6. Sınıf Türkçe 8li Çöz Bitir - Getir Testleri

206  Download (0)

Full text

(1)

)(1 %đ/đ0/(5đ   6,1,)  7(67  

6×Q×I1R

3$5$*5$)7$$1/$0

1.

Yazısında bu görseli kullanan Mehmet’in yazı-sının başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Lezzetli Yiyecekler B) Dengeli Beslenme C) Paylaşmak Güzeldir D) Besinlerin Önemi

2.

Aşağıdaki görsellerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?

A)

C)

B)

D)

3 ve 4. soruları aşağıdaki grafiğe göre cevaplayın.

Aşağıdaki grafikte bir evde yapılan aylık tasar-rufun gider türlerine göre dağılım oranı veril-miştir. İletişim Doğal gaz Su Elektrik

3.

Buna göre aşağıdakilerin hangisi söylenebilir?

A) Tasarrufun büyük kısmını elektrik ve suyun toplamı oluşturmaktadır.

B) Doğal gaz tasarrufu, iletişim tasarrufunun iki katıdır.

C) İletişim, en az tasarruf yapılan giderdir. D) Su ve iletişim tasarrufunun toplamı

elektri-ğe eşittir.

4.

Aşağıdaki eşyalardan hangisi bir ay boyunca diğerlerinden daha çok kullanılmıştır?

A) Cep telefonu B) Televizyon C) Ocak D) Çamaşır makinesi

(2)

100 80 Me vsimler 40 20 60

Kış İlkbahar Yaz Sonbahar Yerli Turist Yabancı Turist

Buna göre grafikten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Otelde en çok yazın konaklama olmuştur. B) Oteli kışın yerli turistler daha fazla tercih

etmiştir.

C) Otelde konaklayan yerli turist sayısı yabancı turistlerden fazladır.

D) Sonbaharda konaklayan yerli turist sayısı ile ilkbaharda konaklayan yabancı turist sayısı birbirine eşittir.

6.

Aşağıdaki afiş örneklerinden hangisi diğerleri-ne göre farklı bir konuda tasarlanmıştır?

A)

C)

B)

D)

7.

Bu afişte belirtilen yarışma hakkında aşağıda-kilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Hangi konuda olduğu B) Kimlerin katılabileceği C) Ödüllerin neler olduğu D) Hangi kurumun düzenlediği

8.

Yarışmaya katılmak isteyen biri, afişe bakarak aşağıdaki sorularından hangisine yanıt ala-maz?

A) 6. sınıfa gidiyorum, hangi dalda yarışmaya katılabilirim?

B) Yarışma başvuruları ne zaman sona eriyor? C) Yarışmayla ilgili detaylı bilgiyi nereden

ala-bilirim?

D) Birden çok eserle yarışmaya katılabilir mi-yim?

(3)

)(1 %đ/đ0/(5đ   6,1,)  7(67  

6×Q×I1R

<$=,0.85$//$5,12.7$/$0$đĮ$5(7/(5đ

1.

hiçbir 1 herşey 2 birkaç 3 bir az 4 pek çok 5 herbiri 6

Yukarıdaki sözcüklerden yazımı doğru olanlar hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) 1 - 4 - 6 B) 2 - 3 - 5 C) 1 - 3 - 5 D) 1 - 2 - 6

2.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili sözcüğün yazımında yanlışlık yapılma-mıştır?

A) Çocukların kirbitle oynamaları tehlikeli so-nuçlar doğurabilir.

B) Bilal, karanlıkta yanlız kalmaktan korktuğu-nu söyledi.

C) Geçen yıl giydiğim eşortman şimdi bana küçük geliyor.

D) Fırından aldığımız poğaçalar sıcacıktı ve çok güzel kokuyordu.

3.

Aşağıdakilerin hangisinde sözcük doğru yazıl-mıştır? A) Profösör B) Profesör C) Prefesör D) Profesür

4.

1. her o şey 2. hiç o biri 3. pek oçok 4. bu o gün

Bu sözcüklerden bitişik ve ayrı yazılması gere-kenler hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) B) C) Bitişik Yazılacaklar 1 - 2 3 - 4 1 - 3 2 - 4 Ayrı Yazılacaklar 3 - 4 1 - 2 2 - 4 1 - 3 D)

5.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) Birçok B) Birkaç C) Birşey D) Biraz

6.

Mustafa içeridekilere seslendi( ) — Hazır mısınız( )

— Hayır( ) hazır değiliz( ) Biraz daha beklemeniz gerekiyor( )

Bu parçada parantezle gösterilen yerlere han- gi seçenekte verilen noktalama işaretleri geti-rilmelidir?

A) ( : ) ( ? ) ( , ) ( . ) ( . ) B) ( , ) ( ? ) ( . ) ( . ) ( : ) C) ( ; ) ( : ) ( ; ) ( , ) ( . ) D) ( : ) ( . ) ( ; ) ( . ) ( ? )

(4)

C) Böylesine etkili şiirler yazmayı nasıl başarı-yorsunuz

D) Yerli turistler hangi binayı daha çok beğen- mişler

8.

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcük-lerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Sözcüğün nasıl yazıldığını öğrenmek için kılavuza baktım.

B) Yaptığı esprilerle gergin olan ortamı bir anda neşelendirdi.

C) Yeni taşındıkları dayire eskisinden daha ge-nişmiş.

D) Bebeğin pijamalarını katlayıp çekmeceye koydu.

9.

deyil 1 tespit 2 pembe 3 makine 4

Bu sözcüklerden hangisi yanlış yazılmıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

10.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan altı çizili sözcük doğru yazılmıştır?

A) Bayram sabahlarında bütün ayile bir araya geliriz.

B) Kuzenim yeni doğmasına rağmen çok ton-buldu.

C) Yardıma ihtiyacı olanlar yararına bir proğ-ram düzenleyeceğiz.

D) Etrafındaki bütün çocuklara karşı her za-man şefkatli davranır.

Tüm arkadaşlar rehberin

söyledik-lerini not aldı

Gelecek hafta sonu tatile çıkacağım

C) D)

12.

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinden sonra ün- lem işareti konulmaz?

A) Eyvah B) Aman C) Gençler D) Hazırım

13.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti ( ? ) konulamaz?

A) Belgelerimizi hangi gün okul idaresine tes-lim etmemiz gerekiyormuş

B) Geçen yıl gittiğiniz tatil köyünden memnun kalmış mıydınız

C) Çalışmaya nereden başlamam gerektiğine karar vermedim

D) Onunla konuşmanın sonucu değiştireceği-ne inanıyor musun

(5)

)(1 %đ/đ0/(5đ   6,1,)  7(67  

6×Q×I1R

<$=,7h5/(5đ

1.

Aşağıdakilerden hangisi efemera ile ilgili değildir?

A) Çocukluğumdan beri peçete düşkünlüğüm vardır. Bir misafirliğe gitsem hoşum giden veya bende olmayan bir peçete gördüğüm-de çekinerek gördüğüm-de olsa isterim ev sahibingördüğüm-den. B) İlk olarak ailemizdeki eski düğün fotoğraf-larını toplayarak başladım. Dayıların, amca-ların, halaamca-ların, teyzelerin, kuzenlerin, uzak yakın tanıdıkların düğün fotoğraflarını bi-riktirmeye başladım.

C) Sinema en büyük tutkularımdan biridir. Yer-li veya yabancı fark etmez benim için, ne tür film olsa izleyebilirm. Bu yüzden çok geniş film arşivim vardır.

D) Babam müfettiş olduğu için ülke içinde çok sık gezerdi. Otobüs, tren bazen de uçakla yaptığı bu yolculukların biletlerini hiç at-maz, biriktirirdi.

2.

Geçen gün otobüs durağının panosunda bir resim gördüm. Tabakta kocaman bir top don-durma, dondurmanın üzerinden akan çikola-ta… Harika bir görüntüydü. Markayı biliyordum ama bu ürününü daha önceden hiç görmemiş-tim, duymamıştım; yeni üretilmiş olmalıydı. Görüntü beni o kadar etkilemiş olmalı ki akşam eve giderken markete uğrayıp o dondurmadan bir paket aldım. Gerçekten çok güzeldi, ailecek afiyetle yedik.

Bu metinde aşağıdakilerin hangisinden söz edilmiştir?

A) Bir afişten B) Bir broşürden C) Bir reklamdan D) Bir kılavuzdan

3.

Eskiden annelerimizin, büyük annelerimizin yemek defterleri vardı. Beğendikleri yemekle-rin tarifleyemekle-rini yazar, bazen o yemekleyemekle-rin resim-lerini de yapıştırırlardı. Ben hatırlıyorum, anne-min de öyle bir defteri vardı. Bazı sayfalarında yemek lekeleri olan bir defter... O defteri hatıra olarak saklarım hâlâ. Benim yemek yaparken kullandığım defter biraz farklı. Aslında defter değil, sanal bir ortam. Sitenin kurucusu olan kişi, bildiği, denediği, iyi sonuç alınmış yemek-lerin tarifyemek-lerini veriyor, görselyemek-lerini koyuyor. İnsanlar da o tarifleri denedikten sonra yorum-larını paylaşıyorlar. Ben de sık sık o siteye girip yeni yemek tarifleri deniyorum. Benim yemek defterim de işte böyle bir şey.

