För kännedom

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

LANDSTINGSSTYRELSEN 13 DECEMBER 2016

Sida 1 (1)

För kännedom

Delegationsbeslut

 Sammanställning över beslut inom division Kultur och utbildning (dnr 11-16)

 Sammanställning över beslut inom division Service (dnr 11-16)

 Sammanställning över beslut inom regional utveckling (dnr )

Övrigt

 Ansökan till Socialdepartementet om medel för etablering av ett kun- skapsnämnverk för samers hälsa.

 Psykisk hälsa – länsgemensam analys och handlingsplan för Norrbottens län

 Handlingsplan för Patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :