• Sonuç bulunamadı

Toplama ve Çıkarmada Verilmeyeni Bulma Çalışmaları – 27

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Toplama ve Çıkarmada Verilmeyeni Bulma Çalışmaları – 27"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Verilmeyen…...……...…… Verilmeyen…...……...…… Verilmeyen…...……...…… Verilmeyen…...……...…… Yapılacak İşlem……….…… Yapılacak İşlem……….…… Yapılacak İşlem……….…… Yapılacak İşlem……….……

-

-

+

+

Verilmeyen…...……...…… Verilmeyen…...……...…… Verilmeyen…...……...…… Verilmeyen…...……...…… Yapılacak İşlem……….…… Yapılacak İşlem……….…… Yapılacak İşlem……….…… Yapılacak İşlem……….……

-

-

+

+

Verilmeyen…...……...…… Verilmeyen…...……...…… Verilmeyen…...……...…… Verilmeyen…...……...…… Yapılacak İşlem……….…… Yapılacak İşlem……….…… Yapılacak İşlem……….…… Yapılacak İşlem……….……

-

-

+

-Verilmeyen…...……...…… Verilmeyen…...……...…… Verilmeyen…...……...…… Verilmeyen…...……...…… Yapılacak İşlem……….…… Yapılacak İşlem……….…… Yapılacak İşlem……….…… Yapılacak İşlem……….……

-

+

+

+

208

775

752

74

50

295

307

707

439

722

646

264

260

629

248

615

11

454

75

846

579

...

...

407

331

102

554

...

...

605

417

160

...

...

...

100

948

476

491

...

173

487

319

...

600

140

135

305

...

786

356

...

326

...

...

600

152

...

663

103

...

356

...

53

118

366

TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMİNDE VERİLMEYENİ BULMA

Aşağıdaki işlemlerde verilmeyenleri bul ve bulduğun sayının kutusunu boya. Boşta kalacak cevapları bul.

Verilmeyen………… bölümüne verilmeyen terimi yazın.

toplanan,toplam,eksilen,çıkan

veya

fark

Yapılacak işlem ………… bölümüne verilmeyeni bulmak için yapılacak işlemi yazın.

toplama

veya

çıkarma

Referanslar

Benzer Belgeler

Bu nedenle, c.1598 A>T ve gendeki diğer SNP’lerin büyüme, laktasyonun başlaması ve sürdürülmesi, süt verimi, sütün kalitesi ve sütteki yağ miktarı üzerine

Sadece müslüman kadınları değil; genel olarak başarılı müslüman pro- filleri gösterip olumsuz algıyı değiştirmek... Örneğin Amerika’nın çok sevdi-

Yapılan farklı çalışmalarda en yüksek enfeksiyon oranı 6 aylığa kadar olan buzağılarda bulunurken, 6-12 aylık- larda bu oranın daha düşük olduğu bildirilmiştir (Dumanlı

Benim bakış açım ise biraz daha farklı çünkü bir kadının özellikle Müslü- man bir kadının bakış açısını keşfetmek büyük olasılıkla diğer insanlar için ilginç

Sunulan çalışmada Tablo 4’deki veriler in- celendiğinde, sütteki yağ miktarı özelliği ile ilgili olan PRNP promotor 23 bç ins/ins genotipinin (Czarnik ve ark 2007) en

Yapılan çalışmada ise incus uzunluğu ile corpus incudis genişliğinin erkek Malakan Atında dişi Malakan Atına göre önemli oranda büyük olduğu tespit edilirken

Yapılan bir diğer çalışmada ruminant (sığır, koyun ve keçi) etlerine farklı oranlarda domuz, at, kedi ve köpek etleri ka- rıştırılmış ve PZR yöntemi ile farklı

Mevcut çalışmada oğlaklarda 90 ve 180 günlük yaşta tespit edilen cidago yüksekliği, göğüs çevresi ve vücut uzunluğu ölçüleri yukarıda zikredilen çalışmalarda

Aim: This study was carried out to determine the effects of false flax (Camelina sativa L.) meal supplementation to laying quail diets on performance, egg quality traits, and

When the rate of students born in the Eastern Anatolian Region (24.96%, n=291), rate of tho- se preferring to work in the region they were born (54.37%, n=634) and the dominant

Kütüphane memuru Ali Bey, “Tabii ki çocuklar.” dedi ve ekledi: “Size son zamanlarda en çok tercih edilen üç çocuk kitabını

Akdağ ve ark (2011) Saanen oğlaklarda sütten kesim dönemindeki (90 gün) yaşama gücü değerlerini % 91.7, Saanen x Kıl melezi oğlaklar- da ise % 96.3 olarak tespit ederken;

Aim: The objective of the present study was identification of the chromosomal regions responsible for egg yield and body weight at different age periods in a

of fowls affected is less than the summation of individual infestation because same fowl was infested by more than one type of helminth, ** = Means p<0.01.. and other source

The aim of this study was to determine the antimi- crobial resistance of various species of enterococci strains isolated from bovine milk samples taken from dairy cattle

As seen in Table 2, after controlling the participants' psychological need satisfaction level, it was observed that life satisfaction scores decreased in the high-

Self-differentiation and sense of coherence are considered as factors that mediate stress and distress, and it is suggested that individuals who experience high level

In general terms, these findings show that the students who have a high level of cognitive flexibility and positivity, who are fourth-grade university students and who have

şinşiliada ise okı u kirpi (Yılmaz, 1998) ve sincapda da (Atalar ve Yılmaz, 2004) bildirildiği gibi sondan. dördüncü omur

Y üksek patojen ik öz ellik taşıyan kan in ent erik koronav irus ( CCaV) enfeks iyonu t um dünyada köpek yet iştirieili{ıi yapılan barınakların yayg ın b ir so runudur

Kendisi ve geçmişiyle ilgili olumlu düşüncelere sahip, kendini geliştirmek için sürekli bir çaba içinde olan, yaşadığı hayatı değerli, anlamlı bulan ve bir amacı

Sonuç olarak, Kadınlara Yönelik Psikolojik Şiddet Ölçeğinin (KYPŞÖ), etkileri diğer şiddet türleri gibi somut olarak görülemeyen ve bazen maruz kalan kişinin bile maruz

Tablo 3 ve 5’e göre, sınıf öğretmenleri okul psikolojik danışmanıyla ilgili çoğunlukla olumlu bir algıya sahipken, Tablo 3 ve 4’e göre okul psikolojik