• Sonuç bulunamadı

PZT SALI ÇRŞ PRŞ CM

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PZT SALI ÇRŞ PRŞ CM"

Copied!
16
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

DÖNEM 2

SİNİR SİSTEMİ VE DUYULAR KURULU

08.00-08.40 08.50-09.30 09.40-10.20

10.30-11.10 Merkezi sinir sistemi genel morfolojisi / KURUL ve DÖNEM TANITIMI

11.20-12.00 Merkezi sinir sistemi genel morfolojisi İ.M. Kafa ANA 13.00-13-40 Baş-boyun embriyolojisi, faringeal kompleksin gelişimi Z. Minbay HİST

13.50-14.30 Nörotransmisyon N. Kahveci FİZ

14.40-15.20 Nörotransmisyon N. Kahveci FİZ

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G1 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G2 16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G1 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G2 08.00-08.40 İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G1

08.50-09.30 İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G1

09.40-10.20 Baş-boyun embriyolojisi, yüz ve damak gelişimi Z. Minbay HİST 10.30-11.10 Baş-boyun embriyolojisi, yüz ve damak gelişim anomalileri Z. Minbay HİST 11.20-12.00

13.00-13-40 Medulla spinalis anatomisi İ.M. Kafa ANA

13.50-14.30 Medulla spinalis; inen yollar İ.M. Kafa ANA

14.40-15.20 Medulla spinalis; çıkan yollar İ.M. Kafa ANA

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G2 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G3 16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G2 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G3 08.00-08.40

08.50-09.30

09.40-10.20 Reseptörler ve reseptör potansiyeli N. Kahveci FİZ

10.30-11.10 Reseptörler ve reseptör potansiyeli N. Kahveci FİZ

11.20-12.00 Proprioseptif duyular ve iletimi B.Gören FİZ

13.00-13-40 Proprioseptif duyular ve iletimi B.Gören FİZ

13.50-14.30 Nosiseptif duyular ve iletimi B.Gören FİZ

14.40-15.20

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G3 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G4 16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G3 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G4 08.00-08.40

08.50-09.30 09.40-10.20

10.30-11.10 Nosiseptif duyular ve iletimi B.Gören FİZ

11.20-12.00 Medulla spinalis fonksiyonları B.Gören FİZ

13.00-13-40 Medulla spinalis fonksiyonları B.Gören FİZ

13.50-14.30

14.40-15.20 Girişimcilik II Asenkron Çevrim İçi

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G4 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G5 16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G4 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G5 08.00-08.40

08.50-09.30 09.40-10.20

10.30-11.10 Pons anatomisi İ.M. Kafa ANA

11.20-12.00 Bulbus anatomisi İ.M. Kafa ANA

13.00-13-40

14.00-14.40 Mesencephalon anatomisi S. Özdemir ANA

14.40-15.20 TIP201 DERSİ TANITIMI - Tıp ve İnsan Bilimleri II

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G5 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G6 16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G5 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G6

5 10 2020

PZT

6 10 2020 SALI

7 10 2020

ÇRŞ

8 10 2020

PRŞ

9 10 2020

CM

(2)

SİNİR SİSTEMİ VE DUYULAR KURULU

08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ G6

08.50-09.30 SEÇMELİ DERS SAATİ 09.40-10.20

10.30-11.10 Cerebellum anatomisi İ.M. Kafa ANA

11.20-12.00 Cerebellum anatomisi İ.M. Kafa ANA

13.00-13-40 MSS embriyolojisi I Ö. Eyigör HİST

13.50-14.30 Medulla spinalis histolojisi Ö. Eyigör HİST

14.40-15.20 Beyincik histolojisi Ö. Eyigör HİST

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G6 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G7 16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G6 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G7 08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ

08.50-09.30 TIP 201 - Hipotez testleri G. Özkaya İST

09.40-10.20 İstemli motor davranışın düzenlenmesinde korteks T. Alkan FİZ 10.30-11.10 Duyu hareket ve bilincin beyin sapından kontrolü T. Alkan FİZ 11.20-12.00 SEÇMELİ DERS SAATİ

13.00-13-40 Serebellumun motor fonksiyonlardaki rolü B.Gören FİZ 13.50-14.30 Serebellumun motor fonksiyonlardaki rolü B.Gören FİZ

14.40-15.20 MS, bulbus, pons, mesencephalon ve cerebellum anat. ANA Senkron Çevrimiçi

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G7 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G8 16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G7 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G8 08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ

08.50-09.30 09.40-10.20

10.30-11.10 SEÇMELİ DERS SAATİ 11.20-12.00 SEÇMELİ DERS SAATİ

13.00-13-40 Vestibuler sistem B.Gören FİZ

13.50-14.30 Vestibuler sistem B.Gören FİZ

14.40-15.20

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G8 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G9 16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G8 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G9 08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ

08.50-09.30

09.40-10.20 TIP 201 - Normal Dağılım G. Özkaya İST

10.30-11.10 SEÇMELİ DERS SAATİ 11.20-12.00 SEÇMELİ DERS SAATİ

13.00-13-40 Kranial sinirlere giriş ve N. oculomotorius E. Şendemir ANA 13.50-14.30 N. trochlearis, N. abducens ve N. accessorius E. Şendemir ANA

14.40-15.20 N. facialis ve facial paralizi İ.M. Kafa ANA

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G9 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G10 16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G9 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G10 08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ

08.50-09.30 SEÇMELİ DERS SAATİ 09.40-10.20 SEÇMELİ DERS SAATİ

10.30-11.10 Diencephalon: Pars dorsalis E. Şendemir ANA

11.20-12.00 Diencephalon: Pars ventralis E. Şendemir ANA

13.00-13-40

14.00-14.40 Merkezi Sinir Sistemi Mikroskopisi 1 HİST Senkron Çevrimiçi

14.40-15.20 N. hypoglossus ve N. trigeminus E. Şendemir ANA

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G10 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G11 16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G10 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G11

12 10 2020

PZT

13 10 2020 SALI

14 10 2020 ÇRŞ

15 10 2020 PRŞ

16 10

2020

CM

(3)

SİNİR SİSTEMİ VE DUYULAR KURULU

08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ 08.50-09.30 SEÇMELİ DERS SAATİ

09.40-10.20 Diencephalon: Hipothalamus ve hipofiz E. Şendemir ANA

10.30-11.10 Bazal çekirdekler S. Özdemir ANA

11.20-12.00 Bazal çekirdeklerin fonksiyonları ve direkt/indirekt

yolak düzenekleri T. Alkan FİZ

13.00-13-40 Motor har. bilişsel kontrolünde bazal çekirdeklerin rolü T. Alkan FİZ

13.50-14.30 Beyin beyaz cevheri İ. Coşkun ANA

14.40-15.20 Beyin hemisferleri İ. Coşkun ANA

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G11 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G12 16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G11 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G12 08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ

08.50-09.30

09.40-10.20 TIP 201 - Ortalama için Z testi G. Özkaya İST

10.30-11.10 TIP 201 - Oran için Z testi G. Özkaya İST

11.20-12.00 SEÇMELİ DERS SAATİ

13.00-13-40 Motor ve duyu alanları İ. Coşkun ANA

13.50-14.30 Beyin histolojisi Ö. Eyigör HİST

14.40-15.20 Beyin ventriküler sistemi İ. Coşkun ANA

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G12 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G13 16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G12 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G13 08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ

08.50-09.30

09.40-10.20 Beyin zarları İ. Coşkun ANA

10.30-11.10 SEÇMELİ DERS SAATİ 11.20-12.00 SEÇMELİ DERS SAATİ

13.00-13-40 Diğer MSS yapıları ve meninks histolojisi Ö. Eyigör HİST

13.50-14.30 Öğrenmede fizyolojik düzenekler T. Alkan FİZ

14.40-15.20 N. glossopharyngeus ve N. vagus İ.M. Kafa ANA

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G13 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G14 16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G13 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G14 08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ

08.50-09.30 TIP 201 - Zamanın Ruhu A. Çüçen

09.40-10.20 TIP 201 - Hekimlik, Hakimlik A. Çüçen

10.30-11.10 SEÇMELİ DERS SAATİ 11.20-12.00 SEÇMELİ DERS SAATİ

13.00-13-40 Diencephalon ve bazal ganglionlar ANA Senkron Çevrimiçi

13.50-14.30 Bellek modülasyonu ve sinaptik plastisite T. Alkan FİZ

14.40-15.20 Girişimcilik II Asenkron Çevrim İçi

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G14 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G15 16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G14 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G15 08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ

08.50-09.30 SEÇMELİ DERS SAATİ 09.40-10.20 SEÇMELİ DERS SAATİ

10.30-11.10 Koku yolları, rhinencephalon ve limbik sistem E. Şendemir ANA 11.20-12.00 Limbik sistem ve güdüsel davranış organizasyonu T. Alkan FİZ 13.00-13-40

14.00-14.40 Hipotalamus fizyolojisi T. Alkan FİZ

14.40-15.20 Kranial sinirler ANA Senkron Çevrimiçi

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G15 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G16 16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G15 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G16

20 10 2020 SALI 19 10 2020

PZT

21 10 2020

ÇRŞ

22 10 2020

PRŞ

23 10 2020

CM

(4)

SİNİR SİSTEMİ VE DUYULAR KURULU

08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ 08.50-09.30 SEÇMELİ DERS SAATİ

09.40-10.20 Beyinde ödül ve ceza düzenekleri T. Alkan FİZ

10.30-11.10 Beynin elektriksel aktivitesi ve uyku fizyolojisi T. Alkan FİZ

11.20-12.00 Uyku ve psikiyatri C. Akkaya RSH

13.00-13-40 MSS damarları İ. Coşkun ANA

13.50-14.30 MSS sinusları İ. Coşkun ANA

14.40-15.20 TIP 201 - t dağılımı G. Özkaya İST

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G16 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G17 16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G16 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G17 08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ

08.50-09.30 TIP 201 - t testi G. Özkaya İST

09.40-10.20 Denge ve postür denetimi B.Gören FİZ

10.30-11.10 Denge ve postür denetimi B.Gören FİZ

11.20-12.00 SEÇMELİ DERS SAATİ

13.00-13-40 Beyin kan akımının düzenlenmesi T. Alkan FİZ

13.50-14.30 Serebrospinal sıvı fonksiyonları ve beyin metabolizması T. Alkan FİZ

14.40-15.20 Otonom sinir sistemi İ. Arı ANA

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G17 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G18 16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G17 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G18 08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ

08.50-09.30 Otonom sinir sistemi İ. Arı ANA

09.40-10.20 Otonom sinir sistemi İ. Arı ANA

10.30-11.10 SEÇMELİ DERS SAATİ 11.20-12.00 SEÇMELİ DERS SAATİ

13.00-13-40 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G18 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G19 Saat 12:00-13:00 arası yapılacaktır.

13.50-14.30 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G18 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G19 14.40-15.20

15.30-16.10 16.20-17.00

08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ 08.50-09.30

09.40-10.20

10.30-11.10 SEÇMELİ DERS SAATİ 11.20-12.00 SEÇMELİ DERS SAATİ 13.00-13-40

13.50-14.30 14.40-15.20 15.30-16.10 16.20-17.00

08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ 08.50-09.30 SEÇMELİ DERS SAATİ 09.40-10.20 SEÇMELİ DERS SAATİ

10.30-11.10 Otonom sinir sisteminin işlevleri N. Kahveci FİZ

11.20-12.00 Otonom sinir sisteminin işlevleri N. Kahveci FİZ

13.00-13-40

14.00-14.40 Beyin ventriküler sistemi, zarlar, damarlar, sinüsler ANA Senkron Çevrimiçi

14.40-15.20 EEG FİZ Senkron Çevrimiçi

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G19 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G20 16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G19 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G20

26 10 2020

PZT

27 10 2020 SALI

28 10 2020

ÇRŞ

29 10 2020

PRŞ

30 10 2020

CM

(5)

SİNİR SİSTEMİ VE DUYULAR KURULU

08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ 08.50-09.30 SEÇMELİ DERS SAATİ

09.40-10.20 PANEL: Beyin araştırmalarında temel yöntemler M. Cansev, T. AlkanTF, FİZ 10.30-11.10 PANEL: Beyin araştırmalarında temel yöntemler M. Cansev, T. AlkanTF, FİZ

11.20-12.00 Otonom sinir sistemi histolojisi Ö. Eyigör HİST

13.00-13-40 MSS embriyolojisi II Ö. Eyigör HİST

13.50-14.30 Organum visus eklentileri, orbita E. Şendemir ANA

14.40-15.20 Bulbus oculi E. Şendemir ANA

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G20 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G21 16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G20 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G21 08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ

08.50-09.30 Görme yolları E. Şendemir ANA

09.40-10.20 TIP 201 - Varyans analizi (Bir yönlü) D. Sığırlı İST 10.30-11.10 TIP 201 - Varyans analizi (İki yönlü) D. Sığırlı İST 11.20-12.00 SEÇMELİ DERS SAATİ

13.00-13-40 Göz histolojisi ve embriyolojisi B. Avcı HİST

13.50-14.30 Göz histolojisi ve embriyolojisi B. Avcı HİST

14.40-15.20 PANEL: Kranial sinirler İ.M. Kafa, A.B. DemirANAT, NÖR

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G21 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G22 16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G21 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G22 08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ

08.50-09.30

09.40-10.20 Telencephalon, limbik sistem ve kortikal alanlar ANA Senkron Çevrimiçi

10.30-11.10 SEÇMELİ DERS SAATİ 11.20-12.00 SEÇMELİ DERS SAATİ

13.00-13-40 Aksiyon potansiyeli, EMG FİZ Senkron Çevrimiçi

13.50-14.30 Göz optiği ve kırma kusurlarının fizyolojik temelleri T. Alkan FİZ 14.40-15.20 Görsel bilginin retinada işlenmesi; fototransdüksiyon düzeneğiT. Alkan FİZ 15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G22 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G23

16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G22 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G23 08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ

08.50-09.30

09.40-10.20 TIP 201 - Sağlık Coğrafyası S. Zaman

10.30-11.10 SEÇMELİ DERS SAATİ 11.20-12.00 SEÇMELİ DERS SAATİ

13.00-13-40 Duyu ve Refleksler FİZ Senkron Çevrimiçi

13.50-14.30 Hareket, derinlik, form ve rengin algılanması T. Alkan FİZ

14.40-15.20 Girişimcilik II Asenkron Çevrim İçi

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G23 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G24 16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G23 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G24 08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ

08.50-09.30 SEÇMELİ DERS SAATİ 09.40-10.20 SEÇMELİ DERS SAATİ

10.30-11.10 Görsel algının retinotropik değerlendirilmesi T. Alkan FİZ 11.20-12.00 Görsel bilginin yüksek kortikal merkezlerde işlemlenmesi T. Alkan FİZ 13.00-13-40

14.00-14.40 Orbita, göz ve yardımcı oluşumlar ANA Senkron Çevrimiçi

14.40-15.20 Görme Duyusu FİZ Senkron Çevrimiçi

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G24 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G25 16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G24 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G25

5 11 2020

PRŞ 2 11 2020

PZT

3 11 2020 SALI

4 11 2020

ÇRŞ

6 11 2020

CM

(6)

SİNİR SİSTEMİ VE DUYULAR KURULU

08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ 08.50-09.30 SEÇMELİ DERS SAATİ

09.40-10.20 Tad ve koku duyusu T. Alkan FİZ

10.30-11.10 Kulak anatomisi ve vestibüler sistem İ.M. Kafa ANA

11.20-12.00 Dış ve orta kulak anatomisi İ.M. Kafa ANA

13.00-13-40 İç kulak anatomisi İ.M. Kafa ANA

13.50-14.30 14.40-15.20

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G25 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G26 16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G25 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G26 08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ

08.50-09.30 10 Kasım Etkinlikleri

09.40-10.20 TIP 201 - Ki Kare Dağılımı G. Ocakoğlu İST

10.30-11.10 TIP 201 - Ki Kare testi G. Ocakoğlu İST

11.20-12.00 SEÇMELİ DERS SAATİ

13.00-13-40 Ses dalgalarının nöral sinyale dönüşümü;

endokohlear potansiyel T. Alkan FİZ

13.50-14.30 İşitme bilgisinin serebral kortekste işlenmesi T. Alkan FİZ

14.40-15.20 İşitme ve denge yolları İ.M. Kafa ANA

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G26 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G27 16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G26 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G27 08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ

08.50-09.30

09.40-10.20 TIP 201 - Bağımsız örneklemler için Non-parametrik testler G. Ocakoğlu İST 10.30-11.10 SEÇMELİ DERS SAATİ

11.20-12.00 SEÇMELİ DERS SAATİ

13.00-13-40 Kulak anatomisi ANA Senkron Çevrimiçi

13.50-14.30 İşitme ve Denge Duyusu FİZ Senkron Çevrimiçi

14.40-15.20

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G27 16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G27 08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ

08.50-09.30 TIP 201 - Bağımsız örneklemler için Non-parametrik testler G. Ocakoğlu İST 09.40-10.20 TIP 201 - İnsan ve Toprak: Toprağın Serüveni A. Çölbayır 10.30-11.10 SEÇMELİ DERS SAATİ

11.20-12.00 SEÇMELİ DERS SAATİ

13.00-13-40 Kulak histolojisi ve embriyolojisi B. Avcı HİST

13.50-14.30 Kulak histolojisi ve embriyolojisi B. Avcı HİST

14.40-15.20 Girişimcilik II Asenkron Çevrim İçi

15.30-16.10 Merkezi Sinir Sistemi Mikroskopisi 2 HİST Senkron Çevrimiçi

16.20-17.00

08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ 08.50-09.30 SEÇMELİ DERS SAATİ 09.40-10.20 SEÇMELİ DERS SAATİ 10.30-11.10

11.20-12.00 13.00-13-40

14.00-14.40 Tıp Bilimleri 2 - Arasınav 1- Sinir Sistemi ve Duyular 14.40-15.20

15.30-16.10 16.20-17.00

9 11 2020

PZT

10 11 2020 SALI

11 11 2020

ÇRŞ

12 11 2020

PRŞ

13 11 2020

CM

(7)

ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLER KURULU

08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ 08.50-09.30 SEÇMELİ DERS SAATİ 09.40-10.20 KURUL TANITIMI

10.30-11.10 Hormonların Genel Özellikleri A.Y. Oral TBK

11.20-12.00 Hormonların Genel Özellikleri A.Y. Oral TBK

13.00-13-40 Endokrin sistem fizyolojisinin genel prensipleri F. Özyener FİZ 13.50-14.30 Hipofiz hormonları ve hipotalamustan kontrolleri F. Özyener FİZ

14.40-15.20 KURUL DEĞERLENDİRMESİ Çevrimiçi

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G27 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G26 16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G27 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G26 08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ

08.50-09.30 İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G27 09.40-10.20 İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G27

10.30-11.10 TIP 201 - Regresyon analizi D. Sığırlı İST

11.20-12.00 SEÇMELİ DERS SAATİ

13.00-13-40 Hormonların etki mekanizmaları F. Özyener FİZ

13.50-14.30 Hipotalamik çekirdeklerin histolojik organizasyonu Ö. Eyigör HİST

14.40-15.20 Hipofiz bezi histolojisi Ö. Eyigör HİST

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G26 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G25 16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G26 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G25 08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ

08.50-09.30

09.40-10.20 Eikozanoidler Z. Serdar TBK

10.30-11.10 SEÇMELİ DERS SAATİ 11.20-12.00 SEÇMELİ DERS SAATİ

13.00-13-40 Tiroid ve paratiroid bezi anatomisi İ. Coşkun ANA

13.50-14.30 Suprarenal bez ve timus bezi anatomisi İ. Coşkun ANA

14.40-15.20 Tiroid ve paratiroid bezi histolojisi Ö. Eyigör HİST

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G25 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G24 16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G25 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G24 08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ

08.50-09.30

TIP 201 - İnsan sağlığı içinde yaşadığı toplumca nasıl ve

ne yollarla etkilenir? M. Şenses Fen Ed. Fak

09.40-10.20 TIP 201 -Sosyal sistem içinde insan sağlığının yeri M. Şenses Fen Ed. Fak 10.30-11.10 SEÇMELİ DERS SAATİ

11.20-12.00 SEÇMELİ DERS SAATİ

13.00-13-40 Tiroid hormonları fizyolojisi F. Özyener FİZ

13.50-14.30 Tiroid hormonlarının sekresyon farklılıkları F. Özyener FİZ

14.40-15.20 Girişimcilik II Asenkron Çevrim İçi

15.30-16.10 16.20-17.00

08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ 08.50-09.30 SEÇMELİ DERS SAATİ 09.40-10.20 SEÇMELİ DERS SAATİ

10.30-11.10 Endokrin sistem embriyolojisi Z. Minbay HİST

11.20-12.00 Adrenal korteks hormonlarının biyokimyası Z. Serdar TBK 13.00-13-40

14.00-14.40 Renin-Angiotensin-Aldosteron sistem biyokimyası E. Sarandöl TBK

14.40-15.20 Katekolamin biyokimyası E. Sarandöl TBK

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G24 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G23 16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G24 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G23

16 11 2020

PZT

17 11 2020 SALI

18 11 2020

ÇRŞ

19 11 2020

PRŞ

20 11 2020

CM

(8)

ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLER KURULU

08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ 08.50-09.30 SEÇMELİ DERS SAATİ

09.40-10.20 Suprarenal bez, langerhans adacıkları ve pineal bez hist. Ö. Eyigör HİST 10.30-11.10 Adrenal korteks hormonları: Mineralokortikoidler F. Özyener FİZ

11.20-12.00 Pankreas hormonlarının biyokimyası Z. Serdar TBK

13.00-13-40 Adrenal korteks hormonları: Glikokortikoidler F. Özyener FİZ 13.50-14.30 Adrenal korteks sekresyon farklılıkları F. Özyener FİZ

14.40-15.20 Hipotalamus hormonlarının biyokimyası Z. Serdar TBK

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G23 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G22 16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G23 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G22 08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ

08.50-09.30 Hipofiz hormonlarının biyokimyası Z. Serdar TBK

09.40-10.20 Ca-P metabolizması biyokimyası ve bozuklukları E. Gür TBK 10.30-11.10 Ca-P metabolizması biyokimyası ve bozuklukları E. Gür TBK 11.20-12.00 SEÇMELİ DERS SAATİ

13.00-13-40 Endokrin sistem mikroskopisi HİST Senkron Çevrimiçi

13.50-14.30 Hipoglisemi, hiperglisemi: Tanı ve takipte kul. testler Z. Serdar TBK 14.40-15.20 Hipoglisemi, hiperglisemi: Tanı ve takipte kul. testler Z. Serdar TBK 15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G22 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G21

16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G22 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G21 08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ

08.50-09.30

09.40-10.20 Böbrekler ve üreter E. Şendemir ANA

10.30-11.10 SEÇMELİ DERS SAATİ 11.20-12.00 SEÇMELİ DERS SAATİ

13.00-13-40 Mesane ve üretra E. Şendemir ANA

13.50-14.30 Karın arka duvarı oluşumları E. Şendemir ANA

14.40-15.20 Böbrek ve üreter histolojisi Ş.G. Temel HİST

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G21 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G20 16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G21 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G20 08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ

08.50-09.30

09.40-10.20 Böbrek ve üreter histolojisi Ş.G. Temel HİST

10.30-11.10 SEÇMELİ DERS SAATİ 11.20-12.00 SEÇMELİ DERS SAATİ

13.00-13-40 Böbrek ve üreter histolojisi Ş.G. Temel HİST

13.50-14.30 Böbrek ve üreter histolojisi Ş.G. Temel HİST

14.40-15.20 Girişimcilik II Asenkron Çevrim İçi

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G20 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G19 16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G20 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G19 08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ

08.50-09.30 SEÇMELİ DERS SAATİ 09.40-10.20 SEÇMELİ DERS SAATİ 10.30-11.10

11.20-12.00 Böbrek fonksiyonlarının fizyolojik temelleri B. Gören FİZ 13.00-13-40

14.00-14.40 Böbrek fonksiyonlarının fizyolojik temelleri B. Gören FİZ 14.40-15.20 Böbrek fonksiyonlarının fizyolojik temelleri B. Gören FİZ 15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G19 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G18

16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G19 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G18

23 11 2020

PZT

24 11 2020 SALI

25 11 2020

ÇRŞ

26 11 2020

PRŞ

27 11 2020

CM

(9)

ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLER KURULU

08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ 08.50-09.30 SEÇMELİ DERS SAATİ 09.40-10.20

10.30-11.10 Böbrek tubuluslarından reabsorbsiyon ve sekresyon B. Gören FİZ 11.20-12.00 Böbrek tubuluslarından reabsorbsiyon ve sekresyon B. Gören FİZ

13.00-13-40 Mesane ve üretra histolojisi Ş.G. Temel HİST

13.50-14.30 Dilue ve konsantre idrar oluşumu B. Gören FİZ

14.40-15.20 Üriner sistem organlarının anatomisi ANA Senkron Çevrimiçi

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G18 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G17 16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G18 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G17 08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ

08.50-09.30 TIP 201 - Tıp Etiği'nde Temel Kavramlar: Etik, Ahlak, DeontolojiM.M. Civaner TTE 09.40-10.20 TIP 201 - Tıp Etiği'nde Temel Kavramlar: Adalet, Haklar, HukukM.M. Civaner TTE

10.30-11.10 Kan pH’ı ve düzenlenmesi E. Sarandöl TBK

11.20-12.00 SEÇMELİ DERS SAATİ

13.00-13-40 Miksiyon B. Gören FİZ

13.50-14.30 14.40-15.20

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G17 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G16 16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G17 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G16 08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ

08.50-09.30 OGTT TBK Senkron Çevrimiçi

09.40-10.20 Endokrin sistem mikroskopisi HİST Senkron Çevrimiçi

10.30-11.10 SEÇMELİ DERS SAATİ 11.20-12.00 SEÇMELİ DERS SAATİ

13.00-13-40 Boşaltım sistemi mikroskopisi-I HİST Senkron Çevrimiçi

13.50-14.30 Ekstrasellüler sıvı osmolaritesinin regülasyonu B. Gören FİZ 14.40-15.20 Ekstrasellüler sıvı osmolaritesinin regülasyonu B. Gören FİZ 15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G16 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G15

16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G16 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G15 08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ

08.50-09.30

09.40-10.20 TIP 201 - Korelasyon analizi D. Sığırlı İST

10.30-11.10 SEÇMELİ DERS SAATİ 11.20-12.00 SEÇMELİ DERS SAATİ

13.00-13-40 Kan glukoz düzeyinin regülasyonu T. Alkan FİZ

13.50-14.30 Kan glukoz düzeyinin regülasyonu T. Alkan FİZ

14.40-15.20 Girişimcilik II Asenkron Çevrim İçi

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G15 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G14 16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G15 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G14 08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ

08.50-09.30 SEÇMELİ DERS SAATİ 09.40-10.20 SEÇMELİ DERS SAATİ

10.30-11.10 Asit baz dengesinin renal düzenlenmesi B. Gören FİZ

11.20-12.00 Asit baz dengesinin renal düzenlenmesi B. Gören FİZ

13.00-13-40

14.00-14.40 Asit baz dengesi bozuklukları M. Dirican TBK

14.40-15.20 Asit baz dengesi bozuklukları M. Dirican TBK

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G14/ İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G13 16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G14/ İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G13

30 11 2020

PZT

1 12 2020 SALI

2 12 2020

ÇRŞ

3 12 2020

PRŞ

4 12 2020

CM

(10)

ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLER KURULU

08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ 08.50-09.30 SEÇMELİ DERS SAATİ

09.40-10.20 Perine ve fossa ischiorectalis anatomisi S. Özdemir ANA 10.30-11.10 Böbrek fonksiyon testleri - GFR formülleri E. Sarandöl TBK 11.20-12.00 Kan kalsiyum ve fosfat düzeyinin regülasyonu T. Alkan FİZ 13.00-13-40 Kan kalsiyum ve fosfat düzeyinin regülasyonu T. Alkan FİZ 13.50-14.30 Böbrek fonksiyon testleri - GFR formülleri E. Sarandöl TBK

14.40-15.20 Na, K, Cl metabolizması Z. Serdar TBK

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G13 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G12 16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G13 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G12 08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ

08.50-09.30

09.40-10.20 TIP 201 - Hastaların Hakları Neler? Neden gerekli? M.M. Civaner TTE 10.30-11.10 TIP 201 - Düzenlemelerde Hasta Hakları M.M. Civaner TTE 11.20-12.00 SEÇMELİ DERS SAATİ

13.00-13-40 13.50-14.30 14.40-15.20

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G12 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G11 16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G12 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G11 08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ

08.50-09.30 Testis ve genital kanallar histolojisi B. Avcı HİST

09.40-10.20 Testis ve genital kanallar histolojisi B. Avcı HİST

10.30-11.10 SEÇMELİ DERS SAATİ 11.20-12.00 SEÇMELİ DERS SAATİ

13.00-13-40 Aksesuar bezler ve penis histolojisi B. Avcı HİST

13.50-14.30 Erkekte üreme ve hormonal fonksiyonlar N. Kahveci FİZ 14.40-15.20 Erkekte üreme ve hormonal fonksiyonlar N. Kahveci FİZ 15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G11 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G10

16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G11 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G10 08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ

08.50-09.30 Boşaltım Sistemi Mikroskopisi-II HİST Senkron Çevrimiçi

09.40-10.20 TIP 201 - Doğum Hızları D. Sığırlı İST

10.30-11.10 SEÇMELİ DERS SAATİ 11.20-12.00 SEÇMELİ DERS SAATİ

13.00-13-40 Erkekte üreme ve hormonal fonksiyonlar N. Kahveci FİZ

13.50-14.30 Erkek Genital Sistem Mikroskopisi-I HİST Senkron Çevrimiçi

14.40-15.20 Girişimcilik II Asenkron Çevrim İçi

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G10 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G9 16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G10 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G9 08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ

08.50-09.30 SEÇMELİ DERS SAATİ 09.40-10.20 SEÇMELİ DERS SAATİ 10.30-11.10 Panel:

11.20-12.00 Panel: Tip-2 Diyabetes Mellitus neden daha sık görülüyor? Ö.Ö. Gül, E. SağdilekEND, BF 13.00-13-40

14.00-14.40

14.40-15.20 Perine ve fossa ischiorectalis ANA Senkron Çevrimiçi

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G9 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G8 16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G9 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G8

9 12 2020

ÇRŞ 7 12 2020

PZT

8 12 2020 SALI

10 12 2020

PRŞ

11 12 2020

CM

(11)

ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLER KURULU

08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ 08.50-09.30 SEÇMELİ DERS SAATİ 09.40-10.20

10.30-11.10 Erkek genital sistem anatomisi E. Şendemir ANA

11.20-12.00 Erkek genital sistem anatomisi E. Şendemir ANA

13.00-13-40 Erkek genital sistem anatomisi E. Şendemir ANA

13.50-14.30 Erkek genital sistem hormonları A.Y. Oral TBK

14.40-15.20 Erkek genital sistem anatomisi ANA Senkron Çevrimiçi

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G8 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G7 16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G8 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G7 08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ

08.50-09.30

09.40-10.20 TIP 201 - Etik sorunlarının yapısı M.M. Civaner TTE

10.30-11.10 TIP 201 - Etik sorunlarının yapısı M.M. Civaner TTE

11.20-12.00 SEÇMELİ DERS SAATİ

13.00-13-40 Ovaryum ve tuba uterina histolojisi Ö. Eyigör HİST

13.50-14.30 Kadın genital sistem anatomisi E. Şendemir ANA

14.40-15.20 Erkek Genital Sistem Mikroskopisi-II HİST Senkron Çevrimiçi

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G7 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G6 16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G7 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G6 08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ

08.50-09.30 Kadın genital sistem anatomisi E. Şendemir ANA

09.40-10.20 Kadın genital sistem anatomisi E. Şendemir ANA

10.30-11.10 SEÇMELİ DERS SAATİ 11.20-12.00 SEÇMELİ DERS SAATİ

13.00-13-40 Uterus, vajina ve dış genital organ histolojisi Ö. Eyigör HİST

13.50-14.30 Meme bezi ve plasenta histolojisi Ö. Eyigör HİST

14.40-15.20 Kadın genital sistem anatomisi ANA Senkron Çevrimiçi

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G6 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G5 16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G6 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G5 08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ

08.50-09.30

09.40-10.20 TIP 201 - Ölüm ve hastalık hızları G. Ocakoğlu İST

10.30-11.10 SEÇMELİ DERS SAATİ 11.20-12.00 SEÇMELİ DERS SAATİ

13.00-13-40 Kadın Genital Sistem Mikroskopisi-I HİST Senkron Çevrimiçi

13.50-14.30 Kadın Genital Sistem Mikroskopisi-II HİST Senkron Çevrimiçi

14.40-15.20 Girişimcilik II Asenkron Çevrim İçi

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G5 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G4 16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G5 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G4 08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ

08.50-09.30 SEÇMELİ DERS SAATİ 09.40-10.20 SEÇMELİ DERS SAATİ 10.30-11.10

11.20-12.00 Tam idrar tahlili TBK Senkron Çevrimiçi

13.00-13-40

14.00-14.40 Üriner sistem embriyolojisi Z. Minbay HİST

14.40-15.20 Üriner sistemin gelişimsel anomalileri Z. Minbay HİST 15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G4 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G3

16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G4 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G3

14 12 20 PZT

15 12 20 SALI

16 12 20 ÇRŞ

17 12 20 PRŞ

18

12

20

CM

(12)

ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLER KURULU

08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ 08.50-09.30 SEÇMELİ DERS SAATİ 09.40-10.20

10.30-11.10 Dişide hormonal fonk., gebelik ve laktasyon N. Kahveci FİZ 11.20-12.00 Dişide hormonal fonk., gebelik ve laktasyon N. Kahveci FİZ 13.00-13-40

13.50-14.30 14.40-15.20

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G3 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G2 16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G3 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G2 08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ

08.50-09.30

09.40-10.20 TIP 201 - Meslek ahlakı kuralları M.M. Civaner TTE

10.30-11.10 TIP 201 - Meslek ahlakı kuralları M.M. Civaner TTE

11.20-12.00 SEÇMELİ DERS SAATİ

13.00-13-40 Dişide hormonal fonk., gebelik ve laktasyon N. Kahveci FİZ

13.50-14.30 Kadın genital sistem hormonları A.Y. Oral TBK

14.40-15.20

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G2 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G1 16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G2 / İNTERAKTİF DERS SAATİ USİM-İST G1 08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ

08.50-09.30 09.40-10.20

10.30-11.10 SEÇMELİ DERS SAATİ 11.20-12.00 SEÇMELİ DERS SAATİ

13.00-13-40 Kadın ve erkek genital sistemlerin embriyolojisi Z. Minbay HİST 13.00-13-40 Kadın ve erkek genital sistemlerin gelişimsel anomalileri Z. Minbay HİST 13.00-13-40 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G1

13.00-13-40 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G1 16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - G1 08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ

08.50-09.30 TIP 201 - Etik sorunlarında karar verme süreci M.M. Civaner TTE 09.40-10.20 TIP 201 - Etik sorunlarında karar verme süreci M.M. Civaner TTE 10.30-11.10 SEÇMELİ DERS SAATİ

11.20-12.00 SEÇMELİ DERS SAATİ 13.00-13-40

13.50-14.30

14.40-15.20 Girişimcilik II Asenkron Çevrim İçi

15.30-16.10 16.20-17.00

08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ 08.50-09.30 SEÇMELİ DERS SAATİ 09.40-10.20 SEÇMELİ DERS SAATİ 10.30-11.10

11.20-12.00 13.00-13-40

14.00-14.40 Tıp Bilimleri 2 - Arasınav 2 - Endokrin ve Ürogenital Sistemler 14.40-15.20

15.30-16.10 16.20-17.00

25 12 20 CM 21 12 20 PZT

22 12 20 SALI

23 12 20 ÇRŞ

24

12

20

PRŞ

(13)

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA KURULU

08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ 08.50-09.30 SEÇMELİ DERS SAATİ 09.40-10.20 KURUL TANITIMI

10.30-11.10 Gastrointestinal sistem fonksiyonlarının genel kuralları N. İşbil FİZ 11.20-12.00 Gastrointestinal sistem fonksiyonlarının genel kuralları N. İşbil FİZ

13.00-13-40 Ağız anatomisi İ. Arı ANA

13.50-14.30 Ağız anatomisi İ. Arı ANA

14.40-15.20 Boğaz ve tükürük bezleri anatomisi İ. Arı ANA

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - Pandemi Başlangıç Dönemi Telafi Uygulamaları G1-2

16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - Pandemi Başlangıç Dönemi Telafi Uygulamaları G1-2

08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ

08.50-09.30 Boğaz ve tükürük bezleri anatomisi İ. Arı ANA

09.40-10.20 TIP 201 - Aydınlatılmış onam M.M. Civaner TTE

10.30-11.10 TIP 201 - Kişi özerkliğine saygı M.M. Civaner TTE

11.20-12.00 SEÇMELİ DERS SAATİ

13.00-13-40 Farinks ve özefagus anatomisi İ. Arı ANA

13.50-14.30 Farinks ve özefagus anatomisi İ. Arı ANA

14.40-15.20 Tübüler sindirim kanalının genel histolojik yapısı S. Ersoy HİST

15.30-16.10 Oral kavite ve farinks histolojisi S. Ersoy HİST

16.20-17.00

08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ

08.50-09.30 Tükürük bezlerinin genel histolojik özellikleri Z. Minbay HİST 09.40-10.20 Major ve minor tükürük bezlerinin histolojisi Z. Minbay HİST 10.30-11.10 SEÇMELİ DERS SAATİ

11.20-12.00 SEÇMELİ DERS SAATİ

13.00-13-40 Ağızda sindirim,mekanik ve kimyasal olaylar N. İşbil FİZ

13.50-14.30 Mide anatomisi İ. Arı ANA

14.40-15.20 Mide anatomisi İ. Arı ANA

15.30-16.10 Özefagus histolojisi S. Ersoy HİST

16.20-17.00 Mide histolojisi S. Ersoy HİST

08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ 08.50-09.30

09.40-10.20

10.30-11.10 SEÇMELİ DERS SAATİ 11.20-12.00 SEÇMELİ DERS SAATİ 13.00-13-40

13.50-14.30 14.40-15.20 15.30-16.10 16.20-17.00

08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ 08.50-09.30 SEÇMELİ DERS SAATİ 09.40-10.20 SEÇMELİ DERS SAATİ 10.30-11.10

11.20-12.00 13.00-13-40 14.00-14.40 14.40-15.20 15.30-16.10 16.20-17.00

28 12 20 PZT

29 12 20 SALI

30 12 20 ÇRŞ

31 12 20 PRŞ

1

1

21 CM

(14)

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA KURULU

08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ 08.50-09.30 SEÇMELİ DERS SAATİ

09.40-10.20 İnce bağırsakların anatomisi İ. Arı ANA

10.30-11.10 İnce bağırsaklar anatomisi İ. Arı ANA

11.20-12.00 Midenin motor fonksiyonları N. İşbil FİZ

13.00-13-40 Kalın bağırsakların anatomisi İ. Arı ANA

13.50-14.30 Kalın bağırsakların anatomisi İ. Arı ANA

14.40-15.20 15.30-16.10 16.20-17.00

08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ 08.50-09.30

09.40-10.20 Kalın bağırsakların histolojisi S. Ersoy HİST

10.30-11.10 İnce bağırsakların histolojisi S. Ersoy HİST

11.20-12.00 SEÇMELİ DERS SAATİ

13.00-13-40 Appendiks ve anal kanal histolojisi S. Ersoy HİST

13.50-14.30 Karaciğer ve safra yolları anatomisi İ. Arı ANA

14.40-15.20 Mide sekresyonları ve düzenlenmesi N. İşbil FİZ

15.30-16.10 Midede sindirim N. İşbil FİZ

16.20-17.00 Sindirim Sistemi Mikroskopisi-I CD HİST Senkron Çevrimiçi

08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ

08.50-09.30 Karaciğer ve safra yolları anatomisi İ. Arı ANA

09.40-10.20 Karaciğerin histolojik yapısı Z. Minbay HİST

10.30-11.10 SEÇMELİ DERS SAATİ 11.20-12.00 SEÇMELİ DERS SAATİ

13.00-13-40 Karaciğerin histolojik yapısı Z. Minbay HİST

13.50-14.30 İnce bağırsakların motor ve salgı fonksiyonları N. İşbil FİZ

14.40-15.20 Sindirim Sistemi Mikroskopisi-II HİST Senkron Çevrimiçi

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - Pandemi Başlangıç Dönemi Telafi Uygulamaları G13-14

16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - Pandemi Başlangıç Dönemi Telafi Uygulamaları G13-14

08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ

08.50-09.30 TIP 201 - Primum non nocere (Önce zarar verme!) M.M. Civaner TTE 09.40-10.20 TIP 201 - Mesleki gizlilik ve özel yaşama saygı M.M. Civaner TTE 10.30-11.10 SEÇMELİ DERS SAATİ

11.20-12.00 SEÇMELİ DERS SAATİ

13.00-13-40 Sindirim kanalı üst taraf anatomisi ANA Senkron Çevrimiçi

13.50-14.30 Pankreas ve dalak E. Şendemir ANA

14.40-15.20 Sindirim kanalı damarları E. Şendemir ANA

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - Pandemi Başlangıç Dönemi Telafi Uygulamaları G15-16

16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - Pandemi Başlangıç Dönemi Telafi Uygulamaları G15-16

08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ 08.50-09.30 SEÇMELİ DERS SAATİ 09.40-10.20 SEÇMELİ DERS SAATİ

10.30-11.10 Safra kanalları, safra kesesi ve pankreas histolojisi Z. Minbay HİST

11.20-12.00 Sindirim Kanalı Alt Taraf Anatomisi ANA Senkron Çevrimiçi

13.00-13-40

14.00-14.40 Sindirim Sistemi Mikroskopisi-III HİST Senkron Çevrimiçi

14.40-15.20 Portal sistem ve enterik sinir sistemi E. Şendemir ANA

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - Pandemi Başlangıç Dönemi Telafi Uygulamaları G17-18

16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - Pandemi Başlangıç Dönemi Telafi Uygulamaları G17-18

4 1 21 PZT

5 1 21 SALI

6 1 21 ÇRŞ

7 1 21 PRŞ

8

1

21 CM

(15)

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA KURULU

08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ 08.50-09.30 SEÇMELİ DERS SAATİ

09.40-10.20 Pankreasın ekzokrin sekresyonu ve regülasyonu N. İşbil FİZ

10.30-11.10 Safra sekresyonu ve regülasyonu N. İşbil FİZ

11.20-12.00 Hemoglobin metabolizması ve yıkımı Z. Serdar TBK

13.00-13-40 Hemoglobin metabolizması ve yıkımı Z. Serdar TBK

13.50-14.30 İnce bağırsaklarda sindirim ve emilim N. İşbil FİZ

14.40-15.20 İnce bağırsaklarda sindirim ve emilim N. İşbil FİZ

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - Pandemi Başlangıç Dönemi Telafi Uygulamaları G19-20

16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - Pandemi Başlangıç Dönemi Telafi Uygulamaları G19-20

08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ

08.50-09.30 Proteinlerin yıkımı A.Y.Oral TBK

09.40-10.20 Karaciğer fonksiyon testleri Z. Serdar TBK

10.30-11.10 Karaciğer fonksiyon testleri Z. Serdar TBK

11.20-12.00 SEÇMELİ DERS SAATİ

13.00-13-40 Karaciğer fonksiyon testleri Z. Serdar TBK

13.50-14.30 Karbonhidratların sindirimi ve emilimi M. Dirican TBK 14.40-15.20 Karbonhidratların sindirimi ve emilimi M. Dirican TBK

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - Pandemi Başlangıç Dönemi Telafi Uygulamaları G21-22

16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - Pandemi Başlangıç Dönemi Telafi Uygulamaları G21-22

08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ

08.50-09.30 Kalın bağırsaklar,motor fonksiyonları, emilim ve defekasyon N. İşbil FİZ

09.40-10.20 Aminoasit metabolizması bozuklukları E. Gür TBK

10.30-11.10 SEÇMELİ DERS SAATİ 11.20-12.00 SEÇMELİ DERS SAATİ

13.00-13-40 Aminoasit metabolizması bozuklukları E. Gür TBK

13.50-14.30 Aminoasit metabolizması bozuklukları E. Gür TBK

14.40-15.20 Üre sentezi A.Y.Oral TBK

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - Pandemi Başlangıç Dönemi Telafi Uygulamaları G23-24

16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - Pandemi Başlangıç Dönemi Telafi Uygulamaları G23-24

08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ 08.50-09.30

09.40-10.20

10.30-11.10 SEÇMELİ DERS SAATİ 11.20-12.00 SEÇMELİ DERS SAATİ

13.00-13-40 Lipidlerin sindirimi ve emilimi E. Sarandöl TBK

13.50-14.30 Periton ve bölümleri S.Özdemir ANA

14.40-15.20 Periton ve bölümleri S.Özdemir ANA

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - Pandemi Başlangıç Dönemi Telafi Uygulamaları G25-26

16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - Pandemi Başlangıç Dönemi Telafi Uygulamaları G25-26

08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ 08.50-09.30 SEÇMELİ DERS SAATİ 09.40-10.20 SEÇMELİ DERS SAATİ 10.30-11.10

11.20-12.00 Panel:

13.00-13-40 14.00-14.40 14.40-15.20 15.30-16.10 16.20-17.00

12 1 21 SALI

11 1 21 PZT

13 1 21 ÇRŞ

14 1 21 PRŞ

15

1

21 CM

(16)

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA KURULU

08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ 08.50-09.30 SEÇMELİ DERS SAATİ

09.40-10.20 Lipid profil testleri E. Sarandöl TBK

10.30-11.10 Lipid profil testleri E. Sarandöl TBK

11.20-12.00 Sindirim sistemi embriyolojisi S. Ersoy HİST

13.00-13-40 Sindirim sistemi embriyolojisi S. Ersoy HİST

13.50-14.30 VLDL, LDL, HDL metabolizması ve bozuklukları E. Sarandöl TBK 14.40-15.20 VLDL, LDL, HDL metabolizması ve bozuklukları E. Sarandöl TBK

15.30-16.10 UYG - ANAT-HİST-FİZ - Pandemi Başlangıç Dönemi Telafi Uygulamaları G27

16.20-17.00 UYG - ANAT-HİST-FİZ - Pandemi Başlangıç Dönemi Telafi Uygulamaları G27

08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ

08.50-09.30 VLDL, LDL, HDL metabolizması ve bozuklukları E. Sarandöl TBK

09.40-10.20 TIP 201 - Hizmet sunma yükümlülüğü M.M. Civaner TTE

10.30-11.10 TIP 201 - Ayrım yapmamak M.M. Civaner TTE

11.20-12.00 SEÇMELİ DERS SAATİ

13.00-13-40 Sindirim sistemi embriyolojisi S. Ersoy HİST

13.50-14.30 Sindirim sistemi embriyolojisi S. Ersoy HİST

14.40-15.20 15.30-16.10 16.20-17.00 Panel:

08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ

08.50-09.30 Bazal metabolizma ve vücut sıcaklığının düzenlenmesi N. İşbil FİZ 09.40-10.20 Besinlerin sindirim ve emilim testleri E. Sarandöl TBK 10.30-11.10 SEÇMELİ DERS SAATİ

11.20-12.00 SEÇMELİ DERS SAATİ

13.00-13-40 Eser elementler E. Sarandöl TBK

13.50-14.30 Eser elementler E. Sarandöl TBK

14.40-15.20 Bazal metabolizma ve vücut sıcaklığının düzenlenmesi N. İşbil FİZ

15.30-16.10 Sindirim Sistemi Eklenti Organları ve Periton Anatomisi ANA Senkron Çevrimiçi

16.20-17.00

08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ 08.50-09.30

09.40-10.20

10.30-11.10 SEÇMELİ DERS SAATİ 11.20-12.00 SEÇMELİ DERS SAATİ 13.00-13-40

13.50-14.30 14.40-15.20 15.30-16.10 16.20-17.00

08.00-08.40 SEÇMELİ DERS SAATİ 08.50-09.30 SEÇMELİ DERS SAATİ 09.40-10.20 SEÇMELİ DERS SAATİ 10.30-11.10

11.20-12.00 13.00-13-40

14.00-14.40 Tıp Bilimleri 2 - Arasınav 3 - Sindirim Sistemi ve Metabolizma 14.40-15.20

15.30-16.10 KURUL DEĞERLENDİRMESİ Çevrimiçi

16.20-17.00

ARA TATİL

21 1 21 PRŞ

22 1 21 CM

18 1 21 PZT

19 1 21 SALI

20

1

21 ÇRŞ

Referanslar

Benzer Belgeler

VE SPOR ÖĞRENME BES4 TOPLUMA BES ÖĞRETİM TEKN. VE MATERYAL ANT SPOR PSİKOLOJİSİ

[r]

6 ÇEĞT1 ÇALGI EĞİTİMİ 1 KOÇ,GÜLPERİ ÇAKIR,HABİBE ÇALIK,MURAT IŞIK,MÜGE ÖZGÜN,OSMAN KÜÇÜKKILINÇ,ÖZLEM IŞIK,SAİT MURAT OĞUZ,SİBEL DERYA ÖZEN,SERHAT

Yerci PT 13.50-14.30 Kolonun inflamatuar hastalıkları ve nonneoplastik lezyonları patolojisi Ö..

2 HAL2/2 MEDYA VE MEDYA PLANLAMASI 2 Barış BÖLÜK D353. 3 HAL2/3

Yukarıdaki dersler 28/09/2020 tarihinde şahsınıza

12 STDE SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3 İLKNUR KARA ÖZCAN 13 ŞÇTDT SEÇMELİ ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA. TARİHİ 4

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar. Yukarıdaki dersler 01/02/2019 tarihinde