8. Sınıf Üçgenler Konu Anlatım Föyü ve Testi

Tam metin

(1)

1 Murat ÇAVDAR

Kenarortay: Bir kenarın orta noktası ile

karşısındaki köşe arasına çekilen doğru parçasına kenarortay denir.

Açıortay: Bir köşeden, karşısındaki kenara kadar

giden ve bu köşedeki açıyı iki eşit parçaya bölen doğru parçasına ,açırtay denir.

Yükseklik: Bir üçgende , bir köşeden

karşısındaki kenara dik olarak indirilen doğru parçasına bu kenara ait yükseklik denir.

[AK]→yükseklik [AL] →açıortay [AN] →kenarortay

ÖR: Aşağıdaki üçgenlerin kenarlarına ait

yükseklikleri çiziniz.

ÖR:

I. [BD] , [BC] kenarına ait yükseklikdir. II. [BD] , [AC] kenarına ait kenarortaydır. III. [AE], [BC] kenarına ait kenarortaydır. IV. [AE], A açısına ait açıortaydır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

ÖR:

05

8. SINIF

MATEMATiK

ÜÇGEN

A C B A B C D E A F E D C B 9cm

[AB],[BC] ve [AC] üçgene ait kenarortaylardır. Buna

göre, üçgenin çevre

uzunluğunu bulunuz.

L N K

(2)

2 Murat ÇAVDAR

KENAR AÇI İLİŞKİSİ

En büyük açının gördüğü kenar en uzun kenar olur.

Birden çok üçgen varsa uzun kenarı bulmak için büyük açıların gördüğü kenarlar okla gösterilir ve sonunda en son ok yönü nereyi gösterirse en kuzun kenar o olur.

ÖR:

ABC üçgeninde en uzun kenarı bulunuz.

ÖR:

En uzun kenarı bulunuz.

KENAR KENAR İLİŞKİSİ

Üç kenarı verilen üçgenin çizelebilmesi için üçgen eşitsizliğini sağlaması gerekir.

la-bl<c<a+b la-cl<b<a+c lb-cl<a<b+c

Üçgen eşitsizliği soruları iki çeşittir. Tek aşamalı sorular ve iki aşamalı sorular. İki aşamalı sorular; soru da ek bir özellik verilmiştir veya birden çok üçgen vardır.

1)

Yukarıdaki üçgende lBCl kenarının

alabileceği değerleri bulunuz.

2)

s(A)>s(B) ise lBCl kenarının alabileceği

değerleri bulunuz. A 370 450 750 630 D C B A 8cm 6cm C B A 8cm 6cm C B a b c A B C 650 450 700

(3)

3 Murat ÇAVDAR

3)

A açısı geniş açı ise lBCl kenarının alabileceği değerleri bulunuz.

4)

lBCl kenarının alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır?

5)

lBCl kenarının alabileceği değerleri bulunuz.

ÜÇGEN ÇİZİMİ

Bir üçgenin çizilebilmesi için en az 3 eleman vermesi gerekir.

Kenar, kenar , kenar( üçgen eşitsizliğine bakılır.)

Kenar ,açı, kenar( açı iki kenarın kesistiği açı olmalıdır.)

Açı, kenar, açı

1) Aşağıda verilenlerle, hangileriyle belirli bir

üçgen çizilebilir?

lABl=10cm, lBCl=11cm ve lACl=21cm

lABl=10cm, s(ABC)=550 ve s(CAB)=500

lABl=6cm, lBCl=7cm ve s(ABC)=880

lABl=5cm, lBCl=6cm ve lACl=7cm

lABl=10cm, lBCl=7cm ve s(ACB)=700

s(A)=700, s(B)=600 ve s(C)=500

Verilenlerle üçgen çizmenin yolu

Kenar-kenar-kenar cetvel ve pergel Kenar-açı-kenar cetvel ve açıölçer

Açı-kenar-açı cetvel ve açıölçer A 8cm 6cm C B B A 5cm 12cm 7cm D C 9cm A 7cm 16cm D C B 15cm 11cm

(4)

4 Murat ÇAVDAR

SORULAR 1)

Yukarıda ABC üçgenine göre,

aşağıdakilerden hangileri kesinlikle

doğrudur?

l. [AE], [AC] kenarına ait yüksekliktir. ll. [BD], açıortaydır.

lll. [BD], kenarortaydır.

A) Yalnız l C) l ve ll

B) l, ll ve lll D) Yalnız lll

2)

ABC üçgeninde kısa kenardan uzun kenara doğru sıralaması aşağıdakilerden hangsidir? A) IABI<IBCI<IACI

B) IACI<IBCI<IABI C) IBCI<IACI<IABI D) IBCI<IABI<IACI

3)

ABC üçgeninde küçük açıdan büyük açıya

doğru sıralaması aşağıdakilerden

hangisidir? A) A<B<C B) B<A<C C) C<A<B D) C<B<A 4)

Yukarıdaki şekilde verilenlere göre en uzun kenar hangisidir?

A) IABI C) IBCI

B) ICDI D) IBDI

5) Aşağıda verilenlerin hangisi ile belirli bir

üçgen çizilemez?

