• Sonuç bulunamadı

Çok uluslu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Çok uluslu"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Çok uluslu şirketlerin dümen suyunda giden ve küresel ısınmayla mücadeleyi köstekleyen Bush yönetimi, ABD'nin kuzeybatı ucundaki dünyanın bâkir kalabilmiş nadir bölgelerinden Alaska eyaletini petrol aramasına açıyor.Nesli tükenmeye yüz tutan kutup ayıları ve diğer birçok memelinin doğal yaşam alanı olan Alaska'nın kuzeybatı kıyısındaki Chukchi Denizi, petrol ve doğalgaz aramaları için şirketlere kiralanacak. İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Federal Madenler Yönetimi Servisi (MMS), gelecek ay şirketlerden teklifleri almaya başlayacağını duyurdu.

İştah kabartan rezerv

Alaska'yı Sibirya'dan ayıran Chukchi Denizi, coğrafi zorluklar, kıta sahanlığından petrol çıkarma işleminin maliyeti ve çevreye zararları nedeniyle 17 yıldır kiralanmıyordu. 119 bin kilometrekarelik bölge, Alaska'da bugüne dek kiraya verilecek en büyük alan. ABD'ye ait bölümünde, 15 milyar varil petrol ve 2 trilyon metreküp doğalgaz rezervi olduğu hesaplanıyor.

Doğal yaşamın göreceği zararın derdindeki çevre örgütleri ise karara ateş püskürdü. Kuzey Alaska çevre Merkezi'nden Pamela A. Miller, "Şirket faaliyetlerinin doğal yaşama ne gibi etkileri olacağına dair hiçbir çalışma yok" derken, Biyolojik Çeşitlilik Merkezi'nden Brendan Cummings, "Kimse kırılan buza dökülecek petrolün nasıl temizleneceğini söylemiyor" diye çıkıştı. Yetkililerse, çalışmaların kıyı şeridine en fazla 80 km. yaklaşmasına izin verileceği için doğal hayatın korunacağı savında.

Referanslar

Benzer Belgeler

Filmin senaryosuna ge­ lince, o da trupun, evvelce iki gi­ dişimde de ciddî edalı yegâne rol­ lerinde gördüğüm bir uzvu tara­ fından viicude getirilmiş:

Klasik endüstri çağından teknolojik-bilgi çağına geçiş özellikle finans piyasalarında önemli gelişmelere olanak sağlamıştır. Bilgi teknolojilerinde yaşanan

Teck Cominco firmasının Kazdağları’nda başlattığı sondaj çalışmalarını yargıya taşıyacaklarını belirten Çanakkale Çevre Platformu Dönem Sözcüsü ve Ziraat

2020'de ABD'de tüm araçlar etanolle çal ışırsa, hava kirliliği nedeniyle solunum yolu hastalıklarına bağlı ölümler yüzde 4 artacak.. Zira bir gramın iki yüzde biri

Hollanda'da ilk defa çok uluslu bir şirket başka bir ülkede yol açtığı zarar nedeniyle yargılanıyor.Petrol devi Shell, Nijerya köylerinde petrol s ızıntısı

Hizmetleri” ba!l kl makalesinde kad nlar n i!gücüne kat l m oran n n artmas ile toplumsal cinsiyet rollerinin belli bir düzeyde de olsa sars lmas na ba"l

İki içki arasında yüzden fazla film Agora sadece yaşanılan değil, düşleri de süsleyen bir mekân, bu yüzden olmal ı, iki içki arasında yüzden fazla film çevrilmiş

Özetle, GDO’ların güvenliği sadece özel tohum firmaları tarafından yapılan çalışmalarla değil, aynı zamanda AB dahil dünyanın farklı ülkelerindeki kamu