Basit Doğrusal Regresyon Eşitliği

Tam metin

(1)

Basit Doğrusal Regresyon Eşitliği

bx

a

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

• Verilen örnek için

b(eğim):0.6

a(sabit): 1.2

Hesapl90anan bu katsayılar regresyon eşitliğinde

yerlerine konulduğunda;

(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)

r

2

Nasıl Hesaplanır?

• r2 (açıklanan varyans) değişkenlerin birindeki değişimin ne kadarının diğer değişkenler tarafından açıklandığını yüzde olarak eden bir değerdir.

(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :