PRATİK BİLGİLER

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Yıllar Genel Tebliğ veya BKK No

VUK Md.177/1. Bend

Alış VUK Md.177/2. Bend Alış VUK Md.177/2. Bend Alış

VUK Md.177/3. Bend Alış

2019 VUK 490 GT 230.000 TL 320.000 TL 120.000 TL 230.000 TL

2018 VUK 490 GT 190.000 TL 260.000 TL 100.000 TL 190.000 TL

2017 VUK 476 GT 170.000 TL 230.000 TL 90.000 TL 170.000 TL

2016 VUK 460 GT 168.000 TL 230.000 TL 90.000 TL 168.000 TL

2015 VUK 442 GT 160.000 TL 220.000 TL 88.000 TL 160.000 TL

2014 VUK 432 GT 150.000 TL 200.000 TL 80.000 TL 150.000 TL

2013 VUK 422 GT 150.000 TL 200.000 TL 80.000 TL 150.000 TL

2012 VUK 411 GT 140.000 TL 190.000 TL 77.000 TL 140.000 TL

VUK Md. 177-2.Bend; Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle (Hizmet işletmeleri) uğraşıp da bir yıl içinde VUK Md. 177-3.Bend; 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 230.000.-TL’yi (504 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği) aşanlar;

Bilanço Usulüne göre Defter Tutmak zorunda olanlar: 01/01/2019’den itibaren

PRATİK BİLGİLER

DEFTER TUTMA HADLERİ

VUK Md. 177-1.Bent ; Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan mükelleflerin:

* Yıllık Alış tutarı 230.000.-TL yi (504 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği) aşanlar,

* Yıllık Satış tutarı 320.000.-TL yi (504 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği) aşanlar,

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :