• Sonuç bulunamadı

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X"

Copied!
6
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

1. AY 2. AY 3.AY 4.AY 5.AY 6. AY 7.AY 8.AY 9.AY 10.AY 11.AY 12.AY

A

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ

X X

1 Yıllık çalışma planının

yapılması 2014/16 Nolu

Genelge X X X İl-İlçeçe İSG Birimi

2 Görev ve sorumlulukların dağıtılması

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:18 .01.2013/28532

X X X X X X X X X X X X

İl -İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-İşveren İşveren Vekili

3 Öğrenci Yurt/Pansiyonlarının Denetlenmesi

MEB Özel Öğrenci Barınma Yönetmeliği

X X

İl -İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-İşveren İşveren Vekili

Yangın güvenliği,Elektrik tesisat güvenliği,ısınma sistemleri güvenliği,Su ve gaz tesisatı güvenliği açısından ilgili kurum ve kuruluşlar.

3

İl İSG Birimi ve İlçe İSG Bürolarının çalışmalarında koordinasyonun sağlanması

X X X X X X X X X X X İl-İlçeçe İSG Birimi

3

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Güncellenmesi

X X X X X X X X X X X X

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-İşveren İşveren Vekili 4 İSG Kurul toplantısı

yapılması X X X X

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-İşveen İşveren Vekili

5

İşverenin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı deftere ilişkin hazırlıklarının tamamlanması

X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri

6 İSG Kurulu üyelerine

eğitim verilmesi X X X X X X İl -İlçe İSG Bürosu

7

İş Sağlığı ve Güvenliği iç yönerge taslağının hazırlanması

6331 Sayılı Kanun ve Bağlı Yönetmelikler

X X X İl -İlçe İSG Bürosu

8

İş Sağlığı ve Güvenliği basılı evrak ve dökümantasyonun sağlanması

6331 Sayılı Kanun ve Bağlı Yönetmelikler

X X X X X X X X X X X X

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-İSGB'nde görevli İş Güvenliği Uzmanı 9

Taşra Teşkilatında İSG Birimi web sayfasının

oluşturulması MEB Mevzuatı X X

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-İSGB'nde görevli İş Güvenliği Uzmanı

10

Tehlike sınıflarına göre;

okul ve kurumlarımızda çalışan sayısının belirlenmesi

İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:26 .12.2012/28509

X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri

11

İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Seçilmesi

İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri Ve Seçilme Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:29 .08.2013/28750

X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri

12

Kurumun Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun hale getirilmesi

Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11 .09.2013/28762

X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri

13

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Personele Özel Öğretim Verilmesi

6331 Sayılı Kanun ve Bağlı Yönetmelikler

X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri

14

Çeşitli Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği İçerisinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kütürünün yaygınlaştırılması amacıyla konferans, Panel, Seminer, çalıştay vb. çalışmaları yapmak

6331 Sayılı Kanun ve Bağlı Yönetmelikler

X X X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri

STK'lar, Odalar, Kalkınma Ajansları, Üniversiteler, Belediyeler, Çalışma ve İş Kurumu

15

Ulusal ve Uluslararası düzeyde İSG uygulama ve kültürünün geliştirilmesine yönelik projelerin hazırlanması ve yarışmalar düzenlenmesi

MEB ISG

Modeli X X X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri

STK'lar, Odalar, Kalkınma Ajansları, Üniversiteler, Belediyeler, Çalışma ve İş Kurumu

16

Geçici Veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı Ve Güvenliği ile ilgili yapılacak işlemler

Geçici Veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı Ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:23 .08.2013/28744

X X X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri

17

Yıllık Değerlendirme Raporunun Hazırlanması

6331 Sayılı Kanun ve Bağlı Yönetmelikler

X

İl İSG Birimi ve Okul/Kurum İSG Kurulu İş Güvenliği Uzmanları

B OKUL VE KURUMLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI

18

Okul ve Kurumlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Güncellenmesi

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:18 .01.2013/28532

X X X X X Okul/Kurum

Müdürlükleri

ANTAKYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ VE BAĞLI KURUM VE KURULUŞLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2018 YILLI ÇALIŞMA PLANI Sıra No İLGİLİ KONULAR İLGİLİ

MEVZUAT

UYGULAMA TAKVİMİ

Sorumlular İşbirliği Yapılacak Kurumlar Düşünceler

02/01//2018 31/012/2018

(2)

19

Okul ve Kurumlarda İşverenin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı deftere ilişkin hazırlıklarının tamamlanması

