• Sonuç bulunamadı

[Mersin Liselileri Derneği tarafından gönderilen ön yüzünde Ethem Aydın'ın "Ermenek-Konya" isimli resmin bulunduğu yeni yıl tebrik kartı]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "[Mersin Liselileri Derneği tarafından gönderilen ön yüzünde Ethem Aydın'ın "Ermenek-Konya" isimli resmin bulunduğu yeni yıl tebrik kartı]"

Copied!
3
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)
(2)

M ery in

D

D erneği

(3)

n

Ethem AYDIN

Ermenek-KONYA (70 x 100)

Ethem AYDIN, 1920 yılında Mut ilçesinde doğdu. Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümünü bitirdi. Kars Lisesi, Düziçi Köy Enstitüsü, ivriz Köy Enstitüsü, Mersin Tevfik Sırrı Gür Lisesi, Adana Erkek Lisesinde öğretmenlik yaparak çok sayıda gence sanat sevgisi aşıladı.

Yapıtlarını, Empresyonist (İzlenimci) bir anlayış doğrultusunda ele alır. Genellikle, doğadan ve modelden yola çıkarak kendi kişiliğine uygun değişiklikler yapar.

İstanbul Ressamlar Birliği üyesidir. Yurt içi ve yurt dışında yapıtlarını sergilemiştir. Halen, Adana’da sahibi olduğu "Aydın G alerisinde çalışmalarım sürdürmektedir.

Ethem Aydın was born in Mut (Mersin) in 1920. He was graduated from Gazi Teachers Train­ ing Institute.

He worked as a teacher in Kars High School, Düziçi Village Institute, Ivriz Village Institute, Mersin Tevfik Sırrı Gür High School and Adana High School.

He is under the effect of impressionist current. He uses the method of painting so as to give the general effect without elaborating the details. Generally, his sources of paintings are the nature and figures. He applies some differences on these sources using his own style.

He is the member of İstanbul Painters Union, He had some exibitions in Turkey and abroad.

Istanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi Ta h a T o ro s Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

We also investigated the association of SNAP25 gene polymorphisms with PCL-R factor scores and with the TCI temperament traits novelty seeking, harm avoidance, and

• O zaman Ankara elektrikten mah­ rumdu; salonu aydınlatmak için bü­ yük bir lâmba bile yoktu; nihayet civardaki kahvelerden birinde avize- li bir petrol

Bu raporun ışığında İzmir-Kızılçullu ve Es- kişehir-Çifteler’de köy enstitülerinin prototipi olan Köy Öğretmen Okulu açıldı.. «1938 yılında, Bulgaristan,

Malign nörilemmom, nörofibrosarkom ve- ya nörojenik sarkom olarak da bilinen ve sinir kılıfından köken alan oldukça agresif seyirli olan malign schwannom, baş boyun bölgesin-

[4, 5] Kalp kapak ameliyatları sonrasında hasta antikoagülan kullanımıyla beraber hem ameliyat hem de antikoagülan ilaç nedeniyle uyum sağlamak durumundadır.. Cerrahi

gösteren Demokrat Parti, ko­ münist parti bahsinde de çe­ lik bir kola sahip bulunduğu­ nu, millete

Şimdilerde, İzmir’de çıkış noktası geleneksel sanatlar olan bir sanat evini yöneten Fahir Aksoy, Ege ve ilçelerinde öğrencileriyle sergiler dü­ zenliyor ve

%60 Al-12Si matrisli, %40 SiC takviyeli kompozit kaplamanın, 1-5 N yükler altında, kuru ve sulu ortamda aşındırılması sonucu elde edilen aşınma izlerinin, iz içinden