Metnin yazarının sözünü ettiği aşağıdakiler-den hangisidir?

A) E-posta B) Blog C) Sosyal medya D) Kılavuz

4.

Mektup 1 Afiş 2 Blog 3 Broşür 4 Dilekçe 5 E-posta 6

Bu türler için hangi seçenekte yapılan grup-landırma doğrudur? A) B) C) D) 1 - 5 1 - 6 2 - 5 4 - 6 2 - 4 2 - 4 3 - 4 1 - 2 3 - 6 3 - 5 1 - 6 3 - 5 Yazı Ağırlıklı Olanlar Görsel Ağırlıklı Olanlar

Hem Yazılı Hem Görsel Olanlar

(6)

da yayımlanması için mağazayı tanıtan kısa bir ses videosu kaydı hazırlattım. Ardından ( 2 ) mağazanın ürün çeşitliliğinden söz eden, ileti-şim bilgilerinin olduğu bir el ilanı tasarladım. Bunun dışında bir de ( 3 ) sokaklardaki panola-ra asılması için birkaç tane fotoğpanola-raf çekip üze-rinde tasarım çalışması yaptım. Ardından da incelemeleri ve fikirlerini belirtmeleri için ( 4 ) bu çalışmalarımı mağaza yöneticilerine inter-net ortamında ilettim.

Bu metindeki altı çizili numaralanmış yerler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) 1 numaralı yerde reklam çalışmasından söz edilmektedir.

B) 2 numaralı yerde kılavuz çalışmasından söz edilmektedir.

C) 3 numaralı yerde afiş çalışmasından söz edilmektedir.

D) 4 numaralı yerde e-postadan söz edilmek-tedir.

6.

Mahallemizde çöpler salı ve perşembe günleri akşam geç saatlerde toplanıyor. Cumartesi günü de semt pazarı kuruluyor. Dolayısıyla semt pazarından kalan çöpler salı gününe kadar beklemiş oluyor. Bu durum da mahalle halkı olarak bizleri rahatsız ediyor. Biz de mahalle sakinleri olarak bir araya geldik ve şikâyetimizi yazılı olarak belediyeye bildirdik. Bu yazıda çöplerimizin cumartesi pazarından sonra da alınmasını, pazar kurulan sokağın da yıkanmasını talep ettik. Belediye de şikâyetimizi kabul etti ve çöplerimiz artık cumartesi günleri de alınmaya başlandı.

Bu metinde belediyeye verilen metin aşağıda-kilerden hangisidir?

A) Kılavuz B) Dilekçe C) Mektup D) Reklam

hangi bir alanda, konuda bilgi veren, yol yön-tem gösteren, sayfa sayısı broşüre göre daha fazla kitaplardır.

Ender: İş yerimin yakınına yeni bir lokanta

açıl-dı. Daha çok ev yemekleri tarzında yemek yapılan bir yer. Geçen gün oradan bir görevli gelip birkaç tane (?) bıraktı. Orada ne tarz yemeklerin olduğu, fiyatları, dükkânın adresi, telefon numarası yazlıydı.

Kerem: Birkaç hafta önce eve yeni bir ocaklı

fırın aldık. Ocak kısmını zaten kullanıyoruz ama bir de fırını deneyelim dedik, balık pişirmeye karar verdik. Tepsiyi hangi rafa koyacağız, hangi ayarda pişireceğiz, kaç dereceye ayarla-yacağız… Bunlara bakmak için fırının kutusun-dan çıkan (?) inceledik.

Derya: Geçen yaz tatilinde arkadaşlarla Paris’e

gittik. Paris’te yer altı ulaşımı çok gelişmiş. Pek çok yere metro ile gidilebiliyor. Ancak biraz karmaşık, nereden binilecek, nerede inilecek? Üstelik metrolar arası geçişler de var. Bunun için bir (?) hazırlamışlar. Burada her şey hem yazılı hem de kroki şeklinde anlatılıyor.

Yukarıdaki bilgiye ve kişilerin konuşmalarına göre soru işaretleriyle belirtilenler hangi seçe-nekte verilenler olabilir?

A) B) C) D) kılavuz broşür kılavuz broşür broşür broşür kılavuz kılavuz kılavuz kılavuz broşür broşür

Figure

Updating...

References

Related subjects :