Avyttring av aktier i Investeringar i Norrbotten AB

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

PROTOKOLL

Regionstyrelsen 9 juni 2020 Sida 115 (119)

DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN

ARBGRP757-2093665656-76, 0.4

§ 125

Avyttring av aktier i Investeringar i Norrbotten AB

Dnr 787-2020

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att Region Norrbotten avyttrar 28 aktier i Investeringar i Norrbotten AB till Gällivare kommun till ett pris av 100 kr per aktie, totalt 2 800 kr.

Yttrande till beslutsförslaget

Sedan Investeringar i Norrbotten AB bildandes har ett mål varit att samtliga av Norrbottens kommuner ska vara delägare i bolaget. I och med Region Norrbottens försäljning av aktier till Gällivare kommun kommer tretton av länets fjorton kommuner att vara delägare. Detta är ett viktigt steg som ger en stabilitet till bolaget och goda förutsättningar för att fortsätta arbetet för fler internationella affärer till Norrbotten.

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämnden har 2020-06-02 § 65 föreslagit fullmäktige besluta att Region Norrbotten avyttrar 28 aktier i Investeringar i Norrbotten AB till Gällivare kommun till ett pris av 100 kr per aktie, totalt 2 800 kr.

Ärendet

Investeringar i Norrbotten AB ägs av Region Norrbotten och kommunerna i Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Luleå, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Pajala Piteå, Älvsbyn, Överkalix samt Övertorneå. Ett erbjudande om delägarskap har ställts till övriga kommuner i Norrbotten. Enligt överenskommelse vid bolagets bildande köper tillkommande kommuner i första hand av Region Norrbottens aktieandel.

Gällivare kommun har erbjudits att köpa 28 aktier av Region Norrbotten och genom det teckna 1,4 procent av bolaget, för en köpeskilling av 2 800 kr.

Efter avyttringen äger Region Norrbotten 1516 aktier, vilket motsvarar 75,8 procent av totala antalet aktier i Investeringar i Norrbotten AB.

Protokollsutdrag skickas till:

Regional utvecklingsdirektör

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :