• Sonuç bulunamadı

OKUL VE TOPLUMU BÜTÜNLEŞTİRME

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "OKUL VE TOPLUMU BÜTÜNLEŞTİRME"

Copied!
6
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

OKUL VE TOPLUMU

BÜTÜNLEŞTİRME

(2)

Okul ve sanayi toplumu

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş aşamasında meydana gelen yapısal değişim, bilginin toplumun gerçek sermayesi haline gelmesi ve eğitime olan yöneliş gibi

özelliklere sahiptir (Terzi, 2003).

(3)
(4)

Okulun toplumu bütünleştirme ve

meşrulaştırma görevi

(5)

Demokratik okul

Okul ve demokratik toplum düzeni

(6)

Sanayi toplumu temel özelliklerinden olan buhar makineleri yerini, bilgi toplumunda

bilgisayarlar, biyo-teknoloji, mikro-elektronik

gibi bilgi teknolojilerine terk etmiştir (Terzi,

2003)

Referanslar

Benzer Belgeler

Döllenmiş veya bir şekilde uyarılmış yumurta, çok hücreli yapı oluşturmak üzere hücre bölünmeleri geçirir. Döllenmiş yumurtada nükleus bölünmesini sitoplazma

Çalışmanın üçüncü bölümünde ise sanayi toplumu ve bilgi toplumu kısaca karşılaştırılmış ardından, sanayi toplumu ve bilgi toplumundaki eğitim olgusu,

Bu amaçla hazırlanan bu tezin ilk bölümünde Osmanlı Devleti’nin son dönemlerindeki Batılılaşma çabaları, eğitim alanında yapılan yenilikler, ilerleyen

Yöntem: Bu çalışma kapsamında mahalli idareler seçimi süresi içerisinde yerel basının siyasal gündemi Erzurum ilinde günlük olarak yayınlanan Günebakış, Pusula,

81 yaşında ölen Karabey,için yarın ilk tören saat 10.30’da Harbiye’de Radyoevi önünde yapılacak.

Kesin KNS enfeksiyonu olarak değerlendirilenler; KNS için bilinen risk faktörlerine sahip, üreme sırasında ve son- rasında gerek klinik bulguların gerekse laboratuvar

Bilgi çağı bazı ülkelerde doğal mecralarına göre tarım toplumundan sanayi toplumuna ve doğal olarak bilginin en üst düzeyde kullanımı olan bilgi toplumuna

Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumu Geçiş: Ekonominin yapısal dönüşümü Sanayi Toplumu Maddi Sermaye Üretimde Makineleşmenin Etkisi Kol Gücü Sanayi Mal ve Hizmet Üretimi