• Sonuç bulunamadı

Bana neler oluyor?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Bana neler oluyor?"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

116Mart 2007 B‹L‹MveTEKN‹K

11 Mart Pazar

Merhaba :)

Dün çok güzel bir gün geçirdim. Elif ve Suzi bizdeydi ve annemler de yoktuuu!!

Odamda oturup uzun uzun sohbet et- tik, müzik dinledik ve biraz da dertleş- tik. Dertleşme diyorum diye aklına üzü- cü birşey gelmesin. “Gençkızlığa geçiş- ten” konuştuk biraz, ama açıkçası çok da eğlendik konuşurken. Annemin ba- na hediye aldığı sütyeni gösterdim on- lara. Benim ilk sütyenim! Ama ne za- man giymeye başlamam gerektiğinden emin değilim. Annemin göğüslerine bakıyorum da, sivilce gibi benimkiler.

Kabul ediyorum biraz komik bir du- rum, ama doğruyu söylemek gerekirse bazen de utanıyorum. Olması gereken- den farklı görünüyorlar, bu yüzden de karşıdan gelen birinin dikkatini çeki- yormuş da bana bakıyorlarmış gibi ge- liyor. Elif de bazen öyle düşünüp utanı- yormuş, ama çok da üzerinde durmadı- ğını söyledi. Hatta bir keresinde sütyen takıp, düzgün görünsün diye de içine pa- muk doldurduğunu itiraf etti! Gülmek- ten yerlere yattık bunu söylediğinde, düşündükçe bile yeniden gülmeye başlı- yorum. Suzi’ninse göğüsleri şimdiden büyük sayılır. Bu yüzden daha normal duruyor. Ablamın sütyenlerine de bak- tık bu arada, duysa kızar mi emin deği- lim, giymedik sonuçta... ama yalnızca baktık, gerçekten (ablacım günlüğümü bulur da okursan kızma bana lütfen).

Kimbilir kaç yıl sonra benim de göğüsle- rim öyle şekilli olacak... Neyse, biraz ders çalışmam lazım artık, yarın için yetiştirmem gereken ödevleri bitirme- dim henüz. Kendine iyi bak günlük!

13 Mart Sal›

Bugün okulda kütüphanenin İnternet bağlantısından, ansiklopedi benzeri bir siteye girdim ve bizim ufaklıklar kaç yaşına kadar büyümeye devam ediyorlarmış acaba diye baktım bi- raz. Orada 10 yaşından itibaren çık- maya başladıkları (bende biraz geç çıktılar sanırım?!), yaklaşık 1 yıl içinde

yumuşadıkları (ay evet o yeni çıkma- ya başladıkları sert dönemi hatırlıyo- rum, çok kötüydü) ve 2. yılın sonuna doğru da artık tam olarak şekillerini almaya başladıkları yazıyordu. Bu arada, merak ettiğim birşey daha vardı, onu da öğrenmiş oldum. Daha büyük göğüslü kadınlar daha mı fazla süt bezine sahipler diye merak edi- yordum, değilmiş. Süt üretiminin göğüs boyutuyla ilgisi yokmuş. Göğüsleri da- ha büyük yapan şey, yalnızca daha fazla yağ dokusu bulunmasıymış. O halde kilo alınca göğüslerin de büyü- mesi gerekiyor diye düşünmüştüm, an- neme sorduğumda bunun doğru olduğu- nu söyledi. Bu arada, gebelik dönemin- de de epeyce büyüyebiliyorlarmış. Za- manı geldiğinde göreceğiz artık :) Uy- ku vaktim geldi. İyi geceler günlük.

14 Mart Çarflamba

Bugün, annemin aldığı sütyeni, evde ayna karşısında denedim. Biraz ra- hatsız bir his bence, ve de tabii ki he- nüz içini dolduramıyorum. Ama pa- muk falan karıştırmadım işin içine, bir yılım daha varmış nasıl olsa büyü- meleri için. Anneme de danıştım bu arada, o da hemen kullanmama gerek olmadığını, kendimi nasıl rahat hisse- diyorsam öyle yapmamı söyledi. Ama yine de almış işte, istediğim zaman kullanayım diye. “Zaten sen sütyen kullanmaya başladıktan sonra, artık beraber gideriz almaya” dedi. Canım annem benimmm!!!

Deniz Candafl

‹llüstrasyon: Ayfle ‹nan Alican

Bana neler oluyor?

Bana neler oluyor?

!

!!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! YYYY››››lllldd››dd››zzzz TT TTaaaakk››kk››mmmm››››

erg-berg 16/2/6 19:55 Page 1

Referanslar

Benzer Belgeler

“Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle” şeklinde değiştirilmiştir. D) 146 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “onyedi” ibaresi “onbeş” şeklinde

Hem satış ekibi, hem servis ekibi için yeni ve özel araçlarla donatılan berWorks ile tüm aktivite ve görevleri günlük, haftalık, aylık, yıllık veya tarih aralığı

Yapılamayan soruları kes-sor –öğren taktiği öğretmene SOR ARAŞTIR ve bunları arşivle belli aralıklarla üzerinden geç ( sebebini kendine sor konu eksiği mi, az

Tam tutulma ortası: 22.13 Tam tutulma sonu: 23.03 Parçalı tutulma sonu: 00.02 Yarıgölge tutulma sonu: 01.01.. Tutulma, parçalı tutulmanın başlayacağı 20.23’ten sonra

Atık yonetim planı için ilçe belediyeleriyle yaptığı işbirliğini kamuyla paylaşıyor

• Marmara Bölgesinde neler vardır, neler yetişir, müziği ve özellikleri nelerdir öğrendik.. • Pişmaniye, kivi, ayçekirdeği, saray helvası peynir

Ücretsiz etkinliklerde katılım sayısı sınırlı olup etkinlik davetiyesi 1 saat öncesinde Akbank Sanat Danışma’dan temin edilebilir..

Yazılarında uygun ifadeleri kullanarak, destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir.. Yazılarında