• Sonuç bulunamadı

YARA İYİLEŞMESİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "YARA İYİLEŞMESİ"

Copied!
12
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)
(2)

Yara İyileşmesi

D

oku bütünlüğünün bozulması ve

(3)

Yara İyileşmesi

Yara iyileşmesi hücresel, biyokimyasal dinamik

(4)

Yara İyileşmesi

İyileşmenin evreleri:

1- İnflamasyon fazı (1-4 gün)

(substrat-hazırlık fazı)

2- Proliferasyon faz (2-22 gün)

(kollejen yapım fazı)

3- Maturasyon (remodelizasyon fazı)-(6-12

ay)

(5)

Yara İyileşmesi

1. faz: İnflamasyon fazı

- inflamasyonun bulguları

-- kızarıklık

-- şişlik

-- sıcaklık

-- ağrı

(6)

1. faz: İnflamasyon Evresi

Yaralanma:

1. Eritrosit ve trombositlerin hasarlı endotel ve kollejenle teması 2. Arteriol ve kapillerde vazokonstriksiyon

3. Kanamanın azalması

4. Yaralı endotele lökosit hücumu

5. Doku mast hücrelerinden histamin ve serotonin serbestleşmesi 6. Vazodilatasyona dönüş ve damar içi hidrostatik basınç artısı 7. Kan akımının hızlanması

8. Damar geçirgenliğinin artması

(7)

2. faz: Proliferatif Evre

Yara primer olarak kapatılmışsa, 2

gün içinde başlar

Bu evrede 4 ana olay gerçekleşir:

1- Epitelizasyon

2- Fibroplazi

3- Anjiogenezis

(8)

3.faz: Maturasyon/Remodelizasyon

evresi

Kollejen lifler arasında çapraz bağlar oluşur

(9)

Yara iyileşmesinin tipleri

1.

Primer iyileşme

2.

Gecikmiş primer iyileşme

3.

Sekonder yara iyileşmesi

4.

Parsiyel deri kayıplı yara

(10)

Yara iyileşmesini etkileyen

faktörler

LokalNekroz

Infeksiyon

Kan desteği

Mobilite

Yabancı cisim

SistemikBeslenme

Vitamin eks.

Yaş

İmmun direnç

Eşlik eden hast

(11)

Yara iyileşmesi sonuçları

Hipetrofik nedbe

Yara iyileşmesi klinik

olarak tamamlanmıştır

Yarada pembelik ve

(12)

Keloid

Yara iyileşmesinin 2. evresinin anormal uzun

sürmesi ve yaranın maturasyona

geçmemesidir

Referanslar

Benzer Belgeler

Sonuç olarak; karaciğer boyutları ultrasonografi ile değerlendirilirken kedilerde karın duvarının ince-esnek yapısı nedeniyle transduserin sadece deriye temas

SINIFLAR MATEMATİK DERSİ II. YAZILI SINAV SORULARI.. Buna göre Ali kaç kilogram domates alırsa toplam beş kilogram sebze almış

[r]

Dörtte bir Üçte iki Onda altı Yirmide beş Otuzda on Altıda altı. Yüzde bir Yüzde on Yüzde kırk Yüzde elli Yüzde yirmi

[r]

ABCD karesinin alanının KLMN dikdörtgeninin alanına oranı kaçtır. 625 3 kg’lık elma 125 kg’lık çuvallara doldurulup çuvalı 25

Dördü 35 ten büyük olan 6 farklı çift doğal sayının toplamı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ A.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına