• Sonuç bulunamadı

fotosentezde gerekli olmasının yanı sıra, bitki büyüme ve gelişiminde

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "fotosentezde gerekli olmasının yanı sıra, bitki büyüme ve gelişiminde"

Copied!
7
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

FOTOMORFOLOJİK OLARAK AKTİF IŞIK

Işık bitkilerin yaşamında önemli bir çevresel etmendir. Işık, fotosentezde gerekli olmasının yanı sıra, bitki büyüme ve gelişiminde anahtar niteliğindeki pek çok olayda yol göstericidir. Işığın bitki morfolojisindeki bu etkisine fotomorfogenez denir. Bitkilerde fotomorfogenetik yanıtları arttıran çeşitli pigmentler arasında en önemlileri kırmızı ve mavi ışığı absorplayanlardır.

Fitokrom kırmızı ve kırmızı ötesi ışığı absorblayan 125 kDA

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

•Fitokromlarda uyku hareketlerini düzenler.

•Fototropizma, hipokotil uzamasının engellenmesi, stoma hareketleri mavi ışığa verilen önemli yanıtlardır. Bu yanıtlar 400-500 nm’lık dalga boyundaki bölgede ortaya çıkarlar. Ayrıca klorofil ve karetenoid sentezinin uyarılması, genlerin ekspresyonu, fotoktaksis, solunum artışı, ve alglerde anyon alınımının uyarılmasında da görev yapmaktadır.

•Mavi ışık asimetrik büyümeyi ve kıvrılmayı teşvik eder.

•Mavi ışık gövde uzamasını engeller. Mavi ışıktaki uzama hızındaki azalma fitokromdan daha fazladır.

(7)

Konu Kaynakları

Referanslar

Benzer Belgeler

Mezarı evvelce İstanbul surlarının dışındaki Bâhir Mustafa Paşa Dergâhı’nda eski şeyhülislamlardan Meşreb-zade Mehmed Arif Efendi’nin mezarı yanında kazılıp

Sait Faik; İstanbul’u, İstanbul’un insanlarım, Burgaz Adası’nı, Mercan Usta’yı, dülger balığım, Kir Dimitro’yu, Barba Antimos’u, Balıkçı Yakup’u

[r]

Genellikle zehirli kurbağaların parlak renkleri olur ancak kırmızı gözlü ağaç kurbağaları zehirli değildir ve parlak renkleri bu yüzden hayatta kalmaları için avantaj

sağlamadığı, türlerin karşı karşı- ya olduğu tehditler ve bu tehdit- lerin türleri, türleri ne düzeyde et- kilediği, türlerin Türkiye’ye kom- şu ülkelerdeki durumları

Bunun ne- deni, hemoglobine oranla çok daha az O 2 taşıma kapasite- si olan bir diğer kimyasal olan hemoeritrin molekülleridir. O 2 içeren kan, hemoeritrin nedeniyle pembemsi

Fotosistem I ‘in reaksiyon merkezindeki klorofil P700 olarak isimlendirilmektedir, bünkü bu pigmet 700 nm dalga boyundaki ışığı ( spektrumun uzak kırmızı ışık bölgesi)

onun da bir şeyhi varmış, Almanlı bir sakal dayıma göre insanlarla hayvanlar aynı, allahallah.. artık her neyse ben lümpen bir