• Sonuç bulunamadı

Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu"

Copied!
14
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

http://www.free-powerpoint-templates-design.com

Zihin

Yetersizliği ve

Otizm Spektrum

Bozukluğu

ZY: Tanım, sınıflama, yaygınlık ve nedenler II

Özel Eğitim I

(2)

İçerik

1 ZY-ITanım

(3)

ZY’nin Tanımı

• Çağlar boyunca değişen tanımlar,

• ZY olan bireylere bakış açısını da etkilemiş, • Sağlanan hizmetlerde farklılıklara yol açmıştır

• 13. yy→ idiot: Yunanca «toplumsal yaşam içinde yer alamayan»

• 19. yy→ ağır yetersizlikleri olanlar idiot, hafif

yetersizlikleri olanlar embesil (Yunanca zayıf-güçsüz) olarak nitelendirildi

• 19. yy sonunda moron (Yunanca aptal anlamına gelen) sözcüğü hafif düzeyde ZY olanlar için

(4)

ZY’nin Tanımı (devamı)

• Bu terimler, etiketlemeye ve düşük beklentilere yol açmıştır.

• 1960’larda eğitilebilir zihinsel engelliler öğretilebilir zihinsel engelliler • 1970lerde zeka geriliği

(5)

ZY’nin Tanımı- Günümüzde

• Zihinsel işlevlerde belirgin sınırlılıklar ile uyumsal davranışlarda yetersizlik gösteren gelişim dönemlerinde) ortaya çıkan bir

yetersizliktir

• Zihinsel becerilerin uygun bir ölçme aracı ile

ölçülmüş ve ortalamanın 2 SS altında performans gösteren

• Uyumsal becerileri (sosyal beceriler, dil iletişim, toplumsal beceriler) yaşıtlarından geri

(6)
(7)

Uyumsal davranışlar

• Bireyin kendi yaş grubundan beklenen ve içinde bulunduğu toplumun beklentilerine cevap veren davranışları gösterebilmesi için gerekli beceriler

• Yemek yeme • Giyinme

(8)

Gelişim dönemi

(9)

Sınıflama

• Psikolojik sınıflama • Eğitsel sınıflama

(10)

Psikolojik Sınıflama

• HDZY: ZB 50-55, gelişimleri normale yakın olabilmektedir.

• ODZY: ZB 35-40 ile 50-55 arasında, dilde ve sosyal-duygusal becerilerde gerilik, PD

görülmesi, akademik becerilerde yetersizlik • ADZY: ZB 20-25 ile 35-40 arasında, doğum ya

da hemen sonrasında fark edilebilmektedir • Çok ADZY: AB 20-25’in altında olan bireyler,

(11)

Eğitsel Sınıflama

• Eğitilebilir: ZB 50-54 ile 70-75 arası, akademik çalışmalarda gerilik

• Öğretilebilir: ZB 25-35 ile 50-55 arası, temel akademik becerilerde gerilik (ODZY olanlara eş), günlük yaşam etkinliklerini yerine

getirebilirler

• Ağır ya da çok ağır derecede: ZB 35’in

(12)

Destek Türlerine Göre Sınıflama

• Aralıklı destek alanlar: Birey ihtiyaç

duyduğunda destek sağlanır, belli yaşam

dönemleri ve geçişlerde desteğe gereksinim duyarlar

(13)

Destek Türlerine Göre Sınıflama (devam)

• Yoğun, geniş destek alanlar: İş ya da okul gibi toplumsal yaşama katılımda sürekli desteğe gereksinim duyanlar

• Yaygın destek alanlar: Sürekli, yüksek

(14)

Türkiye’de Sınıflama

• Hafif düzeyde ZY • Orta düzeyde ZY • Ağır düzeyde ZY

Referanslar

Benzer Belgeler

Asperger sendromu ilk kez Hans Asperger (1944) tarafından tanımlanan ve erkek çocuklarda 20 kat daha sık görülen, pek çok bakımdan yaşıtlarından ayrılmayan normal

amacı olan “OSB, DEHB ve ÖÖB tanılı çocuğa sahip anne babaların otizm spektrum anketi alt ölçeklerinden sosyal beceri, dikkati kaydırabilme, ayrıntıya

uygun davranamamaktan, hayali oyun paylaşamamaya ve arkadaş edinememeye, arkadaşa ilgi duymamaya kadar görülen davranışlar. Şu anki şiddeti: Şiddet sosyal iletişimsel

Otizm spektrum bozukluğundan etkilenmiş bireylerin eğitsel tanılama süreci Eğitsel amaçla bireyin tüm gelişim ve disiplin alanlarındaki özelliklerinin belirlenerek

Bütün ihtiyaçları karşılamak için, paket ve opsiyonlar sunuluyor: Klima*, 16 inç alüminyum alaşım jant*, güvenlik paketi** (yan hava yastıkları, ön gergili ön

• Bu tedaviler; duyu entegrasyonu, işitsel ve kolaylaştırılmış iletişim tedavilerini içermektedir.. • Duyu entegrasyonu tedavisi fizyoterapistler

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan çocuklarda yaygın biçimde gö- rülen beslenme sorunları yeni yiye- ceklerin tüketimine karşı aşırı direnç gösterme, sınırlı

Oyun üretimine dayalı testlerin kullanıldığı çalışmaların sonuçları (örn., OSB olan çocukların kontrol gruplarına kıyasla daha az ve daha basit sembolik