Hayat aydınlıktır... aydınlık Cellia dır! Life is light... light is Cellia...

Tam metin

(1)
(2)
(3)

Hayat aydınlıktır...

aydınlık Cellia’dır!

Life is light...

light is Cellia...

Cellia, ince bir zevkin ürünü olan tasarımı, renk seçenekleri ve göz kamaştıran zerafeti ile sizler için sizlere özel tasarlandı.

Cellia, ihtiyaç duyduğunuz her yerde size özel tasarımları ile ışığa, enerjiye, veriye ulaşmak için hayatınızın önemli bir ayrıntısı olacaktır.

Unutmayın hayatı aydınlatmak kadar, aydınlığa nasıl ulaştığınızda önemlidir...

Cellia was specially made for you with classy design, wide selection of colors and fascinating elegance.

Cellia will become an important part of your life in accessing light, energy and data everywhere you need with its unique design.

Do not forget, how you access light is equally

important as enlightening the life...

(4)

Estetik ve zerafetin uyumu...

A harmony of design and elegance

(5)

Cellia, dünyanızı aydınlatmak için her an yanınızda... İnce tasarımı, keskin hatları ve üstün kalitesiyle yaşamınızın vazgeçilmez bir parçası.

Cellia is always with you to enlighten your world... It will become an essential part of your

life with elegant design, sharp lines and superior quality.

(6)

Altın ışıltısını sevenler için...

For golden gloss lovers

(7)

Cellia, sizlere sundu€u farkl› çerçeve ve kapak renk seçenekleri ile kendi zevkinize uygun çözümler yaratman›z› sa€layarak, bulundu€unuz ortama yeni ve fl›k bir soluk getiriyor.

Cellia gives you an opportunity to create your own style with wide variety of frame and cover

colors. It will bring new and classy look to your place.

(8)

Dokunun ışığınız değişsin...

Touch to change the light

(9)

Cellia, anahtar› üzerinde yer alan led teknolojisi ürünü “mavi ›fl›€›” ile gecenizin de ayd›nl›k yüzü.

Ifl›€›n zerafeti, tasar›m mükemmelli€iyle parmaklar›n›z›n ucunda...

“Blue light” a product of LED technology on Cellia switches will be a bright side of your nights.

Elegance of light is at your fingertips with perfection of design...

(10)

50 Füme / Fume

45 Altın / Gold

48 Mat Krom / Matt Chrome

49 Saten / Satin 47 Krom / Chrome

46 Mat Altın / Matt Gold

Çerçeve rengi

Frame colors

(11)

50 Füme / Fume 51 Gümüş / Silver

52 Yeşil / Green

55 Gül Kurusu / Rose 57 Dore / Dore 86 Beyaz İnci / White Pearl

53 Bordo / Clared Red 54 Siyah / Black

Tuş ve kapak rengi

Rockers and cover

plates colours

(12)

Renk seçenekleri

Colour alternatives

Dore / Dore Bordo / Clared Red

Mat Krom / Matt Chrome

Siyah / Black Gül Kurusu / Rose Yeşil / Green

Krom / Chrome

Beyaz İnci / White Pearls Gümüş / Silver Dore / Dore

Füme / Fume

(13)

Füme / Fume Bordo / Clared Red

Mat Altın / Matt Gold

Gül Kurusu / Rose Siyah / Black Yeşil / Green

Altın / Gold

Siyah / Black Dore / Dore

Beyaz İnci / White Pearls

Saten / Satin

Cellia, anahtar ve priz serisinde 6 çerçeve, 8 tuş ve kapak seçenekleriyle mekanlarınıza özgün renk kombinasyonları oluşturabilirsiniz.

You can create a distinctive color combination in the living spaces with a Cellia

switches and outlet sockets with 6 frames and 8 rocker/cover options.

(14)

Çoklu çerçeveler

Multi frames

Üçlü Dikey Çerçeve Triple Vertical Frame İkili Yatay Çerçeve / Double Horizontal Framtte

İkili Dikey Çerçeve Double Vertical Frame

Üçlü Yatay Çerçeve / Triple Horizontal Frame

Dörtlü Yatay Çerçeve / Quarted Horizontal Frame

Beşli Yatay Çerçeve / Fiftet Horizontal Frame

(15)

Yatay ve dikey çoklu çerçevelerde birden fazla fonksiyonu bir arada kullanarak mekanlarınızda şık ve zevkli çözümler oluşturmak elinizde.

The multifunctional combination of vertical and horizontal multi frames makes

a possibility to create an elegant and pleasurable solutions.

(16)

Özel çözümler

Vavien Dimmer / Veavien Dimmer

Special products

Otel Uyarı Anahtarı Hotel Warning Switch

Vavien anahtarla birlikte kullanılabilen dimmer türüdür.

Bulunduğunuz ortamı, bir noktadan Vavien Dimmer ile açma-kapama ve aydınlık ayarı, diğer bir noktadan ise Vavien Anahtar ile açma-kapama şeklinde kontrol edebilirsiniz. Vavien Dimmer, “bas-bırak anahtar”

özelliğine sahiptir.

A type of dimmer used with Veavien switch. You can control switch on-switch off and adjust light brightness of a room with Veavien dimmer at one point, and switch off with Veavien switch at another point. Veavien dimmer is equipped with a return mechanism.

Otel odası içerisinden, oda dışına “Odayı Temizleyiniz”

veya “Rahatsız Etmeyiniz” uyarılarını iletmek için kullanılır.

Used to transfer warnings such as “Clean the room” or

(17)

Acil Durum Lambası Emergency Light

Hastane, otel, sauna, banyo ve benzeri yerlerde, olası acil durumlarda kullanılır.

Used at hospitals, hotels, saunas and other similar Elektrik kesildiğinde otomatik olarak devreye girer. Acil çıkışlar ve koridor gibi geçiş bölgelerinde, 10 saatin üzerinde aydınlık sağlar. Elektrik geldiğinde otomatik olarak devreden çıkar ve kendini şarj eder.

Automatically light on when power is off. Provides over 10 hour

of lighting at passage ways such as emergency exits and corridors. Automatically light off when power supply is resumed, and recharges itself.

Işıklı İpli Acil Uyarı Anahtarı

Emergency Warning Swich with Cord

(18)

Farklı fonksiyon

Different functions

(19)

Cellia; günlük yaflam›n›zda önemli yer tutan ›fl›k, veri ve enerjiye ulaflma ifllevini yerine getirerek, bir anahtar ve priz grubundan tüm beklentilerinizi en iyi flekilde karfl›lar.

Cellia will meet all your expectations from a group of switch-socket by perfectly

fulfilling function of accessing light, energy and data with significant importance in your

everyday life.

(20)

23 xx 701 22 xx 717 22 00 101 22 00 301

23 xx 701 22 xx 729 22 00 109 22 00 309

23 xx 701 22 xx 725 22 00 004 22 00 204 23 xx 701

22 xx 718 22 00 013

23 xx 701 22 xx 718 22 00 014

23 xx 701 22 xx 728 22 00 013

23 xx 701 22 xx 728 22 00 014 23 xx 701

22 xx 721 22 00 107 22 00 307 23 xx 701

22 xx 726 22 00 105 22 00 305

23 xx 701 22 xx 719 22 00 103 22 00 303 Işıklı Anahtar

One Way Switch Illuminated Işıklı Komütatör

Two-Circuit Switch Illuminated Işıklı Light

Light Switch Illuminated

23 xx 701 22 xx 722 22 00 109 22 00 309

Etiketli Işıklı Zil Butonu

Bell Switch Illuminated with Label Işıklı Deviatör

Intermediate Switch Illuminated Işıklı Zil Butonu

Bell Switch Illuminated

23 xx 701 22 xx 721 22 00 106 22 00 306 Işıklı Vavien

Two-Way Switch Illuminated

23 xx 701 22 xx 723 22 00 008 İkili Vavien

Double Two-Way Switch

Üçlü Anahtar Tek Tuşlu (1+3) 1 Giriş, 3 Çıkış

1 Gang 3 Circuit Switch Üçlü Anahtar 3 Tuşlu (1+3)

1 Giriş, 3 Çıkış 3 Circuit Switch

Üçlü Anahtar Tek Tuşlu (3+3) 3 Giriş, 3 Çıkış

1 Gang 3 Pole Switch Üçlü Anahtar 3 Tuşlu (3+3)

3 Giriş, 3 Çıkış 3 Gang 3 Pole Switch

Jaluzi Anahtar Shutter Push-Button

23 xx 701 22 xx 757 22 00 030

Otel Uyarı Ünitesi Komütatörü Hotel Room Signalling Switch Işıklı Kapı Otomatiği

Door Switch Illuminated 23 xx 701

22 xx 719 22 00 103 22 00 303

23 xx 701 22 xx 758 22 00 103 22 00 303

Işıklı İpli Acil Uyarı Anahtarı Emergency Switch Illuminated with String

Çerçeve / Frames Tuş ve Kapak / Rockers and Cover Plates Mekanizma / Mechanisms Soketli / Screwless Terminal

(21)

23 xx 701 22 xx 730 22 00 118

Uzaktan Kumandalı Dimmer Remote Controlled Dimmer 23 xx 701

22 xx 750 22 00 115 Dimmer Dimmer

Vavien Dimmer

Two Way Dimmer Switch 23 xx 701

22 xx 750 22 00 128

23 xx 701 22 xx 754 22 00 801

Müzik Yayın Prizi Hi-Fi Loudspeaker - connection, 1 gang

Kapaklı Ups Priz

Socket-Outlet with Earthing Pin and Lid

23 xx 701 22 xx 739 22 00 403 22 00 503

Topraklı Priz

Earthed Socket-Outlet 23 xx 701

22 xx 733 22 00 402 22 00 502

Ups Priz

Socket-Outlet with Earthing Pin 23 xx 701

22 xx 734 22 00 403 22 00 503

TV Anten Prizi

TV Antenna Socket Outlet 23 xx 701

22 xx 742 23 xx 701 22 xx 738 22 00 402 22 00 502

Kapaklı Topraklı Priz

Earthed Socket-Outlet with Lid

23 xx 701 22 xx 743 TV-Radyo Prizi TV Radio Socket Outlet

23 xx 701 22 xx 744 TV-Radyo-Sat Prizi TV-RF-SAT Antenna Socket

23 xx 701 22 xx 746 22 00 632

İkili Data Prizi (2 Ad. Cat 6) Double Data Socket-Outlet (2xCat 6)

23 xx 701 22 xx 746 22 00 633

İkili Data Prizi + Nümeris (Cat 6+Cat 3)

Data Socket-Outlet + Telephone Socket (Cat 6+Cat 3)

23 xx 701 22 xx 745 22 00 601

Nümeris Telefon Prizi Telephone Socket

23 xx 701 22 xx 746 22 00 605

İkili Nümeris Telefon Prizi (2 Ad. Cat 3)

Double Telephone Socket (2xCat 3)

23 xx 701 22 xx 731 22 00 022

Bölgesel Ses Ayar Paneli (BAP) 10 W

Audio Switch (10 W)

Radyo Frekanslı Energy Saver Tüm prizlerimiz çocuk korumalıdır. / Cellia socket outlets are child protected mechanism.

(22)

Ürün özellikleri

Product specifications

1

3

4

2 1

2

4

3 5

1

2

3

4

5

Metal Çerçeve / Metal Frame

Zamak alafl›ml› metal çerçeve döküm kal›plama yöntemiyle üretilmektedir. Bu sayede kaliteli ve uzun ömürlü kullan›m sa€lanmaktad›r.

Metal frame with Zamak alloy is manufactured by cast forming method.It provides high-quality and long-term usage.

Özel Kaplama Uygulamas› / Special Coating Application

Metal çerçeveleri, fl›k ve zarif bir görünüm için saten, krom, alt›n gibi özel kaplama yöntemleri uygulanmaktad›r.

Special coating methods such as sateen, chrome and gold are applied to metal frames in order to provide classy and elegant look.

Polikarbonat (PC) Tufl ve Kapak / Polycarbonate (PC) Button and Cover

Tufl ve kapaklar uzun ömürlü kullan›m sa€layan PC (polikarbonat) malzemesinden üretilmektedir.

Buttons and covers are produced from PC (polycarbonate), which provides long service life.

Antibakteriyel Boya Uygulamas› / Antibacterial Paint Application Tufl ve kapaklar antibakteriyel özellikte boyanmaktad›r.

Buttons and covers are coated with antibacterial paint.

Led Ifl›k Modülü / LED Module

Ifl›k modülünde, uzun ömürlü ve enerji tasarrufu sa€layan LED ›fl›k teknolojisi kullan›lmaktad›r.

Long-life and energy-saving LED tecnology is used light module.

1

2

3

4

‹ncelik / Slimness

Yandan görünümde farkedilir incelik.

Minimal slimness at side.

Esneklik / Flexibility

Duvardaki zemin hatalar›na karfl› tolerans sa€layan esnek yap›.

Flexible structure providing tolerance against surface defects on walls.

Güvenlik / Safety

Ele batmay› engelleyen muhafazal›, nikel kapl› montaj t›rnaklar›.

Nickel coated installation hooks with protection of hands.

Montaj / Installation

Vidal› veya Soketli kablo montaj seçene€i.

Screw or socket cable installation options.

Çalışma Sayısı Çalışma Sayısı Elektrik Mekanik Arttırılmış Sıcaklık Artışı Kızaran Tel

Cellia (Gold Quality)

40.000 10.000 2kV 100 mm ve 150 mm 0,33Nm 45˚C 850˚C35˚C 900˚C60.000 15.000 3kV 200 mm ve 300 mm 1Nm

VDE Standard

Ürün Performans Değerleri / Product Performance Values

(23)

1

2

3

4

5

1

2

3

4 Kablo ba€lant›lar›n› vida ile sabitleme olana€›

Possibility of fixing cable connections with screws Kablolama vidalar›n›n düflmesini önleyen kapak Cover preventing cabling screws from falling dawn Montaj yönünü gösteren iflaretleme

Marking, which shows direction of installation Yanmazl›k katk›l› PA6 (poliamid6) gövde Case with fireproofPA6 (polyamide6) addivite Paslanmay› önleyici kataforez kapl› flasi Chassis coated with antirust cataphoretic coating

Kablo ba€lant›lar›n› tornavida kullanmadan sabitleme olana€›

Possibility of fixing cable connections to the socket without using a screw driver Montaj yönünü gösteren iflaretleme Marking, which shows direction of installation

Yanmazl›k katk›l› PA6 (poliamid6) gövde Case with fireproofPA6 (polyamide6) addivite Paslanmay› önleyici kataforez kapl› flasi Chassis coated with antirust cataphoretic coating

1

2

Kablolama ifllemini kolaylaflt›ran, ince priz gövde tasar›m› (derinlik: 31 mm)

Slim design of socket case providing easy cabling depth: 31 mm

Ele batmay› engelleyen muhafazal›, nikel kapl› montaj t›rnaklar›

Nickel coated installation hooks with protection of hands

Anahtar / One Way Switch

Topraklı Priz / Earthed Socket-Outlet

1 1

2

3 2

4

5 4

3

2 1

Vidalı Topraklı Priz

Schuko Socket Outlet with Screw

Soketli Topraklı Priz

Schuko Socket Outlet Screwless 1a Kablo ba€lant›lar›n› vida ile sabitleme olana€›

Possibility of fixing cable connections with screws

Kablo ba€lant›lar›n› tornavida kullanmadan sabitleme olana€›

Possibility of fixing cable connections to the socket without using a screw driver Montaj yönünü gösteren iflaretleme

Marking, which shows direction of installation Yanmazl›k katk›l› PA6 (poliamid6) gövde Case with fireproofPA6 (polyamide6) addivite Paslanmay› önleyici kataforez kapl› flasi Chassis coated with antirust cataphoretic coating

1b

2

3

4

5

6

7

Ele batmay› engelleyen muhaf›zl›, nikel kapl›

montaj t›rnak vidalar›

Nickel coated installation screw hooks with protection of hands

Led ›fl›k teknolojisi LED tecnology

Uzun ömürlü ve yüksek kaliteli PC (polikarbonat) malzemeden oluflan mekanizma

Mechanism made of long-life and high-quality PC (polycarbonate) material

1a 1b

2 2

7 7

4 6 4 6

3 3

5 5

Vidalı Anahtar Switch with Screw

Soketli Anahtar Switch Screwless

1

2

Ifl›k modülü üzerinde ba€lant› flemas›

Connection scheme over light module Yanmazl›k katk›l› PA6 (poliamid6) LED

›fl›k modülü

LED module with fireproofPA6 (polyamide6) addivite

2 1

Mekanizmanın Arka Görünüşü Back Sight Mechanism

Mekanizmanın Arka Görünüşü Back Sight Mechanism

(24)

Teknik çizimler

Technical drawings

Işıklı Anahtar / One Way Switch Illuminated

Topraklı Priz / Earthed Socket-Outlet

86

86 30,9 11,8

27,7 15,4

8181

(25)

8 157.371

81

71 71

228.6 8

81

299.9

71 71 71

8

81

371.2

71 71 71 71

8

81 71

86 8

152.3 7171

86 8

223.6

İkili Yatay Çerçeve / Double Horizontal Frame

İkili Dikey Çerçeve / Double Vertical Frame

Üçlü Dikey Çerçeve / Triple Vertical Frame Üçlü Yatay Çerçeve / Triple Horizontal Frame

Dörtlü Yatay Çerçeve / Quarted Horizontal Frame

Beşli Yatay Çerçeve / Fiftet Horizontal Frame

(26)

Kod ve Ambalaj Bilgileri / Code and Packing Information

Ürün Tanımı

Product Name Kod No

Code No.

Kutu Adet Piece in

Box

Koli Adet Piece in

Package Brüt Ağırlık Gross Weight (kg)

Koli Ebat Size of Package (mm)

Modül / Module

22 00 001 22 00 201 22 00 101 22 00 301 22 00 140 22 00 005 22 00 205 22 00 105 22 00 305 22 00 141 22 00 003 22 00 203 22 00 103 22 00 303 22 00 143 22 00 047 22 00 006 22 00 206 22 00 106 22 00 306 22 00 142 22 00 008 22 00 003 22 00 203 22 00 103 22 00 303 22 00 007 22 00 207 22 00 107 22 00 307 22 00 013 22 00 014 22 00 037 22 00 004 22 00 204 22 00 139 22 00 003 22 00 103 22 00 109 22 00 309 22 00 102 22 00 302 22 00 133 22 00 333 22 00 030 22 00 035

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 2,98

2,92 2,99 2,94 3,12 3,10 2,98 3,11 3,01 3,16 2,98 2,92 3,01 2,94 3,08 3,06 3,06 3,00 2,92 2,89 3,07 3,33 2,98 2,92 3,01 2,94 3,01 2,88 3,02 2,89 3,23 3,35 3,18 3,03 2,91 2,94 2,98 3,01 2,95 2,96 3,20 3,18 3,04 2,96 2,91 2,99 Anahtar / One Way Switch

Anahtar (Soketli) / One Way Switch (Screwless) Iş›kl› Anahtar / One Way Switch Illuminated

Iş›kl› Anahtar (Soketli) / One Way Switch Illuminated (Screwless) Iş›kl› Anahtar Nötr Hatl› / Illuminated Switch with Neutral line Komütatör / Two-Circuit Switch

Komütatör (Soketli) / Two-Circuit Switch (Screwless) Iş›kl› Komütatör / Two-Circuit Switch Illuminated

Iş›kl› Komütatör (Soketli) / Two-Circuit Switch Illuminated (Screwless) Iş›kl› Komütatör Nötr Hatl› / Two Circuit Switch Illuminated with Neutral Line Light / Light Switch

Light (Soketli) / Light Switch (Screwless) Iş›kl› Light / Light Switch Illuminated

Iş›kl› Light (Soketli) / Light Switch Illuminated (Screwless) Iş›kl› Light Nötr Hatl› / Light Switch Illuminated with Neutral Line İkili Light / Double Light Switch

Vavien / Two-Way Switch

Vavien (Soketli) / Two-Way Switch (Screwless) Iş›kl› Vavien / Two-Way Switch Illuminated

Iş›kl› Vavien (Soketli)/ Two-Way Switch Illuminated (Screwless) Iş›kl› Vavien Nötr Hatl› / Two Way Switch Illuminated with Neutral Line

‹kili Vavien / Double Two-Way Switch Kap› Otomati€i / Door Switch

Kap› Otomati€i (Soketli) / Door Switch (Screwless) Iş›kl› Kap› Otomati€i / Door Switch Illuminated

Iş›kl› Kap› Otomati€i (Soketli) / Door Switch Illuminated (Screwless) Deviatör / Intermediate Switch

Deviatör (Soketli) / Intermediate Switch (Screwless) Iş›kl› Deviatör / Intermediate Switch Illuminated

Iş›kl› Deviatör (Soketli) / Intermediate Switch Illuminated (Screwless) Üçlü Anahtar 3 Tuşlu / 3 Circuit Switch

Üçlü Anahtar Tek Tuşlu / 1 Gang 3 Pole Switch Üçlü Klima Anahtar› / Cooling Switch

Jaluzi Anahtarı / Shutter Push-Button

Jaluzi Anahtarı (Soketli) / Shutter Push-Button (Screwless) Tek Tuşlu Jaluzi Antahtarı / One Gang Shutter Push-Button Zil Butonu / Bell Switch

Zil Butonu (Soketli) / Bell Switch (Screwless) Ifl›kl› Zil Butonu12 V / Bell Switch Illuminated 12V

Ifl›kl› Zil Butonu12 V (Soketli) / Bell Switch Illuminated 12V (Screwless) Uyar› Anahtar› / Control Switch 2-Pole

Uyar› Anahtar› (Soketli) / Control Switch 2-Pole (Screwless)

‹pli Acil Uyar› / Emergency Switch With String

‹pli Acil Uyar› (Soketli) / Emergency Switch With String (Screwless) Otel Uyar› Ünitesi Komütatörü / Hotel Room Signalling Switch Otel Uyar› D›fl Ünitesi / Hotel Room Bell Switch

Anahtar Grubu / Switch Group

22 00 402 22 00 502 22 00 403 22 00 503 22 00 410

12 12 12 12 12

36 36 36 36 36

248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 2,94

2,87 3,00 2,87 3,38 Toprakl› Priz / Earthed Socket-Outlet

Toprakl› Priz (Soketli) / Earthed Socket-Outlet (Screwless) Ups Priz / Socket-Outlet with Earthing Pin

Ups Priz (Soketli) / Socket-Outlet with Earthing Pin (Screwless)

Şok Korumal› Toprakl› Priz / Surge-Protective Socket-Outlet with Child Protection

Priz Grubu / Socket Outlet Group

22 00 622 22 00 626 22 00 627 22 00 628 22 00 629 22 00 630 22 00 631 22 00 623 22 00 613 22 00 614 22 00 616 22 00 617 22 00 618

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 3,08

3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 TV Anten Prizi Dirençsiz / TV Antenna Socket Non-Resistance

TV Anten Prizi Geçişli 8 dB / Antenna Socket Through 8 dB Female TV Anten Prizi Geçişli 10 dB / Antenna Socket Through 10 dB Female TV Anten Prizi Geçişli 12 dB / Antenna Socket Through 12 dB Female TV Anten Prizi Geçişli 15 dB / Antenna Socket Through 15 dB Female TV Anten Prizi Geçişli 18 dB / Antenna Socket Through 18 dB Female TV Anten Prizi Geçişli 20 dB / Antenna Socket Through 20 dB Female TV Anten Prizi Sonlu / Antenna Socket End Female

TV-Radyo Prizi Sonlu 2 dB / TV-RF Antenna Socket End 2 dB TV-Radyo Prizi Geçişli 7 dB / TV-RF Antenna Socket Through 7 dB TV-Radyo Prizi Geçişli 10 dB / TV-RF Antenna Socket Through 10 dB TV-Radyo Prizi Geçişli 12 dB / TV-RF Antenna Socket Through 12 dB TV-Radyo Prizi Geçişli 15 dB / TV-RF Antenna Socket Through 15 dB

TV Priz Grubu / TV Socket Outlet Group

(27)

Ürün Tanımı

Product Name Kod No

Code No.

Kutu Adet Piece in

Box

Koli Adet Piece in

Package Brüt Ağırlık Gross Weight (kg)

Koli Ebat Size of Package (mm)

Modül / Module

22 00 115 22 00 128 22 00 118 22 00 022 22 00 119 22 00 036 22 00 321 22 00 146 22 00 801

12 12 12 12 12 12 12 12 12

36 36 36 36 36 36 36 36 36

255 x 325 x 175 255 x 325 x 175 255 x 325 x 175 255 x 325 x 175 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 4,58

4,68 4,97 3,10 3,69 3,14 3,06 1,82 2,66 Dimmer / Dimmer

Vavien Dimmer / Veavien Dimmer

Uzaktan Kumandal› Dimmer / Remote Controlled Dimmer(IR) Bölgesel Ses Ayar Paneli (BAP) 10 W / Audio Switch 10 W Acil Durum Lambas› / Emergency-Light

Uyar› Zili / Bell

Gecikmeli Energy Saver (Röle Hariç) / Delayed Energy Saver (Without Relay) Radyo Frekanslı Energy Saver (Röle Hariç) /

Radio Frequency Energy Saver (Without Relay)

Müzik Yay›n Prizi Hi-Fi / Loudspeaker - connection, 1 gang

Elektronik Grubu / Electronic Group

22 00 601 22 00 605 22 00 606 22 00 637 22 00 632 22 00 638 22 00 633

12 12 12 12 12 12 12

36 36 36 36 36 36 36

248 x 315 x 135 248 x 315 x 135 245 x 315 x 135 246 x 315 x 135 248 x 315 x 135 247 x 315 x 135 248 x 315 x 135 2,55

2,78 2,41 2,69 2,93 2,67 2,80 Nümeris Telefon Prizi / Telephone Socket

‹kili Nümeris Telefon Prizi (2 Ad. Cat 3) / Double Telephone Socket (2xCat3)

‹kili Data Prizi (Boş) / Data Socket-Outlet (empty)

‹kili Data Prizi (1 ad. Cat 6) / Double Data Socket-Outlet (1xCat6)

‹kili Data Prizi (2 Ad. Cat 6) / Double Data Socket-Outlet (2xCat6) Data Prizi (Cat 6) / Data Socket-Outlet (Cat 6)

‹kili Data Prizi + Nümeris (Cat 6+Cat 3) / Data Socket-Outlet (Cat6+Telephone Socket)

Veri İletim Grubu / Data Transmission Group

Tekli Çerçeve / Frame

‹kili Yatay Çerçeve / Double Horizontal Frame Üçlü Yatay Çerçeve / Triple Horizontal Frame Dörtlü Yatay Çerçeve / Quartet Horizontal Frame Beflli Yatay Çerçeve / Fiftet Horizontal Frame

‹kili Dikey Çerçeve / Double Vertical Frame Üçlü Dikey Çerçeve / Triple Vertical Frame

23 xx 701 23 xx 702 23 xx 703 23 xx 704 23 xx 705 23 xx 707 23 xx 708

6 - - - - - -

36 12 12 12 6 12 12

202 x 255 x105 170 x 170 x 98 170 x 242 x 98 170 x 312 x 98 170 x 382 x 98 170 x 170 x 98 170 x 242 x 98 4,04

2,27 3,18 4,28 5,36 2,20 3,06 Ürün Tanımı

Product Name Kod No

Code No.

Kutu Adet Piece in

Box

Koli Adet Piece in

Package Brüt Ağırlık Gross Weight (kg)

Koli Ebat Size of Package (mm)

Çerçeveler / Frames

45 46 47 48 50 49

Çerçeve Renkleri / Frames Colour

Alt›n / Gold Mat Alt›n / Matt Gold Krom / Chrome Mat Krom / Matt Chrome Füme / Fume Saten / Satin Verece€iniz siparifllerde (xx) olan yerlere afla€›daki tablodan iki rakaml› renk numaralar›n› yaz›n›z.

Please specify your choice when you are placing order by applying (xx) code numbers from the colour table.

(28)

50 51 52 53 54 55 57 86

Tuş ve Kapak Renkleri / Rockers and Cover Plates Colour

Füme / Fume Gümüş / Silver Yeşil / Green Bordo / Clared Red Siyah / Black Gül Kurusu / Rose Dore / Dore Beyaz İnci / White Pearls Verece€iniz siparifllerde (xx) olan yerlere afla€›daki tablodan iki rakaml› renk numaralar›n› yaz›n›z.

Please specify your choice when you are placing order by applying (xx) code numbers from the colour table.

Ürün Tanımı

Product Name Kod No

Code No.

Kutu Adet Piece in

Box

Koli Adet Piece in

Package Brüt Ağırlık Gross Weight (kg)

Koli Ebat Size of Package (mm)

Tuşlar ve Kapaklar / Rockers and Cover Plates

22 xx 711 22 xx 717 22 xx 724 22 xx 726 22 xx 713 22 xx 719 22 xx 724 22 xx 715 22 xx 721 22 xx 723 22 xx 714 22 xx 720 22 xx 715 22 xx 721 22 xx 718 22 xx 728 22 xx 764 22 xx 725 22 xx 766 22 xx 716 22 xx 729 22 xx 722 22 xx 727 22 xx 758 22 xx 757 22 xx 759

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

211 x 268 x 107 211 x 268 x 107 211 x 268 x 107 211 x 268 x 107 211 x 268 x 107 211 x 268 x 107 211 x 268 x 107 211 x 268 x 107 211 x 268 x 107 211 x 268 x 107 211 x 268 x 107 211 x 268 x 107 211 x 268 x 107 211 x 268 x 107 211 x 268 x 107 211 x 268 x 107 211 x 268 x 107 211 x 268 x 107 211 x 268 x 107 211 x 268 x 107 211 x 268 x 107 211 x 268 x 107 211 x 268 x 107 211 x 268 x 107 211 x 268 x 107 211 x 268 x 107 1,34

1,40 1,41 1,40 1,34 1,38 1,42 1,34 1,40 1,35 1,34 1,40 1,46 1,40 1,16 1,11 1,20 1,35 1,20 1,32 1,38 1,36 1,32 1,39 1,35 0,99

Anahtar Grubu / Switch Group

22 xx 733 22 xx 738 22 xx 734 22 xx 739 22 xx 765

22 xx 750 22 xx 730 22 xx 731 22 xx 802 22 xx 760 22 xx 756 22 xx 754 22 xx 742 22 xx 743 22 xx 743 22 xx 744

22 xx 745 22 xx 746

12 12 12 12 12

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

12 12

36 36 36 36 36

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

36 36

211 x 268 x 107 211 x 268 x 107 211 x 268 x 107 211 x 268 x 107 211 x 268 x 107

211 x 268 x 107 211 x 268 x 107 211 x 268 x 107 211 x 268 x 107 211 x 268 x 107 211 x 268 x 107 211 x 268 x 107 211 x 268 x 107 211 x 268 x 107 211 x 268 x 107 211 x 268 x 107

211 x 268 x 107 211 x 268 x 107 1,15

1,19 1,37 1,40 1,20

1,17 1,12 1,17 1,12 0,96 1,06 0,92 1,00 1,02 1,02 1,02

1,02 0,96 Toprakl› Priz Kapak / Earthed Socket-Outlet Cover Plate

Kapakl› Toprakl› Priz Kapak / Earthed Socket-Outlet with Lid Cover Plate UPS Priz Kapak / Socket-Outlet with Earthing Pin Cover Plate

Kapakl› UPS Priz Kapak / Socket-Outlet with Earthing Pin and Lid Cover Plate Şok Korumal› Toprakl› Priz Kapak / Surge-Protective Socket-Outlet with Child Protection Cover Plate

Dimmer Kapak / Dimmer Cover Plate

Dimmer Uzaktan Kumandalı Kapak / Remote Controlled Dimmer(IR) Cover Plate Bölgesel Ses Ayar Paneli (BAP) Kapak / Audio Switch Cover Plate

Acil Durum Lambas› Kapak / Emergency-Light Cover Plate Uyar› Zili Kapak / Bell Cover Plate

Energy Saver Kapak / Energy Saver Cover Plate

Müzik Yay›n Priz Hi-Fi Kapak / Loudspeaker - connection, 1 gang Cover Plate TV Anten Priz Kapak / Antenna Socket Cover Plate

TV-Radyo Priz Kapak / TV-RF Antenna Socket Cover Plate TV-Sat Priz Kapak / TV-SAT Antenna socket cover

TV-Radyo- Sat Priz Kapak / TV-RF-SAT Antenna Socket Cover Plate

Numeris Kapak / Telephone Socket Cover Plate

‹kili Data Priz Kapak / Data Socket-Outlet Cover Plate

Priz Grubu / Socket Outlet Group

Elektronik Grubu / Electronic Group TV Priz Grubu / TV Socket Outlet Group

Veri İletim Grubu / Data Transmission Group

Anahtar Tufl / One Way Switch Rocker

Ifl›kl› Anahtar Tufl / One Way Switch Illuminated Rocker Komütatör Tufl / Two-Circuit Switch Rocker

Ifl›kl› Komütatör Tufl / Two-Circuit Switch Illuminated Rocker Light Tufl / Light Switch Rocker

Ifl›kl› Light Tufl / Light Switch Illuminated Rocker İkili Light Tufl / Double Light Switch Rocker Vavien Tufl / Two-Way Switch Rocker

Ifl›kl› Vavien Tufl / Two-Way Switch Illuminated Rocker

‹kili Vavien Tufl / Double Two-Way Switch Rocker Kap› Otomati€i Tufl / Door Switch Rocker

Ifl›kl› Kap› Otomati€i Tufl / Door Switch Illuminated Rocker Deviatör Tuş / Intermediate Switch Rocker

Işıklı Deviatör Tuş / Intermediate Switch Illuminated Rocker Üçlü Anahtar 3 Tuşlu Tufl / 3 Circuit Switch Rocker Üçlü Anahtar Tek Tuşlu Tufl / 1 Gang 3 Pole Switch Üçlü Klima Anahtar› Tufl / Cooling Switch Rocker Jaluzi Anahtar› Tufl / Shutter Push-Button Rocker

Tek Tuşlu Jaluzi Antahtarı Tuş / One Gang Shutter Push-Button Rocker Zil Butonu Tufl / Bell Switch Rocker

Ifl›kl› Zil Butonu Tufl / Bell Switch Illuminated Rocker Etiketli Zil Butonu Tufl / Bell Switch with Label Rocker Uyar› Anahtar› Tufl / Control Switch 2-Pole Rocker İpli Acil Uyarı Tuş / Emergency Switch With String Rocker

Otel Uyar› Ünitesi Komütatörü Tufl / Hotel Room Signalling Switch Rocker Otel Uyar› D›fl Ünitesi Tufl / Hotel Room Bell Switch Rocker

Kod ve Ambalaj Bilgileri / Code and Packing Information

(29)

Modül / Module

+

+

=

Satış şekli

Sales option

Çerçeve / Frame

Komple Ürün / Complete Product Tuş - Kapak /

Rockers and Cover

(30)

Göz kamaştıran metal yüzeyi ve mavi ışığı ile gecenin aydınlık yüzü...

Metal surface glare with blue lights

will brighten your night…

(31)

www.cellia.com.tr

(32)

www.cellia.com.tr

TR / EN - R01110 / 2014-09 / 2.000

(33)

без ДДС с ДДС

2200101 МЕХАНИЗЪМ ЗА КЛЮЧ ЕДИНИЧЕН СХ. 1 С ЛАМПИЧКА 10,53 12,64

2200301 МЕХАНИЗЪМ ЗА КЛЮЧ ЕДИНИЧЕН СХ. 1 С ЛАМПИЧКА И АВТOМАТИЧЕН ВИНТ 10,53 12,64 2200140 МЕХАНИЗЪМ ЗА КЛЮЧ ЕДИНИЧЕН СХ. 1 С ЛАМПИЧКА И N (НУЛЕВА ) 11,58 13,90

2200105 МЕХАНИЗЪМ ЗА КЛЮЧ ДВОЕН СХ. 5 С ЛАМПИЧКА 11,89 14,27

2200305 МЕХАНИЗЪМ ЗА КЛЮЧ ДВОЕН СХ. 5 С ЛАМПИЧКА И АВТОМАТИЧЕН ВИНТ 11,89 14,27 2200141 МЕХАНИЗЪМ ЗА КЛЮЧ ДВОЕН СХ. 5 С ЛАМПИЧКА И N ( НУЛЕВА ) 13,08 15,70 2200013 МЕХАНИЗЪМ ЗА КЛЮЧ ТРИКЛАВИШЕН 1 ВХОД 3 ИЗХОДА 12,31 14,78 2200014 МЕХАНИЗЪМ ЗА КЛЮЧ ТРИКЛАВИШЕН 3 ВХОДА 3 ИЗХОДА 13,54 16,25 2200013 МЕХАНИЗЪМ ЗА КЛЮЧ ТРИКЛАВИШЕН 1 ВХОД 3 ИЗХОДА 12,31 14,78 2200014 МЕХАНИЗЪМ ЗА КЛЮЧ ТРИКЛАВИШЕН 3 ВХОДА 3 ИЗХОДА 13,54 16,25

2200037 МЕХАНИЗЪМ ЗА КЛЮЧ ТРИКЛАВИШЕН ЗА КЛИМАТИК 13,54 16,25

2200107 МЕХАНИЗЪМ ЗА КЛЮЧ КРЪСТАТ СХ.7 С ЛАМПИЧКА 12,54 15,05

2200307 МЕХАНИЗЪМ ЗА КЛЮЧ КРЪСТАТ СХ.7 С ЛАМПИЧКА С АВТOМАТИЧЕН ВИНТ 12,54 15,05

2200102 МЕХАНИЗЪМ ЗА КЛЮЧ СИГНАЛЕН 10,00 12,00

2200302 МЕХАНИЗЪМ ЗА КЛЮЧ СИГНАЛЕН С АВТOМАТИЧЕН ВИНТ 10,00 12,00

2200004 МЕХАНИЗЪМ ЗА БУТОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЩОРИ 9,02 10,83

2200204 МЕХАНИЗЪМ ЗА БУТОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЩОРИ С АВТOМАТИЧЕН ВИНТ 9,02 10,83 2200139 МЕХАНИЗЪМ ЗА БУТОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЩОРИ ЕДНОКЛАВИШЕН 8,30 9,96 2200103 МЕХАНИЗЪМ ЗА КЛЮЧ СТЪЛБИЩЕН С ЛАМПИЧКА 10,66 12,79 2200303 МЕХАНИЗЪМ ЗА КЛЮЧ СТЪЛБИЩЕН С ЛАМПИЧКА И АВТOМАТИЧЕН ВИНТ 10,66 12,79 2200143 МЕХАНИЗЪМ ЗА КЛЮЧ СТЪЛБИЩЕН С ЛАМПИЧКА И N ( НУЛЕВА ) 11,72 14,07 2200106 МЕХАНИЗЪМ ЗА КЛЮЧ ДЕВИАТОРЕН СХ.6 С ЛАМПИЧКА 11,18 13,42 2200306 МЕХАНИЗЪМ ЗА КЛЮЧ ДЕВИАТОРЕН СХ.6 С ЛАМПИЧКА И АВТOМАТИЧЕН ВИНТ 11,18 13,42 2200142 МЕХАНИЗЪМ ЗА КЛЮЧ ДЕВИАТОРЕН СХ.6 С ЛАМПИЧКА И N ( НУЛЕВА ) 12,30 14,76

2200109 МЕХАНИЗЪМ ЗА БУТОН ЗА ЗВЪНЕЦ С ЛАМПИЧКА 12V 10,97 13,16

2200309 МЕХАНИЗЪМ ЗА БУТОН ЗА ЗВЪНЕЦ С ЛАМПИЧКА 12V И АВТOМАТИЧЕН ВИНТ 10,97 13,16

2200109 МЕХАНИЗЪМ ЗА БУТОН ЗА ЗВЪНЕЦ С ЛАМПИЧКА 12V 10,97 13,16

2200309 МЕХАНИЗЪМ ЗА БУТОН ЗА ЗВЪНЕЦ С ЛАМПИЧКА 12V И АВТOМАТИЧЕН ВИНТ 10,97 13,16

2200606 МЕХАНИЗЪМ ЗА РОЗЕТКА ГНЕЗДО+ГНЕЗДО 9,52 11,43

2200605 МЕХАНИЗЪМ ЗА РОЗЕТКА ДВОЙНА КОМПЮТЪРНА САТ 3+CAT 3 23,96 28,75 2200637 МЕХАНИЗЪМ ЗА РОЗЕТКА ДВОЙНА КОМПЮТЪРНА САТ 6+ ГНЕЗДО 22,08 26,50 2200632 МЕХАНИЗЪМ ЗА РОЗЕТКА ДВОЙНА КОМПЮТЪРНА САТ 6+CAT 6 29,78 35,74

2200638 МЕХАНИЗЪМ ЗА РОЗЕТКА КОМПЮТЪРНА САТ 6 18,06 21,67

2200633 МЕХАНИЗЪМ ЗА РОЗЕТКА ДВОЙНА КОМПЮТЪРНА САТ 3+CAT 6 26,71 32,05 2200103 МЕХАНИЗЪМ ЗА КЛЮЧ СТЪЛБИЩЕН С ЛАМПИЧКА 10,66 12,79 2200303 МЕХАНИЗЪМ ЗА КЛЮЧ СТЪЛБИЩЕН С ЛАМПИЧКА И АВТOМАТИЧЕН ВИНТ 10,66 12,79

2200601 МЕХАНИЗЪМ ЗА РОЗЕТКА TF ЕВРО 4,76 5,71

2200622 МЕХАНИЗЪМ ЗА РОЗЕТКА TV 0 dB 6,77 8,12

2200626 МЕХАНИЗЪМ ЗА РОЗЕТКА TV 8 dB 8,55 10,26

2200623 МЕХАНИЗЪМ ЗА РОЗЕТКА TV КРАЙНА 8,55 10,26

2200613 МЕХАНИЗЪМ ЗА РОЗЕТКА TV И РАДИО КРАЙНА 2dB 28,77 34,52

2200614 МЕХАНИЗЪМ ЗА РОЗЕТКА TV И РАДИО ПРЕХОДНА 7dB 31,40 37,67

2200635 МЕХАНИЗЪМ ЗА РОЗЕТКА TV САТ КРАЙНА 1dB 34,67 41,60

2200634 МЕХАНИЗЪМ ЗА РОЗЕТКА TV САТ ПРЕХОДНА 5dB 37,68 45,22

2200620 МЕХАНИЗЪМ ЗА РОЗЕТКА TV РАДИО САТ КРАЙНА 2dB 40,57 48,68 2200624 МЕХАНИЗЪМ ЗА РОЗЕТКА TV РАДИО САТ ПРЕХОДНА 5dB 43,97 52,77

Код Артикул

Препоръчителна продажна цена в

лева

ЦЕНОВА ЛИСТА CELLIA

CELLİA МЕХАНИЗМИ

(34)

2200403 МЕХАНИЗЪМ ЗА КОНТАКТ ЗАЗЕМЕН С КАПАК UPS 11,68 14,02

2200115 МЕХАНИЗЪМ ЗА РЕГУЛАТОР 33,59 40,31

2200128 МЕХАНИЗЪМ ЗА РЕГУЛАТОР / ДЕВИАТОР 35,94 43,13

2200119 МЕХАНИЗЪМ ЗА КЛЮЧ ЗА АВАРИЙНО ОСВЕТЛЕНИЕ 48,78 58,53

2200321 МЕХАНИЗЪМ ЗА ИКОНОМИЧЕН КЛЮЧ СЪС ЗАБАВЯНЕ 22,25 26,70

2200036 МЕХАНИЗЪМ ЗА КЛЮЧ СИГНАЛЕН 21,81 26,17

2200022 МЕХАНИЗЪМ ЗА ЗВУКОРЕГУЛАТОР 50,69 60,83

2200801 МЕХАНИЗЪМ ЗА РОЗЕТКА HI-FI 9,58 11,50

2200133 МЕХАНИЗЪМ ЗА БУТОН С ВЪЖЕНЦЕ 11,25 13,50

2200030 МЕХАНИЗЪМ ЗА КЛЮЧ СИГНАЛЕН ЗА ХОТЕЛСКИ СТАИ ( ВЪТРЕШЕН ) 15,58 18,70 2200035 МЕХАНИЗЪМ ЗА КЛЮЧ СИГНАЛЕН ЗА ХОТЕЛСКИ СТАИ ( ВЪНШЕН ) 19,73 23,68 2200118 МЕХАНИЗЪМ ЗА РЕГУЛАТОР С ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ 48,08 57,70

2200008 МЕХАНИЗЪМ ЗА КЛЮЧ ДЕВИАТОРЕН ДВОЕНСХ.6 11,18 13,42

2250717 КЛАВИШ ЗА КЛЮЧ ЕДИНИЧЕН СХ. 1 С ЛАМПИЧКА 5,59 6,71

2250717 КЛАВИШ ЗА КЛЮЧ ЕДИНИЧЕН СХ. 1 С ЛАМПИЧКА И АВТOМ. ВИНТ 5,59 6,71 2250717 КЛАВИШ ЗА КЛЮЧ ЕДИНИЧЕН СХ. 1 С ЛАМПИЧКА И НЕУТРАЛНА ЛИНИЯ 5,59 6,71

