En händelse….

Tam metin

(1)

Patientsäkerhet

En händelse….

(2)

BILD 2

Vad kan en avvikelse leda till? Exempel från verksamheten NO Kiruna Akut omhändertagande

(3)

Akut kirurgiskt/ortopediskt omhändertagande vid Kiruna sjukhus

Grundregel: Inga patienter av denna typ skall kvarstanna i Kiruna

Undantag höftfrakturpatienter och”enklare skador” (ex:fotledsfraktur,hälseneruptur) nattetid – se särskild rutin

KIRUNA SJUKHUS

Akut kirurgisk/urologisk/ortopedisk skada / sjukdom som behöver sluten vård

Uppenbar remissinstans Sunderby sjukhus (kärlskada, aortaaneurysm)

Uppenbar remissinstans Norrlands Univ.sjukhus (tex isolerad skallskada)

Till Sunderbyn Till NUS

Om ej accepterad , alternativt besked om att avvakta lokalt

GÄLLIVARE SJUKHUS

Berörda kliniker ( Kir/Ort/Iva/Hkp ) Får ej neka ta emot patienten även om det handlar om tillfällig observation / stabilisering i avvaktan på definitiv avtransport till annat sjh

Primärjour GE 19038/37,Bakjour Kir 19032 Ort 19035 Iva 19030 Hkp 19041

AVTRANSPORT AVTRANSPORT

Gynjourfall som inte kan hanteras av jourcentralen: kontakta primärt gynjour Gällivare Sjukhus 19034 el 070-347 80 40 Hotande förlossning: kontakta förlossningen Gve för råd/hänv, 19345

Godkänd 140312:

Michael Dahlberg Anders Sundelin Bengt Jakobsson

Helena Fredriksson-Ågren

(4)

BILD 4

Svensk Kirurgi 2014 nr 6

(5)

Att göra fel är ursäktligt,

Att inte lära av felen är oursäktligt.

Sir Liam Donaldson

Ordf World Aliance forpatient

BILD 5

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :