• Sonuç bulunamadı

Elektrik Piyasas

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Elektrik Piyasas"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Elektrik Piyasası Lisans yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinin tamamlanması, lisans almanın ön koşulu haline getirildi.

EPDK'nın yaptığı yönetmelik değişikliği ile ÇED yönetmeliğine tabi olan tüzel kişilere, ÇED sürecinin tamamlanarak, bu sürecin sonucunda alınacak kararların ibrazı yükümlüğü getirildi. Buna göre tüzel kişiler, lisans almanın uygun bulunduğuna dair EPDK kararının kendilerine tebliğini izleyen 30 gün içerisinde ÇED Yönetmeliği kapsamında ilgili kuruma başvuracak.

Projesi ÇED yönetmeliği kapsamında seçme-eleme kriterlerine tabi olan tüzel kişiler, yine 90 gün içerisinde "ÇED gerekli değildir" kararını ibraz edecek. Projesi ÇED yönetmeliği kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi olan tüzel kişiler ise 300 gün içerisinde ÇED olumlu kararını ibraz edecek. Bu yükümlülüklerini belirtilen süre zarfında yerine getiren tüzel kişilere, kurul kararıyla lisans verilecek.

Tüzel kişiden kaynaklanmayan nedenlerle çED'e ilişkin yükümlülüğün belirtilen sürelerde yerine getirilememesinin belgelenmesi halinde, bu süreler Kurul kararıyla uzatılabilecek.

Aksi hallerde lisans başvurusu reddedilecek veKuruma sunulmuş teminat mektubu irat kaydedilecek.

Projeye ilişkin ÇED olumsuz kararı verilmesi halinde ise başvurureddedilecek ancak EPDK'ya kurulma sunulmuş teminat mektubu irat kaydedilmeyecek, iade edilecek.

Referanslar

Benzer Belgeler

Rize İdare Mahkemesi; Rize’nin çayeli ilçesi Senoz Vadisi üzerinde İyon Enerji şirketi tarafından yapımı planlanan 34,8 megavat kurulu gücündeki Kayalar HES projesinin

Ülkemizde ÇED yönetmeliği 1997 ve 2003 yıllarında revize

Planlanan proje veya faaliyetler konusunda kısmen veya tamamen karar ve izin verme yetkisi birden fazla kuruluşa yasal olarak verilmiştir. Amaçlar temsil

İkinci grup; tarımsal sulama tesisleri, çeşitli gıda üretim tesisleri, toprak işleme, madenciliğin ve kimya sanayinin çeşitli kolları, tekstil, dericilik, ağaç

Proje için seçilen yerin ve alternatif yer seçimlerinin adı, mevkisi, birden fazla il veya ilçede yer alıyorsa bunları tanımlayan yörenin adı.. ÇED raporu

Fiziksel planlama sistemiyle çok yakın ilişki kurulması gereken ÇED raporları kapsamında kullanılan yöntem ve tekniklerle, çevre mevzuatı ile belirlenen

Öğrencilerin ÇED raporlarını okumaları ve grup çalışması şeklinde raporu tüm yarıyıl boyunca derste edindikleri bilgi çerçevesinde değerlendirmeleri;4. Her

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye genelinde petrol, doğalgaz, kayagazı veya jeotermal arama projelerine ili şkin’ ‘ÇED greklidir ya da ÇED gerekli değildir’