• Sonuç bulunamadı

Aziz Nesin'in Üstad'a bir mektubu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Aziz Nesin'in Üstad'a bir mektubu"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Aziz Nesin’in

• •

Ustad’a bir mektubu

Üstad,

Çoktan beri ziyaretinize gelmek istiyorum. Ancak ben. siz­ den çok uzakta oturuyorum. Çatalca'da kimsesiz çocuklar için kurduğum vakıfta yaşamaktayım. Yine de bir gün ziyaretinize geleceğim.

Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü'nü kazandığınız için si­ zi candan kutlarım. Bu ödülü almakla Kültür Bakanlığını onurlandırdınız.

Size gelecektim, ama üç gün sonra Almanya’ya gidiyo­ rum; bir ay sonra döneceğim.

Altı yıldan beri “Nesin Vakfı Edebiyat Yıllığı” adı ile bir yıllık çıkarmaktayım. Size son sayısını gönderiyorum. Tetkik etmeniz için. İnşaallah yüzüncü yaşınızda da sizi teb­

rik etmek bana kısmet olur. Ben sizden dokuz yaş küçüğüm. Nesin Vakfı Edebiyat Yıllığı için, yetmişbeşjnci yaşmıza dair bir yazı vermenizi rica ediyorum. Bu yazıyı eski Türkçe yazabi­ lirsiniz. Size daha kolay gelirse. Yazmağa zamanınız yoksa bu mektubu size getiren hanıma söyleyerek yazdırabilirsiniz. Ama ben sizin yazmızı tercih ederim.

Yazı istediğiniz uzunlukta olabilir. Her ne isterseniz yazınız. Meselâ yetmişbeşinci yaşınız dolayısıyla bir muhasebe geçmişle muhasebe... Yahud hatıralarınızdan bir bölümü anlatabilirsiniz. Şiiriniz de yahut tiyatro yazarlığınızdaki merhaleleri de açıklaya­ bilirsiniz, ya da büsbütün başka şeyler...

Yazınızla birlikte bir de fotoğrafınızı rica ediyorum.

Bu yıllığın neşri gecikmişti. Bu münasebetle "mümkün olduğu kadar çabuk gönderirseniz beni sevindireceksiniz. ’

Ziyaretinize geleceğim.

Yolunuz düşerse bir gün sizi vakfa da misafir etmekten şeref duyarım.

Neslihan Hanımefendi’ye lütfen saygılarımı bildiriniz. Her zaman dostluklar...

Aziz Nesin

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Hardey Micajah Griffin’in Hümanist Mizahı: Aziz Nesin’in Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz ve Kurt Vonnegun’un Slaughterhouse Five adlı doktora tezinin yanı sıra

değer bulunan Süheyl Ünver'e 1 mil­ yon liralık parasal ödülü ön ü -,. müzdeki günlerde d ü zen len ip cek bir törenle v erilecek

nazesi Çarşam ba günü Şişli ca-“ miinde öğle namazı kılındıktan sonra gazetemize getirilecek ve burada kendisine son saygı du­ ruşu yapıldıktan sonra

Hat­ tâ, (Resimli Kitabın) bir fotoğrafçısının elinden makinesini bile aldılar. Fakat ben işi bir çalımına getirdim. Bir ağaca tırmandım istediğim gibi

bfl- * “ ■ hassa roman, hikâye dışında •debiyat üzerine İleri sürülmüş ö - klrlerin, terüddleria kitap halinde pek az müşteri buluşa bir çok

Bu çalışmada; orta tabakada okume yerine kızılağaç yada kayın kaplama kullanılması durumunda okume kontrplakların bazı özelliklerindeki değişmeler ile

doğmuş, Bahriye mek­ tebinden mülâzım ola­ rak çıkmış, sonra İs­ tanbul Sanayii Nefise Mektebini de

The aim of this paper is to investigate the cost of workforce loss caused by the accidents in construction building sites by using the statistics of three building

Şimdiye kadarki tutumları ile, Ermeni terörist­ lere cesaret vermekten başka bir şey yapmamış olan bazı Avrupa ülkelerinin de, özellik­ le Ermeni

Konakla virus arasında süregiden etkileşimde ortaya çıkan doğal nötralizan antikor yanıtları ve sitotoksik T hücre cevapları yeni ortaya çıkmış olan bu varyantların

gününde hiponatreminin moksifloksasin kaynaklı olabileceği düşünülüp tedavi kesilmiş ve ertesi gün alı- nan kan örneğinde sodyum 127 mmol/lt olarak tespit edilmiştir..

Gü- ney Kore’de yapılan diğer bir çalışmada klinik Candida izo- latlarının tür düzeyinde tanımlanmasında VITEK ® 2, Phoenix otomatize idantifikasyon sistemleri, iki

[r]

However, no significant differences were observed in total phospholipids, cholesterol and protein in the subcellular fractions of isolated perfused rat livers in the absence

Bu bir hak etme (entitlement) teorisidir. Bu hak etmenin iki şartı vardır: Adil kazanım ve adil transfer. İlk şart, bireylerin mal varlıklarının hileye veya güç

In the study of functional human T-cell immunity and RANKL controlled bone resorption, it implies that the induction of alveolar bone resorption in periodontitis is triggered

黃帝內經.靈樞 脹論第三十五 原文

Sonuç: Retina ven tıkanıklığına bağlı maküla ödemi tedavisinde hem intravitreal ranibizumab ve hem de intravitreal deksametazon implantı tedavilerinin görme

Ancak bunun için ge- rekli EGCG düzeylerinin, çay iç- mekle erişilemeyecek kadar yük- sek olduğu anlaşılıyor.Oysa nere- deyse tüm kanser türlerinin yeni

Pensant, comme Metchnikoff, que, dans nombre de cas, l’ immunité dépend de la vigueur des phago­ cytes, il en conclut que, si l’ on peut entretenir et

bir mezhebin veya fakihin görü§ünün doğruluğu ispatlanmaya çalı§ılmaktadırP Tahricu'l-fun} ale'l-usul tarzı eserlerde böyle bir gayeye çoğu zaman

a) Öncelikle Nur suresi 35. Eğer Allah, zatı itibariyle nur olsaydıbu izafetin bir faydası olmazdı. b) Eğer Allah'ın göklerin ve yerin nuru olması, hissedilen

Ulusal Kurtuluş Savaşımızın temel ilkelerine yan çi­ zen zamanın devletlilerini kırk sekiz yıl önce bu sa­ tırlarla uyaran Aybar’a verilen ödül, Zincirli Hürriyet’i