• Sonuç bulunamadı

Dino, ellerin birlikteliği

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Dino, ellerin birlikteliği"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

7

BAŞKENT GÜNLERİ

Dino, ellerin birlikteliği

M ÜŞERREF HEKİMOĞLU

Başhekimi

çizgilerinde buluşan doktorların teşekkürüyle kutlayacağını düşünür müydü acaba? Düşünmediklerimizi de yaşıyoruz kimi zaman. İşte bu

sabah postadan çıkan mektup. Dino’nun çizgilerinden bir uzantı.

Ellerin birlikteliği.

Ne yandan baksak

güzel bir olay, güzel bir örnek bu. Ellerin birlikteliğiyle daha güzel boyutlara varacağına inanıyorum. “ İyi ki doğdun Dino” diyorum. O

doğumunu kutlayan doktorları da umutla selamlıyorum.

Sayın Müşerref Hekimoğlu, Onur duyduğumuz ve bize her

zaman sorumluluk duygusu veren amblemimizin oluşturulmasında sizin katkınız unutulmazdır. 23 Mart 2003 tarihinde sizin sayenizde ulaştığımız ve hastanemize katkılarından onur duyduğumuz Abidin Dino’nun 90 ’inci yaşgününü hastanemizde kutlamayı

düşünüyoruz. Güzin D ino ’ya bu konuda bir bilgilendirme mektubu gönderdik ve kendisinin bu

konudaki düşüncelerini bekliyoruz. Abidin Dino çalışırken...

Y

ıllarca önce bir yaz sabahı otomobil durdu Ören’deki evin kapısında. İçinde genç doktorlar, İzmir’den geliyorlar.

Abidin Dino ile dostluğum nedeniyle sesleniyorlar bana. Kalbim çarptı birden. Balkonda oturduk. Karşıda mavi deniz, kahveler içtik, söyleşimiz derinleşti. Belki de soyadımdan, tıp dalına

büyük ilgim var. Cerrahlık da tutkularımdan biri. Genç doktorların uğraş alanı mikro cerrahi. Tıp biliminde giderek boyutlanan bir dal. İnanılmaz olaylar yâşanıyor. Kopuk eller, bacaklar usta bir bıçakla bütünleşiyor. Giderek ilgilendim, mikro cerrahi kliniğindeki uğraşları yakından izledim. Düşler gerçekleşti. Sevgili Dino güzel kucakladı genç doktorları. Sözlerle değil, çizgilerle yerleşti İzmir’in belleğine. Çizgiler orada şimdi. Bilim ve sanatın

buluşmasını simgeliyor. Bugünden yarına uzanan selam gibi.

* * *

Sevgili Dino 90’ıncı yaşgününü güzel

Güzin ve Abidin Dino...

(Ekte mektubun bir örneğini bulacaksınız.) Sizin de bu konuda fikrinizi almak istiyoruz.

İzmir Life dergisinin haziran sayısında Abidin Dino ve hastanemiz hakkında bir yazı yayımlandı. Size derginin bir örneğini göndererek mutluluğumuzu paylaşmak istedik.

En derin saygılarımızla. Doç. Dr. Sait Ada Hastane

4

-İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi Ta h a T o ro s Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Sözleşme’nin somut olaya uygulanmasına gelince; Filistin’e göre, olayda diplomatik misyon kabul eden Devlette kurul- mamış ve fakat özel bir uluslararası statüye sahip

turmaların Yürütülmesi, Soruşturma Evrakının Düzenlenmesinde ve Tamamlan- masında Dikkat Edilecek Hususlar” (Genelgeler; http://www.cigm.adalet.gov. Erişim tarihi

Kocanın artık evin reisi kabul edilmemesi ve evlilik birliğini ilgilendiren konularda, ortak ko- nutun seçilmesinde eşlerin ortak karar alması ilkesinin getirilmiş olma- sı,

59 Ancak bugün itibariyle 5510 sayılı Kanun’da, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortala- rına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarların

27 Anayasa Mahkemesi’nin de, kararname, tüzük ve yönet- melik dışında kalan düzenleyici işlemlere karşı açılan iptal davalarını kabul etmediği göz önünde

When Anthony Minghella, writer and director of The English Patient (1996), the movie, said, “The book [The English Patient] defies adaptation,” an controversy which existed since

Dairesi, 95 davacının yerleşim ye- rinin Ankara İli, Çankaya İlçesi, Çiğdem Mahallesi olarak gösterildiği, yıkımı istenen yapının ise coğrafi olarak davacının

Çünkü borçlunun, ihtiyati tedbir kararı alıp (İİK m. 72/II, c: 3) uygulattıktan sonra, açtığı menfi (olumsuz) tespit davasından feragat etmesi halinde,