• Sonuç bulunamadı

V E R G İ K I L A V U Z U

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "V E R G İ K I L A V U Z U"

Copied!
9
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

1

VERGİ

SORUNLARI DERGİSİ

VERGİ KILAVUZU’2021

Mahmut SAYIN

Vergi Başmüfettişi*

* E . Viyana B üyükelçiliği Maliye Müşav iri, E. Gelirler Başko ntrolör ü

(2)

3

ÖNSÖZ

Topluca pekçok pratik vergisel bilgiyi elinizin altında bulabileceğiniz

VERGİ KILAVUZU’2021

adlı eserimizi, tekrar sizlere sunmanın sevinci içindeyiz.

Uygulamada karşılaşılan zorluklar, mevzuat değişiklikleri ve zamanaşımı süreleri dikkate alınarak ve gereksiz ayrıntıya girmeden mümkün olduğunca öz ve özet bilgiler verilmek suretiyle bu pratik kılavuz hazırlanmıştır.

Öteden beri vazgeçilmez pratik bir rehber olma özelliği taşıyan

VERGİ KILAVUZU’2021

’de, ilgililer, mükellefler, mali müşavirler

ve denetim elemanları için, bilgilere ulaşım kolaylığını sağlamak bakımından, konu başlıkları indeks şeklinde olup alfabetik sıra takip etmektedir.

Vergi Usul, Gelir, Kurumlar, Katma Değer Vergisi ve diğer vergi kanunlarındaki rakamsal düzenlemeler, zamanaşımı ve yürürlük tarihleriyle birlikte dikkate alınarak,

VERGİ KILAVUZU’2021

ile geçmiş ve güncel mevzuata pratik bir şekilde ulaşmak hedeflenmiştir.

Değerli Konut Vergisi, Dijital Hizmet Vergisi, Dövizle Sözleşme Yapma Yasağı ve 7256 Sayılı Kanunla getirilen Yapılandırma gibi değişik güncel konular hakkında da

VERGİ KILAVUZU’2021

’de bilgiler verilmiştir. Vergilere ilişkin istatistikî bilgiler ve bunların harcama yerleri ile temel ekonomik göstergeler de

VERGİ

KILAVUZU’2021

’de yer almıştır.

VERGİ KILAVUZU’2021

’in tüm okuyuculara faydalı olması

dileğiyle.

Ocak, 2021.

VERGİ SORUNLARI DERGİSİ

(3)

4

İÇİNDEKİLER

AİLE, ÇOCUK YARDIMI VE YEMEK İSTİSNA TUTARLARI ... 10

AMME ALACAKLARINDA RÜÇHAN HAKKI SIRALAMASI ... 11

AMME ALACAKLARINDA TERKİN ... 11

AMORTİSMAN ORANLARI ... 11

AMORTİSMAN SINIRI ... 48

ARAÇ MUAYENELERİNDEN ALINACAK HARÇLAR ... 48

ARGE TEŞVİKLERİ ... 48

ARIZİ KAZANÇ İSTİSNASI ... 58

ASGARÎ GEÇİM İNDİRİMİ ... 59

ASGARİ ÜCRET ... 60

ASGARİ ÜCRET VE KESİNTİLER ... 60

ASGARİ ÜCRETLİNİN İŞVERENE MALİYETİ ... 61

ASGARİ YILLIK İZİN SÜRELERİ ... 61

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLER VE UYGULAMA ESASLARI ... 61

BAĞIŞ VE YARDIMLARDA İNDİRİM (GVK) ... 64

BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ ORANI ... 64

BANKALARIN KARŞILIKSIZ ÇEK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ... 65

BASİT USULE TABİ OLMANIN GENEL ŞARTLARI ... 65

BASİT USULE TABİ OLMANIN ÖZEL ŞARTLARI ... 66

BEYAN EDİLECEK VE EDİLMEYECEK GELİRLER (TAM MÜK. GERÇ. KİŞİLER) ... 67

BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLANLAR ... 67

BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYANLAR ... 67

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ ... 67

BORSADA RAYİCİ OLMAYAN YABANCI PARALARIN YILSONU DEĞERLEMELERİNDE ESAS ALINACAK KUR DEĞERLERİ ... 68

BÜTÇE GİDERLERİ ... 68

BÜTÇE GELİRLERİ... 69

BÜYÜK-KÜÇÜK ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER ... 80

ÇALIŞTIRILMASI ZORUNLU OLAN (50 VE DAHA FAZLA İŞÇİ ÇALIŞTIRILAN İŞYERLERİNDE) ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA ORANI ... 81

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ (2021) ... 81

ÇOK TARAFLI VERGİ (ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME) ANLAŞMALARINDA VERGİ VE ORANLAR ... 83

DAMGA VERGİSİ ORANLARI ... 99

DANIŞTAY NEZDİNDE TEMYİZ YOLUNA GİTME SINIRI ... 103

DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLERDE BEYAN ... 103

DEFTER TASDİK ZAMANI ... 104

DEFTER TUTMA ... 104

(4)

5

DEFTER TUTMA TASDİK HADLERİ ... 105

DEĞER ARTIŞ KAZANCI İSTİSNA TUTARLARI ... 106

DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ ... 108

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ (DKV) ... 109

DEĞERSİZ ALACAKLARI GİDER KAYDETME ... 110

DEVLET MEMUR MAAŞ HESAPLAMASI ... 110

DEVLET MEMUR MAAŞ KATSAYILARI VE SOSYAL YARDIMLAR ... 111

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ ... 112

DÖVİZLE SÖZLEŞME YAPMA YASAĞI ... 113

E-BEYANNAME UYGULAMASI ... 116

E-DEFTER UYGULAMASI ... 118

E-FATURA UYGULAMASI ... 120

E-TEBLİGAT ... 121

EĞLENCE VERGİSİ ... 121

EK MALİ TABLO DÜZENLEMEK ZORUNDA OLANLAR ... 122

ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ ... 122

EMLAK VERGİSİ ORANLARI ... 122

EN AZ CEZA HADDİ... 123

ENGELLİLİK İNDİRİMİ ... 123

ESNAF MUAFLIĞI ... 124

FATURA VERME MECBURİYETİ ... 125

FİNANSAL KİRALAMA VE MUHASEBE KAYDI ... 125

FORM BA BSYE İLİŞKİN HADLER ... 127

FORWARD FUTURE SÖZLEŞMELERİ ... 127

GAYRİMENKUL ALIM SATIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ... 128

GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANÇLARINDA VERGİLENDİRME ... 128

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI İSTİSNASI ... 129

GECİKME FAİZİ-ZAMMI FARKI/BENZERLİĞİ ... 129

GECİKME ZAMMI ORANLARI ... 130

GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU ... 130

GEÇİCİ VERGİ ORANLARI ... 131

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLECEK HALLER ... 131

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN VE TOPLAMA YAPILMAYAN HALLER ... 132

GELİR VERGİSİ TARİFELERİ ... 133

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT (KESİNTİ) ORANLARI ... 134

HABERLEŞME VERGİSİ ... 144

HARCAMA YETKİLİLERİ ... 144

HARCIRAHLAR ... 145

(5)

6

HARÇLAR ... 147

HIZLANDIRILMIŞ KDV İADE SİSTEMİ (HİS) ... 158

HİZMET ERBABINA İŞVERENLERCE YEMEK VERİLMESİNDE GÜNLÜK HADLER ... 161

HİZMET SÖZLEŞMESİ İHBAR BİLDİRİM SÜRELERİ VE TAZMİNATI TUTARLARI ... 161

İDARİ YARGIDA TEK HAKİMLE ÇÖZÜLECEK DAVALAR İLE DURUŞMA YAPILMASINA İLİŞKİN SINIR ... 161

İHBAR TAZMİNATI ... 162

İHTİRAZİ KAYITLA BEYAN ... 163

İKİ TAM YIL SÜREYLE AKTİFTE YER ALAN TAŞINMAZ SATIŞINDAN DOĞAN KURUM KAZANÇ İSTİSNASI .... 164

İKTİSADİ İŞLETMELERE DAHİL KIYMETLERİ DEĞERLEME ... 165

İLAN VE REKLAM VERGİSİ... 170

İNDİRİMLİ GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ ORANLARI ... 172

İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİNDE YAPILABİLECEK İŞLEMLER ... 172

İSTİNAF VE TEMYİZ KANUN YOLLARI ... 174

İŞÇİLERİN YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ ... 175

İŞ KUNUNU İDARİ PARA CEZALARI ... 176

İŞ SAĞLIĞI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI ... 179

İŞSİZLİK SİGORTASI KESİNTİ ORANLARI ... 184

İŞVERENİN SGK YÜKÜMLÜLÜKLERİ ... 184

İŞYERİ VE ÇALIŞANLARA İLİŞKİN SGKYA YAPILACAK BİLDİRİM SÜRELERİ ... 189

İZAHA DAVET ... 189

KABAHATLER KANUNUNA GÖRE PARA CEZALARI ... 197

KAMU GÖREVLİLERİ EK GÖSTERGELERİ ... 201

KAMU HARCAMALARI VE GELİRLERİ ... 210

KAMU İHALELERİNDE PARASAL SINIRLAR ... 212

KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİ ORANLARI ... 214

KAR DAĞITIMI ... 215

KAR DAĞITIMI MUHASEBE KAYITLARI ... 215

KAR PAYI DAĞITIMINDA TEVKİFAT VE BEYAN ... 216

KARAPARA AKLAMA ... 217

KATMA DEĞER VERGİSİ KOD LİSTESİNİN ANLAMLARI ... 223

KAT KARŞILIĞI ARSA TESLİMİ VERGİLEMESİ VE MUHASEBE KAYDI ... 223

KAZANÇLARDA VERGİLENDİRME ESASLARI ... 226

KDV TEVKİFAT UYGULAMASI... 226

KDV İADE VE MAHSUP USULÜ ... 229

KDV ORANLARI ... 234

KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERİN VE GEÇİCİ VERGİLERİN MAHSUBEN/NAKDEN İADESİ ... 253

KIDEM TAZMİNATI TAVAN ÜCRETİ ... 256

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ... 257

(6)

7

KİRA SERTİFİKASI (SUKUK)– BONO FARKI ... 257

KKDF ORANLARI ... 258

KONAKLAMA VERGİSİ ... 259

KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM KAZANCI VERGİLEMESİ ... 259

KUR FARKLARI İLE KREDİ FAİZLERİNİN MALİYET VEYA GİDER YAZILMASI... 260

KUR FARKLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ ... 261

KURUMLAR VERGİSİ ORANI ... 262

KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI ... 262

LİMİTED ŞİRKET/ANONİM ŞİRKET TERCİHİ ... 265

LİMİTED ŞİRKETTE ORTAK VE KANUNİ TEMSİLCİNİN SORUMLULUĞU ... 272

MAASTRİCHT KRİTERLERİ ... 273

MASRAF (GİDER) AKTARIMI VE KDV UYGULAMASI ... 273

MENKUL SERMAYE İRATLARININ VERGİLENDİRİLMESİ ... 274

MENKUL VE GMSİLERDE BEYAN SINIRLARI ... 284

MİRASÇILARIN VERASET BEYANI ... 284

MİRAS PAY VE ORANLARI... 287

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (2021) ... 288

MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ ... 290

OMBUDSMAN-KAMU DENETÇİLİĞİ ... 291

OTURDUKLARI EVLERDE İMAL ETTİKLERİ MALLARI İNTERNET VE BENZERİ ELEKRONİK ORTAMLAR ÜZERİNDEN SATMADA ESNAF MUAFLIK SINIRI ... 293

ÖDEMELERDE VERGİ KESİNTİLERİ VE SİGORTA PRİMLERİ ... 294

ÖRTÜLÜ SERMAYE ... 296

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ... 296

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ... 296

ÖZEL USULSÜZLÜK FİİLLERİ VE CEZALARI ... 297

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİ İSKONTO VE FAİZ ORANLARI ... 299

SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMİNDE VERGİ İSTİSNALARI ... 300

SENETLERİN REESKONTU ... 301

SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA 183 GÜN KURALI ... 301

SERBEST MESLEK KAZANCI VE ÇİFTE VERGİLEMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI ... 301

SERBEST MUHASEB. MALİ MÜŞ. VE YEMİNLİ MALİ MÜŞ. ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2021) ... 304

SGK İDARİ PARA CEZALARI ... 317

SGK TECİL VE TAKSİTLENDİRME YETKİ TUTARLARI ... 317

SİGORTA PRİMİNE TABİ OLMAYAN ÖDEMELER ... 318

SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU ... 318

SSK PRİM ÖDEMESİNDE TAVAN VE TABAN ÜCRETLER ... 319

SSK PRİMLERİ ... 319

(7)

8

SÜRESİ İÇİNDE SADECE BANKAYA ÖDENMESİ GEREKEN AMME BORÇLARI ... 320

ŞANS OYUNLARI VERGİSİ ORANLARI ... 320

ŞAHIS ŞİRKETİ ORTAKLARININ GV KARŞISINDAKİ DURUMU ... 320

ŞÜPHELİ ALACAK VE KARŞILIK AYIRMA ... 320

TAHAKKUKTAN VAZGEÇME ... 321

TAHSİLAT VE ÖDEMLERİN BANKA VE PTT ARACILIĞI İLE YAPILMASI ... 321

TAHAKKUK (TARH) ZAMANAŞIMI VE KESEN/DURDURAN SEBEPLER ... 323

TAHSİL ZAMANAŞIMI VE DURDURAN SEBEPLER... 324

TARHİYAT SONRASI UZLAŞMA KOMİSYONLARININ YETKİ SINIRLARI ... 324

TECİL FAİZİ ORANLARI ... 325

TEKDÜZEN HESAP PLANI ... 327

TEKDÜZEN MUHASEBEDE 7/A SEÇENEĞİNİ UYGULAMAK ZORUNDA OLANLAR ... 332

TEKDÜZEN MUHASEBEDE MALİ TABLO RASYO ANALİZLERİ ... 333

TEKDÜZEN MUHASEBEDE ÖZEL İNŞAAT İŞLERİNDE MUHASEBE KAYITLARI ... 334

TEKDÜZEN MUHASEBEDE KAPANIŞ KAYITLARI ... 334

TEKDÜZEN MUHASEBEDE KAPANIŞ YEVMİYE KAYITLARI ... 335

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER ... 337

TERÖRÜN FINANSMANI ... 339

TEVKIF YOLUYLA VERGILENDIRILMIŞ BIRDEN FAZLA IŞVERENDEN ELDE EDILEN ÜCRETLER ILE MENKUL VE GAYRIMENKULLERDE BEYAN SINIRI ... 340

TEVKİFAT VE İSTİSNA UYGULAMASINA KONU OLMAYAN MENKUL VE GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA BEYANNAME VERME SINIRI ... 340

TEVKİFATA TABİ TUTULMUŞ MENKUL VE GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA BEYAN SINIRI ... 341

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI - ADATLANDIRMA ... 341

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ VE ENFLASYON (AYLIK-YILLIK) ... 343

TÜRK TİCARET KANUNU SUÇ VE CEZALARI ... 344

USULSÜZLÜK CEZALARI ... 347

UZLAŞMA ... 348

UZLAŞMA KOMİSYONLARI VE YETKİLERİ ... 349

ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VB.’NİN BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ... 351

ÜRETICI FIYATLARI ENDEKSI ENDEKSI (2003=100)(KÜMÜLATIF) ... 352

VERASET İLAMI ... 352

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ORANLARI VE İSTİSNALAR ... 354

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE TEVKİFAT ORANLARI ... 355

VERGİ BEYANNAMELERİNİ VERME VE VERGİLERİ ÖDEME ZAMANLARI ... 356

VERGİ KANUNLARINDA YER ALAN BİLDİRİM SÜRELERİ ... 361

VERGİ KESİNTİSİNE TABİ TUTULMAMIŞ VE İSTİSNAYA KONU OLMAYAN MENKUL VE GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA BEYAN SINIRI ... 361

(8)

