• Sonuç bulunamadı

4×4 Apartmanlar Akıl Oyunu – 42

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "4×4 Apartmanlar Akıl Oyunu – 42"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

1 1 4 2 3 2 4 2 2 1

APARTMANLAR

Apartmanlar akıl oyununda

tablonun içine yerleştireceğiniz sayılar apartmanın yüksekliğini, tablonun dışında verilen sayılar ise o yönden bakıldığında daha yüksek apartmanların arkasında kalmayıp görülebilen apartman sayısını göstermektedir. Oyunun amacı verilen aralıktaki rakamları (1-4) her satırda ve her sütunda birer kez yer alacak şekilde diyagramı doldurmak. 3 2 1 2 2 2 2 3 1 3

APARTMANLAR

Apartmanlar akıl oyununda

tablonun içine yerleştireceğiniz sayılar apartmanın yüksekliğini, tablonun dışında verilen sayılar ise o yönden bakıldığında daha yüksek apartmanların arkasında kalmayıp görülebilen apartman sayısını göstermektedir. Oyunun amacı verilen aralıktaki rakamları (1-4) her satırda ve her sütunda birer kez yer alacak şekilde diyagramı doldurmak. 1 2 2 3 1 3 2 3 2 1 3 2 Hazırlayan: Yunus KÜLCÜ

Referanslar

Benzer Belgeler

Salyangozları bilir misiniz? Onlar da tıpkı kaplumbağalar gibi evlerini sırtlarında taşır. Bir zamanlar evini sırtında taşımaktan hoşlanmayan sevimli bir salyangoz

E- Aşağıdaki diyaloğu okuyarak verilen kelimeleri boşluklara yazınız. It is slow and boring. It is boring and dull. But I love the roller coaster. It is fast and amazing. It

Bu çalışmada orta enlem bölgesinde yer alan Türkiye ’de düşük ve yüksek güneş aktivitesi altında 6 farklı kurum/kuruluş tarafından üretilen 11 farklı

The photosynthetic intensity/through 14 CO 2 /the activity of catalaze /gasometerically/ and peroxidase /colorimetricaly/ and the plastid pigment contents/ spectrophotome- trically,

Özellikle Chlorsulfuron’un toprakta yıkımı esna- sında iklim ve çevre koşullarının olumsuz olduğu durumlarda (Yüksek toprak pH’sı, düşük sıcaklık, düşük toprak

Yapay sinir ağı modeli için çok katlı perseptron yapısına ait Levenberg Marquart eğitme algoritması kullanılmış ve elde edilen sonuçlar, ölçüm sonuçları,

Aşağıdaki ifadelerde noktalı yerlere uygun

1.SINIF MATEMATİK ÇALIŞMA KAĞIDI... 1.SINIF MATEMATİK