• Sonuç bulunamadı

Büyükelçi, Avrupa'dan dönüyor...

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Büyükelçi, Avrupa'dan dönüyor..."

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

G E Ç M İ Ş G Ü N L E R D E N Bİ R Y A P R A K

Biiyükelçç Avrupa'dan

Dönüyor...

İstanbul’un rıhtım kifayet­ sizliği gün geçtikçe göze çarp­ maktadır. Avrupa'dan limanı­ mıza gelen birçok vapur, bu arada yolcu ve seyyah gemi­ leri, rıhtıma yanaşamamakta, yolcular kayıklarla sahilfc çık­ maktadır.

Avrupa’dan gelen yolcuların karşılanması için vapurlara gidecek karşılayıcılar da yine kayık ve sandallara baş vur­ maktadırlar.

Yolcu vapurlarının rıhtıma

yanaşamamalarının muhtelif

sebeplerinden biri de rıhtım vergi ve ücretlerinin, kumpan- yalarca, çok yüksek bulunma­ sıdır.

Resim, Avrupa’dan avdet eden, Bükreş Sefirimiz ve kıy­ metli edebiyat ve hitabet ada­ mımız Hamdullah Suphi (Tan- rıöver) Beyin ailesi efradı ile birlikte bindiği kayıkla va­ purdan dönerken gösteriyor. Hamdullah Suphi Beyin râkip olduğu kayığın arkasında güm­ rük kayığı görülmektedir.

Taha Toros Arşivi

* 0 0 1 5 1 4 6 0 3 0 0 6 *

¡B

Referanslar

Benzer Belgeler

Detailed comparison of the autonomous hybrid energy system and extended transmission line costs for 4000 m distance between national electricity network and the location where

We report a case of a tuberculous chest wall abscess in a 4-year-old healthy girl who had received Bacillus Calmette-Guerin (BCG) vaccination at birth.She developed a localized

Bunun yanı sıra tıbbi ve aromatik bitkilere ilgi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok fazla... Bilim ve Teknik

Askerliğini Ellise Sarayfnda Cumhurbaşkanı François Mitterand'a yemek hazırlayarak yapan Cyrill Laugier ve Gilles Grillot'in aşçı olarak görev yaptığı bistroda Fransız

Ve onlar Arif beyin âdetini çok iyi bildikleri için hayvanını da alırlar, ilerlerler, uzaklaşırlar, sa­ natkârı kendi kendine bırakır­ lardı. Arif bey

Büyük bir teessürle haber aldığı­ mıza göre büyük Türk vatanseveri Mehmet Sabahattin, yarım asırlık bir mücadele hayatından ve yirmi dört yıldır

V/hen Suavi was appointed director of the Imperial School (Galata Saray) he3. settled th r with his wife and returned the set of furniture

Bilişim ve perakende alanında tüketiciye yakın bir kuruluş olarak yeni çalışmalar içersinde olduklarını belirten Özaydınlı, “ Tanı adlı şirketimiz Paro