9

VERGİ MUAFİYETİNE TABİ VAKIFLAR İÇİN ARANAN KRİTERLER, ASGARİ MAL VARLIĞI VE GELİR

TUTARLARI ... 361

VERGİ TÜRÜ KODLARI ... 362

VERGİ İLE İLGİLİ KONULARDA DAVA AÇMA SÜRELERİ ... 378

VERGİDEN İSTİSNA GÜNLÜK HARCIRAH (GÜNDELİK)-KONAKLAMA TUTARLARI ... 378

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI ... 381

VERGİ KAÇAKÇILIK SUÇ VE CEZALARI ... 381

VERGİ TECİL VE TAKSİTLENDİRME YETKİ SINIRLARI ... 381

VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ ... 382

VERGİ USUL KANUNUNDAKİ BİLDİRİM SÜRELERİ... 382

VERGİ ZİYAI CEZASI ... 383

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN İNDİRİM TAVANI ... 383

YABANCI ULAŞTIRMA KURUMLARINDA KAZANCIN TESBİTİ ... 383

YAPILANDIRMA ... 384

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ ... 409

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU HAKKINDA ÖZET BİLGİLER ... 413

YENİDEN DEĞERLEME ... 416

YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI ... 417

YMM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İADE LİMİTLERİ ... 418

YMM İNDİRİMLİ ORAN KDV İADE LİMİTİ ... 418

YMM İSTİSNA İŞLEMLER İÇİN RAPOR DÜZENLEME SINIRI ... 418

YMM KARŞIT İNCELEME LİMİTLERİ ... 419

YMM KDV İADE LİMİTLERİ (TAM TASDİK SÖZLEŞMESİ YOKSA) ... 419

YMM KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNA TASDİK LİMİTİ ... 419

YMM RAPORU (ARGE VE SERBEST BÖLGE İŞLEMLERİ İÇİN) ... 419

YMM TAM TASDİK KAPSAMI ... 420

YOLCU BERABERİ PARA VE ZİNET EŞYASI ... 420

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GEREKTİREN BORÇ MİKTARI ... 420

YURT DIŞINDAN SAĞLANAN HİZMETLERDE STOPAJ ... 421

ZİRAİ KAZANÇLARDA VERGİLEME ... 422

(9)

424

Mahmut SAYIN

1964 yılında Ankara’da doğdu. 1981’de Antalya Lisesi ve 1985’de A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bülümünden mezun oldu. Açılan giriş sınavını kazanarak 27.06.1986 tarihinde Stajyer Gelirler Kontrolörlüğü’ne başladı. Yeterlik sınavında başarı göstererek 1989’da Gelirler Kontrolörlüğü’ne atandı. ABD’de Western Michigan Üniversitesi’nde Ekonomi yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1996’da Gelirler Başkontrolörü oldu. Mali Suçları Araştırma Kurulu, Gelirler Kontrolörleri ve Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Baş kan Yardımcılıkları görevlerinde bulundu. 2008 -2011 yıllarında Avusturya Viyana Büyükelçiliği Maliye Müşavirliği yaptı.

Vergi Başmüfettişi olarak Ankara Grubu’nda bulunmaktadır.

İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır .

Referanslar

Benzer Belgeler

''IRCA QMS Auditor/Lead Auditor Training Course/KYS Baş Denetçi Eğitim Sınav'' IRCA ISO 9001:2008 Baş Denetçi eğitim sınavına ancak ISO 9001 eğitimi almış

Yine oyun, çocukların sosyal uyum, zeka ve becerisini geliştiren, belirli bir yer ve zaman içerisinde, kendine özgü kurallarla yapılan, sadece1. eğlenme yolu ile

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Microsoft Teams Uygulamasında İlk Defa OturumAçacak Öğrencileri İçin..

Destek m ktarının %25’ , varsa uygun mal yet olmayan harcamaların kes nt ler yapıldıktan sonra, f nal raporun onaylanmasını tak p eden 15 ş günü çer s nde

Fakat Türk kültürde İncil sözcüğü daha geniş bir anlamı da içeriyor: İncil sözcüğü Yunanca Kutsal Yazılara ait olan 27 kitapların tümü için kullanılmaktadır..

İşe ilk önce dünya ekonomisinin genel hatları ile başlanır, ülke ekonomisinin durumuna bakılır, sektör analizi yapılır ve nihayet finansal oranlara sıra gelir..

XT panel panel bir bağımsız alarm sistem olarak kullanılabilir ama aynı zamanda kontrol panelini Kurmak /Cözmek için tasarlanmış girişlere, 9-12 voltaj sağlayabilen mevcut

1961 tarihli Avrupa Sosyal Şartı, 1981 tarihli Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı ve 1988 tarihli Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesine Ekonomik, Sosyal ve