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:29 .12.2012/28512

X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri

20

Okul ve Kurumlarda, İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Seçilmesi

İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri Ve Seçilme Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:29 .08.2013/28750

X X X Okul/Kurum

Müdürlükleri

21

Okul ve Kurumlarda İş Güvenliği Uzmanlarının ve İşyeri Hekimlerinin görevlendirilmesi

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:29 .12.2012/28512 İşlenen son değişiklik:

11.10.2013/287 92İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:20 .07.2013/28713

X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri

22

Kurulun ve üyelerinin görev ve yetkilerinin belirlenmesi

X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri

23 Kurul çalışma

usullerinin belirlenmesi X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri

24

İşverenin veya işveren vekilinin kurula ilişkin genel yükümlülüğünün belirlenmesi

X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri

25 Kurulun yükümlülüklerinin belirlenmesi

X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları

26 Çalışanların yükümlülüklerinin belirlenmesi

X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları C

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ 27

Okul / Kurumlarda Risk Değerlendirme Ekiplerinin Oluşturulması

X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşveren/

İşveren vekili

28 Okul / Kurumlarda

Risk Değerlendirmesi X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşveren/

İşveren vekili

29

Okul / Kurumlarda Tehlikelerin

tanımlanması X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşveren/

İşveren vekili

30 Risklerin belirlenmesi

ve analizi X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşveren/

İşveren vekili

31 Risk Kontrol Adımlarının Belirlenmesi

X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları

32 Dokümantasyon

yapılması X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşveren/

İşveren vekili

33

Risk Değerlendirme Raporunda belirlenen eksiklikler, sorumlu kişilerce, termin süresi sonuna kadar tamamlanması

X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşveren/

İşveren vekili

34

Risk Değerlendirme Raporunun revizyon

Çalışmaları yapılması X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum İşveren/

İşveren vekili - İş Güvenliği Uzmanları

35

Büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlanması gereken işyerlerinde risk değerlendirmesinin yapılması

X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları

36

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre Çalışanların bilgilendirilmesi

X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum İşveren/

İşveren vekili İş Sağlığı Ve

Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:

29.12.2012/285 12

(3)

37 Çalışma ortamı gözetimi

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:29 .12.2012/28512 İşlenen son değişiklik:

11.10.2013/287 92

X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşveren/

İşveren vekili

38

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarının Planlanması

Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:05 .10.2013/28786

X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum - İşveren/

İşveren vekili ları

Belediyeler, İnşaat Mühendisleri Odası vb. Kuruluşlar

39 İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Şartların Sağlanması

İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:

17.07.2013/287 10

X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum - İşveren/

İşveren vekili

40

Okul / kurumların Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun hale getirilmesi

Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11 .09.2013/28762

X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum -İşveren/

İşveren vekili

D EĞİTİM, BİLGİLENDİRME Okul ve Kurumlarda Çalışanların İşbaşı Eğitimleri

6331 Sayılı Kanun ve Bağlı Yönetmelikler

X X X X X X X X X X X X

41

Okul ve Kurumlarda Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:

15.05.2013/286 48

X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum- İşveren/

İşveren vekili / İş Güvenliği Uzmanları

42

Okul ve Kurumlarda, Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimleri

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakları n Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:

13.07.2013/287 06

X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum -İşveren/

İşveren vekili

43 Hijyen Eğitimleri

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:

05.07.2013/286 98

X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum- İşveren/

İşveren vekili

Halk eğitim merkezleri veya mesleki eğitim merkezleri

Gıda üretim ve perakende iş yerlerinde, insani tüketim amaçlı iş yerlerinde ve insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde çalışanlara yönelik hijyen eğitiminin verdirilmesi

44 İlkyardımcı Eğitimi X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum-İşveren/

İşveren vekili

Besim Ömer Akalın Sağlık Meslek Lisesi İlk Yardım Kurs Merkezi

45 Yangınla mücadele

eğitimi X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri

İl Milli Eğitim Müdürlüğü İSGB koordinatörlüğü

46 Arama ve kurtarma

eğitimi X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri

AFAD, Yerel ve Ulusal düzeydeki eğitim verebilecek kurum ve kuruluşlar

47 Tahliye ve haberleşme

eğitimi X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri

AFAD, Yerel ve Ulusal düzeydeki eğitim verebilecek kurum ve kuruluşlar

48

Kişisel koruyucu donanımların kullanımı ve bakımı eğitimleri

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:02 .07.2013/28695

X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri

KKD üretici firmaları

E ACİL DURUM PLANLARI

49 Acil durumların

belirlenmesi X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri -

50 Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin belirlenmesi

X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri

51

Acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin belirlenmesi

X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri -

52

Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi

X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri -

53 Dokümantasyon

yapılması X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları İşyerlerinde Acil

Durumlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:

18.06.2013/286 81

İşyerlerinde Acil

(4)

54 Tatbikatların planlanması ve

yapılması X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları

AFAD, Yerel ve Ulusal düzeydeki eğitim verebilecek kurum ve kuruluşlar

55 Acil Durum Planının

Hazırlanması X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları 56 Acil durum planının

yenilenmesi X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri

57 Acil Durumlar Hakkında Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimlerin planlanması ve uygulanması

X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri -

AFAD, Yerel ve Ulusal düzeydeki eğitim verebilecek kurum ve kuruluşlar

58

Mevcut acil durum planları ve tatbikatların yeniden değerlendirilmesi

X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - ı 59

Acil Durum Ekiplerinin eğitimlerinin

tamamlanması X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri -

F MESLEK HASTALIĞI RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ

60

Okul / Kurumlarda Alt Yapısı Sağlanması Koşuluyla İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analizlerin Yapılması

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:

29.12.2012/285 12 - İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:20 .08.2013/28741

X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri

MEB İşyeri Hekimi Henüz

Atanmamıştır

61

Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerinin alınması

Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:

25.01.2013/285 39

X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri

Sağlık Müdürlükleri ve bu alanda

çalışma yapan kuruluşlar İşyeri Hekimi Henüz Atanmamıştır

62

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Çalışmalarının Yapılması

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:

15.06.2013/286 78

X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri

Sağlık Müdürlükleri ve bu alanda

çalışma yapan kuruluşlar İşyeri Hekimi Henüz Atanmamıştır

63

Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmaları için alınacak tedbirler

Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:

28.07.2013/287 21

X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri

İşyeri Hekimi Henüz Atanmamıştır

64

Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair yapılacak çalışmalar

Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:22 .08.2013/28743

X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri

İşyeri Hekimi Henüz Atanmamıştır

65

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerinin Alınması

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:

16.04.2013/286 20

X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri -

66 Elle Taşıma İşleri Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:

24.07.2013/287 17

X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri

67

Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Alınması

Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:

06.08.2013/287 30

X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri

Sağlık Müdürlükleri ve bu alanda

çalışma yapan kuruluşlar İşyeri Hekimi Henüz Atanmamıştır İşyerlerinde Acil

Durumlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:

18.06.2013/286 81

(5)

68

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerinin alınması

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:

12.08.2013/287 33

X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri -

Sağlık Müdürlükleri ve bu alanda çalışma yapan kuruluşlar

69

Kişisel koruyucu donanımların değerlendirilmesi ve seçimi

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:02 .07.2013/28695

X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri -

KKD eğitimi almış iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri

70

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:

30.04.2013/286 33

X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri -

Patlayıcıdan Korunma dökümanı hazırlama eğitimi almış iş güvenliği uzmanları

71

Radyoaktif Atık Yönetiminin planlanması

Radyoaktif Atık Yönetimi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:

09.03.2013/285 82

X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri

Sağlık Müdürlükleri ve bu alanda

çalışma yapan kuruluşlar İşyeri Hekimi Henüz Atanmamıştır

72 Tozla Mücadele tedbirlerinin alınması

Tozla Mücadele Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:

05.11.2013/288 12

X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri

İşyeri Hekimi Henüz Atanmamıştır

G

KAYIT ALTINA ALMA VE BİLDİRİM 74 Ramak Kala

Kayıtlarının Tutulması X X X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları

SGK

75 Ucuz atlatılan kazaların

kayıtları X X X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları

SGK

76

Hafif yaralanma ile sonuçlanan iş kazası kayıtları

X X X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri -

SGK

77

Ağır yaralanmalar ve malüliyet ile sonuçlanan iş kazası kayıtları

X X X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları

SGK

78 Ölüm ile sonuçlanan iş

kazası kayıtları X X X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları

SGK

79 İş Kazalarının bildirimi X X X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları

SGK

80 Meslek Hastalıklarının

bildirimi X X X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları

SGK

H SAĞLIK GÖZETİMİ

81

İşe Giriş Sağlık Muayenelerinin

yapılması X X X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri

aile hekimliği veya kamu hizmeti sunan hastahaneler.

İşyeri Hekimi Henüz Atanmamıştır

82

İş Değişikliği Sağlık Muayenelerinin yapılması

X X X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri

aile hekimliği veya kamu hizmeti sunan hastahaneler.

İşyeri Hekimi Henüz Atanmamıştır

83

İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde sağlık muayenelerinin yapılması

X X X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri

aile hekimliği veya kamu hizmeti sunan hastahaneler.

İşyeri Hekimi Henüz Atanmamıştır

84

İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla periyodik sağlık muayenelerinin yapılması

X X X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri

aile hekimliği veya kamu hizmeti sunan hastahaneler.

İşyeri Hekimi Henüz Atanmamıştır

85 Aşı ve aşılama planlamalarının yapılması ve uygulanması

Sağlık Gözetimi,

Sağlık Bakanlığı Mevzuatı

X X X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri

Sağlık Müdürlüğü İşyeri Hekimi Henüz Atanmamıştır

86

İnsani tüketim amaçlı gıda ve sıvıların analiz ve kontrollerinin yapılması

İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:20 .08.2013/28741

X X X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri

Sağlık Müdürlüğü İşyeri Hekimi Henüz Atanmamıştır

I ORTAM ÖLÇÜMLERİ ve PERİYODİK KONTROLLER

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Gazete

Tarihi/Sayısı:

30.06.2012/283 39

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Resmi

Gazete Tarihi/Sayısı:

30.06.2012/283 39

(6)

87 Termal konfor ölçümlerinin yapılması

İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık

Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:

17.07.2013/287 10

X X X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri

Alanla ilgili çalışmalar yapan kuruİşyeri Hekimi Henüz Atanmamıştır

88

Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatının Kontrolleri

X X X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri -

İtfaiyeler, Alanla ilgili faaliyet gösteren kuruluşlar

89 Yangın Söndürme

Cihazlarının Kontrolleri X X X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri -

İtfaiyeler, Alanla ilgili faaliyet gösteren kuruluşlar

90 Yangın Algılama

Ekipmanları Kontrolleri X X X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri -

İtfaiyeler, Alanla ilgili faaliyet gösteren kuruluşlar

91

Periyodik Kontrole Tabi Tutulan Ekipmanların Belirlenmesi

X X X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri -

Alanla ilgili faaliyet gösteren kuruluşlar

92

Ölçümlere Tabi Tutulan Ekipmanların Belirlenmesi

X X X X X X X X X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri -

Alanla ilgili faaliyet gösteren kuruluşlar

93 Basınçlı kap ve

tesisatların kontrolü X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri

Alanla ilgili çalışmalar yapan kuruluşlar ve odalar

94

Kaldırma ve iletme ekipmanlarının kontrolleri

X X X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri

Alanla ilgili çalışmalar yapan kuruluşlar ve odalar

95 Tesisatların kontrolleri X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri

Alanla ilgili çalışmalar yapan kuruluşlar ve odalar

96 Tezgâhların ve

Makinelerin kontrolleri X X

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri

Alanla ilgili çalışmalar yapan kuruluşlar ve odalar Binaların

Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:

25.04.2013/286 28 İşlenen son değişiklik:

20.08.2013/287 41

Referanslar

Benzer Belgeler

olması gerekli

Bu da, f nin bilinen ∂f ∂y kısmi t¨ urevi ile

Taban yarı¸capı 4, y¨ uksekli˘ gi 5 olan dik dairesel koni i¸cine ¸cizilebilen en b¨ uy¨ uk dik dairesel silindirin

R ¨ uzerindeki sa˘ g ı¸sın, sol ı¸sın, sonlu t¨ umleyenli topolojiklerin metrik topoloji olmadı˘ gını g¨ osterin.. (ipucu: bu topolojilerin, Hausdoff ¨ ozelli˘ gine

Aşağıdaki çarpma işlemi gerektiren problemleri çözünüz. 1) 36 sayısının 23 katı kaç eder? 6) Ahmet 24 sayfalık fotoğraf albümünün her sayfasına 6 fotoğraf koymuş. Her

Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizerX. Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve

Lisans Lisans Ytiksek Lisans Doktora Conderen Kabul eden Ogrenci Sayrsr. De[i9im

10 bölmeli eşit kollu terazide, duyarlılığı 4 g olan bir binici sayesinde oluk hizasına kadar su ile dolu bir kap ile kütlesi 240 g olan bir ağırlık