Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine Giriş Ek Ders Çalışma Notları 2

Tam metin

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Temel Kavramlar ve Çalışma Soruları;

Aşağıdaki verilen kavramları kısaca tanımlayınız. Mukavemet nedir ?

Elastiklik nedir? Plastiklik nedir? Sertlik nedir?

Statik zorlama nedir? Dinamik zorlama nedir? Tokluk nedir?

Gerilme-birim şekil değiştirme diyagramının fiziksel anlamını belirtiniz, diyagramı çizerek altında kalan bölgeleri ayrıntılı olarak diyagramı çizerek gösteriniz.

Metalik, seramik, cam, polimer, elastomer ve kompozit malzemeleri tanımlayarak karakteristik özelliklerini açıklayınız.

Malzemelerin mekanik, mekanik olmayan (fiziksel), yüzey, üretim, estetik, ekonomik özelliklerini maddeler halinde sıralayınız.

Metalik, seramik, cam, polimer, elastomer ve kompozit malzemeleri tanımlayarak karakteristik özelliklerini açıklayınız.

Demir-karbon denge diyagramının bir metalürji ve malzeme mühendisliği açısından önemi nedir?

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :