• Sonuç bulunamadı

Kar Güneşi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kar Güneşi"

Copied!
2
0
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

84 Türk Dili

Şakir KURTULMUŞ

güneşin kuşlarını

bulutların altında uçuran aynada yansıyan aç ruh iç denizinde güneşin derinlikleri ıslatan göğün suyu mu

kalbime bir dokunup da saçlarından süzülen aşk tozlarını bırakıp uçan çöllere

canlı bir kelebek mi yoksa içimdeki kuşların kanat çırpışlarını yağmurla buluşturan kılıç sesi mi

leylanın hikâyesini uyarlamadan çağdaş masallara, sırlı efsanelere ırmakların ayaklarında çatı gök yakın, yerde hızla göğsümü sıkıştıran gök kış güneşinde aşk yağmuru bir akşam denizinde anzelhanın hayatına giren doğanın damarlarında küller defler ve şarkılarla

tutunduğun ağaç diplerinde kartallar şiir gibi rüzgâr dağ gibi kılıç

kelebeğin damarlarında aşk kırmızı ırmaklarda

Kar Güneşi

(2)

Türk Dili 85

ateşin kalbi kor acısı bahar ve yeşile aç

dağlara ırmaklara ve kuyulara suya yazılmış havadan önce şiir seninle yaşamış

güneşin doğum anında aşk bulutların üstünden dağlara inen şiir yağmuru aşk acı bir nimet kor kalbimde kuşlar ve sesler yürüyor defler ve şarkılarla doğuyorken yeni bir gün kuşlar bahara aç

Referanslar

Benzer Belgeler

Okulu bir hapishane, fabrika, ofis gibi gören araştırmacıya göre bu yerlerde öğrenciler beklemeyi, sabrı ve gecikme, inkâr, kesinti ile kendi istek ve arzularını

Çok değerli hocalardan, çok değerli bilgiler aldım, Türkiye florasının ne kadar değerli olduğunu öğrendim.. Bu beni Türkiye florasını korumaya

• Oyun gibi aşk (ludus) • Arkadaşça aşk (storge). • Mantıklı

Keywords: Epistemic Puzzles, (Computational) Situation Theory, PROSIT, Knowledge Representation, Commonsense

Since the maximum size of a URB packet is 33 bytes, including URB specific protocol wrappers, the main loop of our application iterates through virtual nodes on each bridge connected

Barbituric acid and barbiturate molecules, possesing suitable hydrogen bond donors and acceptors, seem to be valuable components in crystal engineering of materials

We aim to show the performance of Sine-Cosine Algorithm on constrained optimization problem and compare results with genetic algorithm and particle swarm

Anksiyete duyarlılığının intihar davranışı ile ilişkisi de sınırlı sayıda çalışma da incelenmiş olup bir çalışma da Panik Bozukluk hastalarında intihar

Sonuçlarının ANOVA Analizi ... Hibrid Nano MMY Kesme Koşullarında Kesme Kuvvetinin ANOVA Analizi ... Hibrid Nano MMY Kesme Koşullarında Yüzey Pürüzlülüğünün ANOVA Analizi

Öğretmen inançlarının öğrenci öğrenmelerine etki etmesi nedeniyle; öğretmenler için hazırlanan mesleki gelişim programlarının etkili olabilmesi için

Sivil terörizm, terör örgütleri tarafından devlet düzenine karşı oluşturulan, halk üzerinde baskı ve şiddete sebep olan faaliyetleri kapsayan bir terör

The proposed use of MSCs in the treatment of pulmonary diseases, such as acute lung injury, pulmonary fibrosis, and COPD is based on the capacity of these cells to modulate

Bass ve Avolio (1994), dönüşümcü liderlik, etkileşimci liderlik ve tam serbesti tanıyan liderliğin özelliklerini birleştirerek, etkin liderin özelliklerini ölçmeye

ROLE OF HEPATIC CYTOCHROME P450 2B1/2 IN PROPOFOL METABOLISM 中文摘要 Propofol

Y-12 ve gaz diffüzyonu tesisle- rindeki gecikmeler karfl›s›nda, Philip Abel- son, do¤al uranyumun termal diffüzyonla biraz, %0,71’den %0,89 düzeyine zengileflti- rilmesini,

Şimdilik Italia , « diktateur » ü sayesinde , Famsa da olduğu gibi , muhtelif siyasî fırka - ların memleketin refahini artırmak için değil ınevki‘i

3 yıl süreyle, randomize, plasebo kontrollü yapılan bir çalışmada 594 diyabetik nöropatili hastaya günlük 150 mg epalrestat uygulanmasıyla mediyan motor sinir ileti

Ünlü şair Orhan Velinin kardeşi olan Ad­ nan Veli, bir ara basın teşekküllerinde de görevler üstlenerek Gazeteciler Sendikası­ nın yönetim kurulu

Analiz bulgularına göre şu anki yaşantılarında fiziksel şiddete uğrayan erkek öğrencilerin daha fazla boyun eğici davranış eğilimi içinde olduğu da açıkça

Anayasa Mahkemesi, İnsan Haklan Derneği Ankara Şubesi, Atatürkçü Düşünce Derneği, TGS Ankara Şube­ si, Ankara Eczacılar Birliği Merkez Heyeti, Mül­ kiyeliler

Bu kâ'rar, o devrin hafiyeleri tara­ fından saraya ulaştırılıyor ve teşebbüsü yapan iki Tıbbiyeli­ nin yakalanm'âsı için tertibat a- lınıyor Fakat bu iki

Sonuç olarak çalışmada kullanılan devedikeni ve yoncanın yüksek düzeyde anthelmentik etkili olduğu ve bu bitkilerin kullanılması ile ekonomik etkinliğin oldukça

Bu konuda AİHS’nin genel kurallar dışında özel bir duru- mu yoktur ama örneğin, işkence yasağı (m. 3) gibi uluslararası huku- kun buyurucu kuralları (jus cogens)