Reglemente för samverkansorgan mellan Region Norrbotten och de privata vårdgivarna enligt nationella taxan

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2019-01-30 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP515-1854338440-282 0.1

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Tarja Lepola Carola Fransson

Reglemente för samverkansorgan mellan Region Norrbotten och de privata vårdgivarna enligt nationella taxan

Dnr 05084-2018

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att anta reglemente för samverkansorgan mellan Region Norrbotten och de privata vårdgivarna enligt nationella taxan.

Sammanfattning

Ett uppdaterat reglemente för samverkansorgan mellan Region Norrbotten och de privata vårdgivarna enligt nationella taxan har utarbetats.

Ärendet

Ett uppdaterat reglemente för samverkansorgan mellan Region Norrbotten och de privata vårdgivarna enligt nationella taxan har utarbetats. Uppdate- ringen avser främst ändring från sjukgymnastik till fysioterapi, landsting till region och att verksamhetsdirektören utser Region Norrbottens ledamöter.

Bilagor:

Reglemente för samverkansorgan mellan Region Norrbotten och de privata vårdgivarna enligt nationella taxan

Protokollsutdrag skickas till:

Ekonomi- och planeringsdirektör Verksamhetsdirektör

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :