Cebirsel ifadeler Konu Anlatımı

Tam metin

(1)

Cebirsel İfadeler Konu Anlatımı

İçinde değişken (bilinmeyen) bulunan ifadeye

cebirsel ifade denir.

(2)

Bir cebirsel ifadede kullanılan x, y, z ... gibi harflere veya ♦, ▢, ∇ gibi sembollere değişken

(bilinmeyen) denir.

Bir cebirsel ifadede bir sayı ile bir değişken veya birden fazla değişkenin çarpımına terim denir. Cebirsel ifadelerde terimler bir birinden (+) veya (–) sembolleriyle ayrılırlar.

Cebirsel ifadelerde terimlerin sayısal çarpanına

kat sayı denir.

Çözüm:

Çözüm:

Çözüm:

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :