• Sonuç bulunamadı

5. Sınıf Bir Doğruya Dikme Çizme Konu Anlatım Föyü

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "5. Sınıf Bir Doğruya Dikme Çizme Konu Anlatım Föyü"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

5.

SINIF

Bir Doğruya Dikme Çizme

Konu Anlatımı

/DersimisVideo

ABONE OL

/dersimisfun

Bizi Takip Edin 1

Bir noktadan bir doğruya dik olarak çizilen doğru, doğru parçası ya da ışına dikme denir.

Düz bir zemin üzerinde verilen bir doğruya üzerindeki bir noktadan dikme çizmek için açıölçer, gönye veya pergeli kullanabiliriz.

Örneğin;

B A C

Pergelin sivri ucunu şekil-deki gibi A noktasına koya-rak noktanın her iki tarafına da doğruyu kesen yay çizip kesim noktalarını B ve C olarak adlandırırız.

Pergelin kollarını biraz daha fazla açarız ve sivri ucunu sırasıyla B ve C noktalarına koyarak şekildeki gibi yay-lar çizeriz. Yayyay-ların kesiştiği noktayı K olarak isimlendiri-riz. K ve A noktaları cetvel yardımıyla birleştirildiğin-de oluşan KA doğrusu BC doğrusuna diktir. B A C K B A C K

Bir noktadan bir doğruya çizilen doğru parçalarından en kısa olanı, noktadan doğruya çizilen dikmedir.

A

P R S

Siz de açıölçer ve gönye yardımıyla bir doğruya dik doğrular çizebilirsiniz.

www.dersimis.com

d

(2)

/DersimisVideo

ABONE OL

/dersimisfun

Bizi Takip Edin 2

Örnek:

Aşağıdaki kareli kağıda çizilen doğrulara üzerinde belirtilen noktalardan dikme çiziniz. İsimlendir-me yaparak dikliği sembolle gösteriniz.

a)

A d

b)

s D

c)

d)

p E t F Örnek:

Aşağıdaki kareli kağıda çizilen doğrulara dışında verilen noktalardan dikme çiziniz. İsimlendirme yaparak dikliği sembolle gösteriniz.

a)

d

b)

A m B

c)

d)

k C y D

www.dersimis.com

Referanslar

Benzer Belgeler

Beşiktaş katılımı kesiminde, akım yukarı yönden gelen taşıtların tamamı ek şerit açılıncaya kadar, yollarına düz olarak devam etmektedir.. Ek

Problem genişletmede, çözülen bir problem farklı sorularla genişletilerek, öğrencilerin var olan bilgi ve strateji birikimini yeni duruma daha kolay aktarması

Bu çalışmada Tunceli ili için aylık ortalama günlük global güneş radyasyonunu tahmin etmek için adaptif ağ tabanlı bulanık çıkarım sistemi (Adaptive-Network Based

Gül beyitlerde genellikle sevgilinin yüz güzelliğini anlatmak için kullanılmıştır. Sevgili güle benzetilmiş, elindeki su da gül üzerinde oluşan ve adına jale

Araştırma 2007, 2008 ve 2009 yıllarında Çorum ili İskilip İlçesinde yetiştirilen 32 mahalli elma çeşidinin (Tergöynek, Yapraklı, Sandık, Afun, Tencere, Tütüncü, Kış

Yüzeysel bozunmaya uğramış H_60 ve W_60 deney gruplarının standart indeks değerine göre kıyaslandığında, SDI değeri belirlenemeyeceği ve beyaz tüflerde

Elma genotipleri arasındaki filogenetik iliĢkilerin belirlenmesi amacıyla 30 adet RAPD primeri kullanılarak yapılan PCR çalıĢmaları ile elde edilen ürünlerin analizi

Sabit sıcaklık gradyanında (G=6.68 K/mm), farklı büyütme hızlarında (V=8.33-175  m/s), doğrusal katılaştırılmış yalancı ötektik (pseuodoeutectic) Al-%13ağ.Mg 2