2250726 КЛАВИШ ЗА КЛЮЧ ДВОЕН СХ. 5 С ЛАМПИЧКА 7,84 9,41

2250726 КЛАВИШ ЗА КЛЮЧ ДВОЕН СХ. 5 С ЛАМПИЧКА И АВТOМ. ВИНТ 7,84 9,41 2250726 КЛАВИШ ЗА КЛЮЧ ДВОЕН С ЛАМПИЧКА И НЕУТРАЛНА ЛИНИЯ 7,84 9,41

2250718 КЛАВИШ ЗА КЛЮЧ ТРИКЛАВИШЕН 1 ВХОД 3 ИЗХОДА 7,35 8,82

2250718 КЛАВИШ ЗА КЛЮЧ ТРИКЛАВИШЕН 3 ВХОД 3 ИЗХОДА 7,35 8,82

2250728 КЛАВИШ ЗА КЛЮЧ ЕДНОКЛАВИШЕН 1 ВХОД 3 ИЗХОДА 5,48 6,57

2250728 КЛАВИШ ЗА КЛЮЧ ЕДНОКЛАВИШЕН 3 ВХОД 3 ИЗХОДА 5,48 6,57

2250764 КЛАВИШ ЗА КЛЮЧ ТРИКЛАВИШЕН ЗА КЛИМАТИК 7,65 9,18

2250721 КЛАВИШ ЗА КЛЮЧ ДЕВИАТОРЕН СХ.6 С ЛАМПИЧКА 5,91 7,09

2250721 КЛАВИШ ЗА КЛЮЧ ДЕВИАТОРЕН СХ.6 С ЛАМПИЧКА И АВТOМ. ВИНТ 5,91 7,09

2250727 КЛАВИШ ЗА КЛЮЧ СИГНАЛЕН 5,91 7,09

2250727 КЛАВИШ ЗА КЛЮЧ СИГНАЛЕН И АВТOМ. ВИНТ 5,91 7,09

2250725 КЛАВИШ ЗА БУТОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЩОРИ 6,38 7,65

2250725 КЛАВИШ ЗА БУТОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЩОРИ И АВТOМ. ВИНТ 6,38 7,65 2250766 КЛАВИШ ЗА БУТОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЩОРИ (ЕДНОКЛАВИШЕН) 5,87 7,04

2250719 КЛАВИШ ЗА КЛЮЧ СТЪЛБИЩЕН С ЛАМПИЧКА 5,91 7,09

2250719 КЛАВИШ ЗА КЛЮЧ СТЪЛБИЩЕН С ЛАМПИЧКА И АВТOМ. ВИНТ 5,91 7,09 2250719 КЛАВИШ ЗА КЛЮЧ СТЪЛБИЩЕН С ЛАМПИЧКА И НЕУТРАЛНА ЛИНИЯ 5,91 7,09

2250721 КЛАВИШ ЗА КЛЮЧ ДЕВИАТОРЕН СХ.6 С ЛАМПИЧКА 5,91 7,09

2250721 КЛАВИШ ЗА КЛЮЧ ДЕВИАТОРЕН СХ.6 С ЛАМПИЧКА И АВТOМ. ВИНТ 5,91 7,09 2250721 КЛАВИШ ЗА КЛЮЧ ДЕВИАТОРЕН СХ.6 С ЛАМПИЧКА И НЕУТРАЛНА ЛИНИЯ 5,91 7,09

2250729 КЛАВИШ ЗА БУТОН ЗА ЗВЪНЕЦ С ЛАМПИЧКА 12V 5,91 7,09

2250729 КЛАВИШ ЗА БУТОН ЗА ЗВЪНЕЦ С ЛАМПИЧКА 12V И АВТOМ. ВИНТ 5,91 7,09 2250722 КЛАВИШ ЗА БУТОН ЗА ЗВЪЕЦ С ЕТИКЕТ И ЛАМПИЧКА 12V 6,08 7,30 2250722 КЛАВИШ ЗА БУТОН ЗА ЗВЪЕЦ С ЕТИКЕТ И ЛАМПИЧКА 12V И АВТOМ. ВИНТ 6,08 7,30 2250746 ПАНЕЛ ЗА РОЗЕТКА ДВОЙНА КОМПЮТЪРНА ГНЕЗДО+ГНЕЗДО 4,80 5,76

2250746 ПАНЕЛ ЗА РОЗЕТКА ДВОЙНА КОМПЮТЪРНА CAT 3e 4,80 5,76

2250746 ПАНЕЛ ЗА РОЗЕТКА КОМПЮТЪРНА CAT 6e+ГНЕЗДО 4,80 5,76

2250746 ПАНЕЛ ЗА РОЗЕТКА ДВОЙНА КОМПЮТЪРНА CAT 6e 4,80 5,76

2250745 ПАНЕЛ ЗА РОЗЕТКА КОМПЮТЪРНА САТ 6 4,65 5,58

2250746 ПАНЕЛ ЗА РОЗЕТКА КОМПЮТЪРНА CAT 3e+CAT 6e 4,80 5,76

2250720 КЛАВИШ ЗА БУТОН ЗА АВТ.ОТВАРЕНЕ НА ВРАТИ 5,91 7,09

2250720 КЛАВИШ ЗА БУТОН ЗА АВТ.ОТВАРЕНЕ НА ВРАТИ И АВТOМ. ВИНТ 5,91 7,09

2250745 ПАНЕЛ ЗА РОЗЕТКА ТF ЕВРО 4,65 5,58

2250742 ПАНЕЛ ЗА РОЗЕТКА TV 0 dB 4,59 5,50

2250742 ПАНЕЛ ЗА РОЗЕТКА TV 8 dB 4,59 5,50

2250742 ПАНЕЛ ЗА РОЗЕТКА TV КРАЙНА 4,59 5,50

2250743 ПАНЕЛ ЗА РОЗЕТКА TV КРАЙНА 2 dB 4,60 5,52

2250743 ПАНЕЛ ЗА РОЗЕТКА TV ПРЕХОДНА 7 dB 4,60 5,52

2250743 ПАНЕЛ ЗА РОЗЕТКА TV САТ КРАЙНА 1dB 4,59 5,51

CELLİA КЛАВИШ / ПАНЕЛ ГРАФИТ

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :