• Sonuç bulunamadı

Gözlerimde yağmur damlası

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Gözlerimde yağmur damlası"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Selim İleri

K

Gözlerimde yağmur

damlası

ADI KÖYÜ ndeki doğduğum evden ayrılıp Al­ manya’ya gidişimizi sis eteklerinin el verdiği _____ ölçüde hatırlıyorum. Bununla birlikte buruk­ luğu bugün de gönlümü yakıyor. Evlerden ayrılmak ne kadar acıdır! Evlerden, yurtlardan, ocaklardan...

Cihangir den Teşvikiye’ye taşınırken hasta gibi olmuştum. Oysa yeniyetmelik çağırtıdaydım. Sonra da Teşvikiye’yi bırakıp şimdi oturduğum eve, Şişli’ye gelişim: Bezgin, umarsız. Birkaç defa Şişli diyeceği­ me, taksi sürücüsüne Teşvikiye dememiş miydim... Ayrılık benim için inanılmaz hüzün!

Çehov'un olağanüstü uzun öykülerinden "Küçük Köpekli Kadın "da sıradan bir yaz çapkınıyla büyük bürokrat eşi mutsuz bir kadının yasak aşkları işlenir. Sıradan çapkının birdenbire aşkı anladığı bu eşsiz öyküde, küçük köpekli kadın şöyle bir şey söy­ ler... Ama önce yazın sona erdiğini söylemeliyim. Yaz sona ermiş, küçük köpekli kadın başkente, o so­ ğuk, hissiz dünyaya dönmek zorunda. Diyor ki:

İnsan ayrılırken niçin yıkılır, niçin kendinden kaçmak ister; insan ayrılırken valizine tıkıştırıp da şimdiye kadar hiç takmadığı bir eşarp bulur birden, boynuna sarar... Ah, insan ayrılırken kendi gibi değil­ dir!

Çocukluğumun filmlerini ikiye bölerdim: Sonu mutlu bitenlerle mutsuz bitenler. Ama ölüm bile ayrı­ lık kadar üzmez, sonu ayrılıkla biten filmleri, sevgili­ ler ayrılmışsa, o filmleri gözyaşlarımı tutamadan bir türlü noktalayamazdım. Sinema çıkışları gözlerim kı­ zarık, dayak yemiş gibi ezgin ve yalnız... Başkaları­ nın ayrılığı çoğu kez benim de ayrılığım olup çıktı.

Epey ileri yaşta gittiğim askerlik, kısa bir süreyi de kapsasa, kaygılı, erinçsiz günler bırakacakken, o son ayrılık anı gelip çatınca anlam değiştirmemiş miydi? Birdenbire Tokat’tan ayrılmak gurbet duygu­ suyla eşanlamlı olup çıktı.

Geceydi, Ankara’ya giden otobüse en son ben binmiş; beni yolcu eden Sami ve Refet binbaşılardan,

Mehmet asteğmenden, eşlerinden ayrılırken birden­ bire yağmur serpiştirmişti. Sonbahardı, artık sonba­ har başlıyordu. Gözlerimde yağmur damlası...

İşte Mllllyet’le ilişkimiz de buydu. Çok sıkı bağ­ larla mı bağlıydık, çok sıkı değil, arada bir, iki üç haftada bir uğradığım sevgili gazetemin yine de ayrı bir yeri var bende. Uygar bir ortam, uygar insanlar gibisinden beylik tanımlamalarla dile getirilemeye­ cek bir sevgi bağı.

Fakat şimdi ayrılık saati gelip çattı. Bir yerde çokça konaklanamıyor belki de. Evler gelip geçiyor, sevgiler gelip geçiyor, yazıların yerleri de gelip geçi­ yor.

Artık yeni bir gazetede her gün yazmak üzere sevgili Milliyet ten ayrılırken sevgili Milliyet e sadık bir okuru olacağımı söz vermek istiyorum.

Hiç olmazsa bu teselli ediyor.

Sonra Milliyet arşivlerinde, eski yazılarımın bi­ rer hatıra kalacağını düşünerek avunmak istiyorum. Askerliğin acı tatlı günlerini bile Milliyet'te yayınla­ madım mı!

öyle bir ilişkiydi ki, bir kez olsun, çarçabuk kırıl­ maya eğilimli kalbim sesini yükseltemedi. Milliyet belki bu kadarını bilmez.

Ayrılıklardan bir umut payı yaratmalı:

Ben de Milliyet e mektuplar yazarım, Milliyet okurlarına başka bir gazeteden mektuplar gönderi­ rim.

Şimdi yine Tokat'tan Ankara otobüsüne biner gibiyim: Gözlerimde yağmur damlası...

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Ta h a To ros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Mu­ radla, hürriyet hareketinin başı olan, memlekette ve hariçte bü­ yük bir sevgi ve nüfuz kazan­ mış bulunan Mithat paşaydı.. Emniyetli bir

Muhteme- len önümüzdeki otuz yıl içerisinde çok uzun ömürlü pillerin çıkmasıya sorun tümüyle çö- zülecek olsa da bugün için yapabileceklerini- ze göz atalım:.. Pili

Cenaze 18 Haziran 2000 Pazar günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Mafyan.

Tuttuğumuz yolun, bu memleket halkının haynna olmadığını iddia ve isbat edebilecekler varsa, bekliyoruz. Hodri

Tip 3 no'lu karayemiş meyvelerinin ortalama toplam fenol miktarı ve antioksidan aktivitesi en yüksek olmuş, sırasıyla 148.6 mg GAE/100 g yaş ağırlık (YA) ve 101.06 µmol TE/g

Horizontal göz hareketlerinin düzenlendiği inferior pons tegmentumundaki paramedyan pontin retiküler formasyon, mediyal longitidunal fasikül ve altıncı kraniyal sinir nükleusu

En az yüz yıllık perspektifi olan; Bir Kuşak - Bir Yol Projesinin, Asya, Afrika ve Avrupa’yı kara deniz ve demiryolları ile entegre edeceği, projenin hat üzerinde bulunan

Dünya Savaşı öncesindeki milliyetçi ve korumacı politikalar savaşa yol açarak gözden düştüyse, sonrasında yükselen global ideoloji de ülkeler arasında