A) IABI=4cm, IBCI=5cm ve IACI=6cm B) S(A)=500,s(B)=600 ve s(C)=700 C) IABI=5cm, IACI=7cm ve s(A)=550 D) IABI=8cm, s(A)=650 ve s(B)=500

6)

ABC üçgeninde BC kenarının alabileceği kaç değer vardır?

A) 8 C) 9 B) 10 D) 11 A B C D E . A C B 550 750 A C B 12cm 9cm 5cm A B E D C 550 65 0 650 350 650 750 A C B 9cm 5cm x

(5)

5 Murat ÇAVDAR

7)

ABC üçgeninde BC kenarının alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır?

A) 7 C) 9

B) 16 D) 15

8)

ABC üçgeninde A açısı geniş açı ise BC

kenarının alabileceği kaç tam sayı değeri vardır?

A) 6 C) 7

B) 8 D) 9

9)

ABC üçgeninde s(B)>s(A) ise BC kenarının alabileceği kaç tam sayı değeri kaçtır?

A) 9 C) 6

B) 4 D) 4

10)

ABC üçgeninde s(C)<s(A) ise BC kenarının alabileceği kaç tam sayı değeri kaçtır?

A) 8 C) 9

B) 10 D) 11

11)

Yukarıdaki şekilde IBCI nin alabileceği kaç farlı değer vardır?

A) 8 C) 14

B) 16 D) 30

12)

Yukarıdaki şekild IBCI kenarının alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır?

A) 34 C) 23 B) 35 D) 24 A C B 9cm 7cm x A C B 9cm 7cm x A C B 9cm 7cm x A C B 9cm 7cm x A C B 9cm 7cm D 5cm 6cm A C B 20cm 15cm D 14cm 10cm

(6)

6 Murat ÇAVDAR

13)

Kayra hanım bulunduğu yerden eve uzaklığı 5 km , iş yerine uzaklığı 10 km dir. Buna göre, Kayra hanım bulunduğu yerden eve uğrayıp iş yerine gitmek istese en az kaç km yol gitmesi gerekir?

A) 11 C) 21

B) 10 D) 15

14)

Yukarıdaki şekle göre [BC] kenarın alabileceği en büyük değer için IBDI

kenarının uzunluğu aşağıdakilerden

hangisi olabilir?

A) 27 C) 21

B) 47 D) 32

15)

Yukarıda verilen şekle göre, IDCI’nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır?

A) 21 C) 20

B) 18 D) 17

16) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi

yanlıştır?

A) Eşkenar üçgende bir kenar ait yükseklik aynı zamanda açıortaydır.

B) İkizkenar üçgende çizilen tüm yükseklikler aynı zaman da kenarortaydır.

C) Üç kenar uzunluğu verilen bir üçgeni, cetvel ve pergel yardımıyla çizebiliriz. D) İki kenar bir açı verilen üçgeni, cetvel ve

açıölçer yardımıyla çizebiliriz.

17)

Yukarıda verilen ABC üçgeninin çevre uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 15 C) 9 B) 18 D) 20 A C B 21cm 17cm D 10cm C B 11cm 7cm D 4cm A A C B 9cm

(7)

7 Murat ÇAVDAR

18)

ABC üçgenin çevre uzunluğu

aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 22 C) 18

B) 13 D) 20

19)

ABC üçgeninde çevre uzunluğu en az kaç cm olabilir?

A) 12 C) 24

B) 25 D) 36

20) Aşağıda verilen hangi üçgenin

elemanlarıyla belirli bir üçgen çizilebilir?

A) IABI=4cm, IBCI=5cm , IACI=9cm B) s(A)=600, s(B)=600, s(C)=600 C) IABI=5cm, s(A)=600

D) IABI=6cm, s(A)=500, s(B)=600

21)

ABC üçgeninde [AE],[BF] ve [DC]

kenarortay olduğuna göre üçgenin çevre uzunluğunu kaç cm’dir?

A) 15 C) 30

B) 45 D) 60

22)

ABC üçgeni eşkenar üçgen ve IBEI=IECI

olduğuna göre alanı kaç cm2’dir?

A) 120 C) 22 B) 30 D) 60 A C B 9cm 3x+1 x A C B 12cm A C B F D 4cm E 5cm 6cm A C B 12cm E 10 cm

(8)

8 Murat ÇAVDAR

23)

Yukarıdaki dik ABC üçgeninde verilenlere göre IACI uzunluğu kaç cm’dir?

A) 24 C) 48

B) 11 D) 17

24)

ABC üçgeninde IBCI kenarının uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 4 C) 26

B) 30 D) 18

25)

ABC üçgeninde IBCI’nin alabileceği en

büyük ve en küçük değerin toplamı kaçtır?

A) 38 C) 37

B) 39 D) 40

26)

ABC üçgeninde s(B)>s(A) ise BC kenarının alabileceği en büyük değer kaçtır?

A) 14 C) 24

B) 6 D) 20

27)

ABC üçgeninde , s(BAK)=250 , s(KAL)=150

s(NAC)=500 ve s(A)=1000 ise A açısına ait

açıortay aşağıdaki doğru parçalarından hangisidir? A) AB C) AK B) AL D) AN C B 12cm H 10 cm A 5cm A C B 15cm 11cm x A C B 19cm 11cm x A C B 15cm 10cm x A C B K L N

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :