• Sonuç bulunamadı

ÇARPANLARA AYIRMA ÇÖZÜMLÜ TEST 2 SORU: ÇÖZÜM: SORU:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ÇARPANLARA AYIRMA ÇÖZÜMLÜ TEST 2 SORU: ÇÖZÜM: SORU:"

Copied!
10
2
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

ÇARPANLARA AYIRMA ÇÖZÜMLÜ TEST 2 SORU:

1) 4y x xy 4

4y x xy 4

ifadesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangi- sidir?

4 x 4 x 2 x

A) B) C)

4 x 4 x 4 x

2 x x 1

D) E)

4 x x 1

  

  

  

  

 

 

ÇÖZÜM:

1) İkili ikili gruplayarak ortak paranteze almaya ça- lışalım. Ancak ortak paranteze alırken,

Pay ve paydada ortak terimler elde etmeye çalı- şalım. Buna göre;

4y x xy 4 4y 4 xy x 4y x xy 4 4y 4 xy x

4(y 1

     

      

  ) x(y 1) (y 1)(4 x) 4(y 1) x(y 1) (y 1)(4 x)

(y 1)

    

    

  (4 x) (y 1)

4 x buluruz.

4 x (4 x)

Doğru Cevap : B şıkkı

 

SORU:

2 2

2) y (x 5) x (y 5)

xy 5

ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangi- sidir?

A) xy 5 B) x y C) x y D) y 5 E) y 5

    

  

 

(2)

ÇÖZÜM:

2 2 2 2

2 2

2) Kesrin payını açıp, daha sonraya paydaya ben - zeyecek şekilde paranteze alalım.

y (x 5) x (y 5) x y 5y xy 5x

xy 5 xy 5

x y 5x xy 5y x(xy 5) y(xy 5)

xy 5 xy 5

(x y)(xy 5)

x y buluruz.

xy 5 Do

        

 

     

 

 

 

  

ğru Cevap : C şıkkı SORU:

2 2

3) a b a b

a b 1

ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangi- sidir?

A) a b B) a b C) a b 1 D) a b 1 E) a b

  

 

   

   

ÇÖZÜM:

 

2 2

3) İlk önce pay kısmındaki iki kare farkını açarak yazalım. Daha sonra ortak paranteze almaya çalışalım.

a b a b (a b)(a b) (a b)

a b 1 a b 1

(a b) a b 1

a b buluruz.

a b 1

Doğru Cevap : A şıkkı

       

   

  

  

 

SORU:

2

2

4) x 6x 16

x 11x 24

ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangi - sidir?

 

 

(3)

ÇÖZÜM:

2

2

2

2

4) Pay ve paydayı ayrı ayrı çarpanlarına ayıralım.

x 6x 16 (x 8)(x 2) x 8

x 2

x 11x 24 (x 8)(x 3) x 8

x 3 Buna göre;

x 6x 16 (x 8)(x x 11x 24

    

    

   

 

2) (x 8)(x 3) (x 8)

 

  (x 2) (x 8)

x 2 bulunur.

x 3 (x 3)

Doğru Cevap : C şıkkı

 

 

SORU:

6

4 2

2 4 2 2

4 2 2

5) x 1

x x 1

ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangi- sidir?

A) x 1 B) x x 1 C) x x D) x x 1 E) x 1

 

   

  

ÇÖZÜM:

6 2 3 2 4 2

4 2 4 2 4 2

2 4 2

5) Pay kısmını, iki küp farkı formülü ile çarpanları- na ayıralım.

x 1 (x ) 1 (x 1)(x x 1)

x x 1 x x 1 x x 1

(x 1) (x x 1)

    

 

     

  

 x4 x2 1

x2 1 buluruz.

Doğru Cevap : E şıkkı

 

(4)

SORU:

2 2

6) x y 3 olduğuna göre,

x xy 2y x y

x 2y 1 ifadesinin değeri kaçtır?

A) 3 B) 1 C) 1 D) 2 E) 3

 

   

 

 

ÇÖZÜM:

2 2

2 2

2 2

6) Pay kısmını parçalı bir şekilde çarpanlarına ayır - maya çalışalım.

x xy 2y

x xy 2y x y

Not : x 2y x 2y 1

x y x xy 2y x y (x 2y)(x y) x

x 2y 1

   

     

 

    

      

  

y x 2y 1 (x y)(x 2y 1)

x y 3 buluruz.

x 2y 1

Doğru Cevap : E şıkkı

 

     

 

SORU:

2

2

7) x mx 12

x 16

ifadesi sadeleştirilebildiğine göre, m nin alabile - ceği değerlerin çarpımı kaçtır?

A) 56 B) 49 C) 35 D) 35 E) 49

 

  

(5)

ÇÖZÜM:

2

2

2 2

2

7) x mx 12

ifadesinin paydasını çarpanlarına x 16

ayıralım. (İki kare farkı)

x mx 12 x mx 12

bu ifadenin sadeleş - x 16 (x 4)(x 4)

mesi için pay'ın içerisinde ya x 4 çarpanı ya da x 4 çarpanı olmalıdı

 

   

   

2

2

2

2

r.

x 4 çarpanı varsa x 4 için x mx 12 0 dır.

Buna göre;

4 4m 12 0

16 4m 12 0 4m 28

m 7 bulunur.

x 4 varsa x 4 için x mx 12 0 dır.

Buna göre;

( 4) m.( 4) 12 0 16 4m 12 0

4m 28

m 7 buluruz.

Değerler ç

    

  

  

     

    

  

 

 

arpımı: 7 ( 7) 49 buluruz.

Doğru Cevap : B şıkkı

   

SORU:

3 3

2

8) a 1 a 1

a 1 a 1

ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangi- sidir?

A) 2a B) a C) a D) 2a E) a

 

  

 

(6)

ÇÖZÜM:

3 3

2 2

8) İki küp toplamı ve farkını çarpanlarına ayıralım.

a 1 a 1

a 1 a 1

(a 1)(a a 1) (a 1)(a a 1)

a 1 a 1

(a 1)

  

 

     

 

 

  (a2 a 1) a 1

 

(a 1)

 (a2 a 1) a 1

 

2 2

2 2

a a 1 (a a 1)

a a 1 a a 1

2a bulunur.

Doğru Cevap : A şıkkı

     

     

 

SORU:

2

2

2 2

9) x 16 x 2

x 4 x 6x 8

ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangi- sidir?

A) x B) x 2 C) 1 D) x 1 E) 4x

 

   

 

ÇÖZÜM:

2

2

9) İlk önce ifadeleri çarpanlarına ayırıp, sonra da sadeleştirmeleri yapalım.

x 16 x 2 (x 4)(x 4) x 2

x 4 x 6x 8 x 4 (x 4)(x 2)

(x 4)

    

  

     

  (x 4) x 4

x 2

 (x 4) (x 2) 1 buluruz.

Doğru Cevap : C şıkkı

SORU:

2 2

2 2

10) x 8x 15 x 7x 12

:

x 25 x 5x

ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangi- sidir?

   

 

(7)

ÇÖZÜM:

2 2

2 2

10) İlk önce ifadeleri çarpanlarına ayırıp, sonra sa - deleştirmeleri yapalım.

x 8x 15 x x 12

x 25 : x 5x

(x 5)(x 3) (x 4)(x 3) (x 5)(x 5): x.(x 5)

(x 5)

   

 

   

   

  (x 3) (x 5)

(x 4)(x 3) : x.(x 5) (x 5)

(x 3) (x 4)(x 3) (x 5): x.(x 5)

(x 3)

 

  

  

  (x 5)

x. (x 5)

(x 4) (x 3)  x buluruz.

x 4

Doğru Cevap : B şıkkı

 

SORU:

     

   

2 2

2 2

11) x 8x 15 x 25

0

x 16x 15 x 5x

denkleminin çözüm kümesi nedir?

A) 5,3,5 B) 3 C) 5,5 D) 3,5 E) 3,5

  

 

  

 

(8)

ÇÖZÜM:

2

11) İfadeyi çarpanlarına ayıralım. Pay kısmını 0 ya - pan tüm x değerleri çözüm kümesidir. Ancak bu değerlerden hiçbiri paydayı 0 yapmamalıdır.

Aksi takdirde kesirli ifade tanımsız olur.

Buna göre;

x 8x 15 2

2 2

5 3 5

x 5

x 25 x 16x 15 x 5x 0

(x 5)(x 3) (x 5)(x 5) (x 15)(x 1) x.(x 5) 0

(x 5)(x 3) (x 5)(x 5) (x 15)(x 1) x.(x 5) 0

Pay kısmını 0 yapan x değerleri : 5,3 ve 5 tir.

Ancak 5 değeri, paydayı 0 yaptığı içi



  

  

   

  

  

   

  

  

 

n ala - mayız. Buna göre;

Çözüm Kümesi 3,5 Doğru Cevap : D şıkkı

SORU:

2

12) 6 A B

x 4 x 2 x 2

olduğuna göre, A.B çarpımı kaçtır?

4 3 5 9 9

A) B) C) D) E)

9 4 9 4 4

 

  

   

(9)

ÇÖZÜM:

2

(x 2) (x 2)

2 2 2

2 2

0 6

12) Kesirlerin paydalarını eşitleyelim.

6 A B

x 4 x 2 x 2

6 A(x 2) B(x 2)

x 4 x 4 x 4

6 A(x 2) B(x 2)

(payları eşitleyelim)

x 4 x 4

6 A(x 2) B(x 2) 6 Ax 2A Bx 2B 6 x(A B) 2(A B) A B 3 ve

 

  

 

 

  

  

  

   

   

   

  A B dir. Buna göre;

3 3

A ve B bulunur.

2 2

3 3 9

Çarpımları buluruz.

2 2 4

Doğru Cevap : E şıkkı

 

  

 

    

 

SORU:

3

3 2

13) x 1 ve x 1 0

olduğuna göre, x 2x 2x 3 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) 5x 2 B) 4x 6 C) 3x 6 D) 4x 6 E) 2x 3

   

  

  

 

(10)

ÇÖZÜM:

3

2

0 olmalı

2 2

3 2 2

3 2

2 2

2

13) x 1 0 ifadesini çarpanlarına ayıralım.

(x 1)(x x 1) 0

x x 1 0 x x 1 dir.

x 2x 2x 3 ifadesinde x yerine x 1 yazalım.

x 2x 2x 3 x.x 2x 2x 3

x.(x 1) 2(x 1) 2x 3 x

 

   

     

   

  

   

     

 

2

x 2x 2 2x 3 x 3x 5

x 1 3x 5 4x 6 buluruz.

Doğru Cevap : B şıkkı

   

  

   

 

Referanslar

Benzer Belgeler

En az 4 terimli polinomları çarpanlara ayırmada kullanılan bir metoddur. Polinom ortak çarpan oluşturacak şekilde gruplara ayrılır daha sonra bu ortak çarpan yardımı

3) Toplamları 51 olan iki sayıdan büyüğü, küçüğüne bölündüğünde bölüm 7, kalan 3 oluyor. Büyük sayı x ise 51'den x çıkarırsak küçük sayıyı elde ederiz.. 4)

14) 72 sayısının pozitif bölenleri sayısı ile negatif bölenleri sayısı eşit olup birbirinin zıt işaretlisidir. Normalde soruda tüm tamsayı bölenlerin toplamı

Mehmet, Ali'ye 38 lira verirse paraları bir - birine eşit oluyor.. 7) Kesirlerdeki paydalar 3,4 ve 5 şeklinde olduğu için miras kalan paraya 60x diyelim.. Araba satın

(Hasan'ın Yaşı Mert'in Yaşı) kadar yıl sonra demektir.. 11) Gülşah'ın yaşına 2x dersek;. Lale'nin

5) İki denklemde de üsler çiftse tabandaki ifadeler hem pozitif hem de negatif işaretli olarak birbir - lerine

Bu soruda ayrıca parantezlere dikkat edilmesi gerekiyor.. Yani soruda bizden 4 nin cevabı isteniyor.. 34. 19) Tabanları aynı olan üslü sayılar çarpılırken

x [-3,8] aralığındaki tam sayı değerlerini ala - bilir.. Bunun için çift dereceli köklü sayıları dışarı çıkartırken mutlak değer içerisine almamız isabet

mı şeklinde yazılabiliyorsa toplamın sonucu büyük terime, çıkar- manın sonucu küçük terime eşittir.. 17) 75 köklü ifadenin içindeki sayıyı olabildiğince kökün

Necati ve Hasan'ın arka- daşı olan Recep'in katılımıyla üçü beraber bu işi 4 günde bitirebiliyorlar.. İkisi beraber işe başla - dık tan 2 saat sonra Kerim işten

Sayı doğrusu üzerinde taralı bölge aşağıdakiler - den hangisi ya da hangileri ile ifade edilebilir?. I.. Kerem, hem maaş hem de yol yakınlığı gerekçesiyle B

2) 1 yılda 12 ay olduğu için, Aylık faiz hesabında normal faiz formülünün paydasına 12 çarpanı gelir.. 3) 1 yılda 12 ay ve her ayda 30 gün olduğu kabul edildiği için,

15) Aralarında 360 km mesafe bulunan şehirlerden hareket eden iki araç, birbirlerine doğru hareket ederlerse 2 saatte karşılaşıyorlar. Şayet, bu iki araç aynı yönde

Havuzun tabanında bulunan C musluğu dolu ha- vuzu 9 saatte boşaltmaktadır. musluk 20 saatte dolduruyor.. SORU:.. 4) Özdeş iki musluk boş bir

olan başka bir karışım ilave edilince, yeni karışı- mın şeker oranı %50 oluyor.. 15 gr 14 ayarlık altınla bir miktar 22 ayar altın eritilerek karıştırılıyor.. x'in y

19) İlk durumda 100 lira zarar, ikinci durumda 300 lira kâr var ise bu iki durumda ele geçen paralar arasındaki fark 400 liradır. Ancak satışların istediği gibi gitmediğini

ya da eksi ile çarpılmış hali bu sayıların arasında

Eğer kardeş sayısı daha 2 fazla olsaydı, kişi başına düşen para %10

[r]

[r]

12) Bir denklemin çözüm kümesi boş küme ise, bu denklemde x'in katsayısı 0 olmalı, diğer te - rimler ise 0'a

y eksenine paralel doğrular çizdiğimizde grafiği birden fazla noktada kesiyorsak, o grafik fonksiyon olamaz.. (Bir fonksiyon, aynı x değeri için farklı y

Kesirli ifadenin paydası 0 olursa bu kesir tanımsız