• Sonuç bulunamadı

7. Sınıf Kuvvet ve Enerji Ünitesi Sınavlarda Çıkmış Sorular

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "7. Sınıf Kuvvet ve Enerji Ünitesi Sınavlarda Çıkmış Sorular"

Copied!
28
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

---

Hazırlayan: Mehmet Şerif VARLIK 7.3.1. :Kütle ve Ağırlık İlişkisi Eğitim-Öğretim Yılı: 2018 – 2019

Soru-1-)

Soru-2-)

Soru-3-)

Soru-4-)

7. Sınıf 3. Ünite 1. Bölüm Çıkmış Sorular Testi (7.3.1.)

3. Ünite 1. Bölüm: Kütle ve Ağırlık İlişkisi

(2)

---

Hazırlayan: Mehmet Şerif VARLIK 7.3.1. :Kütle ve Ağırlık İlişkisi Eğitim-Öğretim Yılı: 2018 – 2019

Soru-5-)

Soru-6-)

Soru-7-)

(3)

---

Hazırlayan: Mehmet Şerif VARLIK 7.3.1. :Kütle ve Ağırlık İlişkisi Eğitim-Öğretim Yılı: 2018 – 2019

Soru-9-)

Soru-10-)

(4)

---

Hazırlayan: Mehmet Şerif VARLIK 7.3.1. :Kütle ve Ağırlık İlişkisi Eğitim-Öğretim Yılı: 2018 – 2019

Soru-12-)

Soru-13-)

Soru-14-)

(5)

---

Hazırlayan: Mehmet Şerif VARLIK 7.3.1. :Kütle ve Ağırlık İlişkisi Eğitim-Öğretim Yılı: 2018 – 2019

Soru-1-)

Soru-2-)

Soru-3-)

7. Sınıf 3. Ünite 1. Bölüm Çıkmış Sorular Testi (7.3.1.)

3. Ünite 1. Bölüm: Kütle ve Ağırlık İlişkisi

(6)

---

Hazırlayan: Mehmet Şerif VARLIK 7.3.1. :Kütle ve Ağırlık İlişkisi Eğitim-Öğretim Yılı: 2018 – 2019

Soru-4-)

Soru-5-)

Soru-6-)

(7)

---

Hazırlayan: Mehmet Şerif VARLIK 7.3.1. :Kütle ve Ağırlık İlişkisi Eğitim-Öğretim Yılı: 2018 – 2019

Soru-8-)

Soru-9-)

Soru-10-)

(8)

---

Hazırlayan: Mehmet Şerif VARLIK 7.3.1. :Kütle ve Ağırlık İlişkisi Eğitim-Öğretim Yılı: 2018 – 2019

Soru-12-)

Soru-13-)

Soru-14-)

(9)

---

Hazırlayan: Mehmet Şerif VARLIK 7.3.2. : Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi Eğitim-Öğretim Yılı: 2018 – 2019

Soru-1-)

Soru-2-)

Soru-3-)

Soru-4-)

Soru-5-)

Soru-6-)

7. Sınıf 3. Ünite 2. Bölüm Çıkmış Sorular Testi (7.3.2.)

3. Ünite 2. Bölüm: Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi

(10)

---

Hazırlayan: Mehmet Şerif VARLIK 7.3.2. : Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi Eğitim-Öğretim Yılı: 2018 – 2019

Soru-7-)

Soru-8-)

Soru-9-)

(11)

---

Hazırlayan: Mehmet Şerif VARLIK 7.3.2. : Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi Eğitim-Öğretim Yılı: 2018 – 2019

Soru-1-)

Soru-2-)

Soru-3-)

Soru-4-)

7. Sınıf 3. Ünite 2. Bölüm Çıkmış Sorular Testi (7.3.2.)

3. Ünite 2. Bölüm: Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi

(12)

---

Hazırlayan: Mehmet Şerif VARLIK 7.3.2. : Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi Eğitim-Öğretim Yılı: 2018 – 2019

Soru-5-)

Soru-6-)

Soru-7-)

Soru-8-)

Soru-9-)

Soru-10-)

(13)

---

Hazırlayan: Mehmet Şerif VARLIK 7.3.3. : Enerji Dönüşümleri Eğitim-Öğretim Yılı: 2018 – 2019

Soru-1-)

Soru-2-)

Soru-3-)

Soru-4-)

7. Sınıf 3. Ünite 3. Bölüm Çıkmış Sorular 1/2 Testi (7.3.3.)

3. Ünite 3. Bölüm: Enerji Dönüşümleri

(14)

---

Hazırlayan: Mehmet Şerif VARLIK 7.3.3. : Enerji Dönüşümleri Eğitim-Öğretim Yılı: 2018 – 2019

Soru-5-)

Soru-6-)

Soru-7-)

(15)

---

Hazırlayan: Mehmet Şerif VARLIK 7.3.3. : Enerji Dönüşümleri Eğitim-Öğretim Yılı: 2018 – 2019

Soru-9-)

Soru-10-)

(16)

---

Hazırlayan: Mehmet Şerif VARLIK 7.3.3. : Enerji Dönüşümleri Eğitim-Öğretim Yılı: 2018 – 2019

Soru-12-)

Soru-13-)

Soru-14-)

(17)

---

Hazırlayan: Mehmet Şerif VARLIK 7.3.3. : Enerji Dönüşümleri Eğitim-Öğretim Yılı: 2018 – 2019

Soru-1-)

Soru-2-)

Soru-3-)

7. Sınıf 3. Ünite 3. Bölüm Çıkmış Sorular 1/2 Testi (7.3.3.)

3. Ünite 3. Bölüm: Enerji Dönüşümleri

(18)

---

Hazırlayan: Mehmet Şerif VARLIK 7.3.3. : Enerji Dönüşümleri Eğitim-Öğretim Yılı: 2018 – 2019

Soru-4-)

Soru-5-)

Soru-6-)

(19)

---

Hazırlayan: Mehmet Şerif VARLIK 7.3.3. : Enerji Dönüşümleri Eğitim-Öğretim Yılı: 2018 – 2019

Soru-8-)

Soru-9-)

Soru-10-)

(20)

---

Hazırlayan: Mehmet Şerif VARLIK 7.3.3. : Enerji Dönüşümleri Eğitim-Öğretim Yılı: 2018 – 2019

Soru-12-)

Soru-13-)

Soru-14-)

(21)

---

Hazırlayan: Mehmet Şerif VARLIK 7.3.3. : Enerji Dönüşümleri Eğitim-Öğretim Yılı: 2018 – 2019

Soru-1-)

Soru-2-)

Soru-3-)

7. Sınıf 3. Ünite 3. Bölüm Çıkmış Sorular 2/2 Testi (7.3.3.)

3. Ünite 3. Bölüm: Enerji Dönüşümleri

(22)

---

Hazırlayan: Mehmet Şerif VARLIK 7.3.3. : Enerji Dönüşümleri Eğitim-Öğretim Yılı: 2018 – 2019

Soru-4-)

Soru-5-)

Soru-6-)

(23)

---

Hazırlayan: Mehmet Şerif VARLIK 7.3.3. : Enerji Dönüşümleri Eğitim-Öğretim Yılı: 2018 – 2019

Soru-8-)

Soru-9-)

(24)

---

Hazırlayan: Mehmet Şerif VARLIK 7.3.3. : Enerji Dönüşümleri Eğitim-Öğretim Yılı: 2018 – 2019

Soru-11-)

Soru-12-)

Soru-13-)

Soru-14-)

(25)

---

Hazırlayan: Mehmet Şerif VARLIK 7.3.3. : Enerji Dönüşümleri Eğitim-Öğretim Yılı: 2018 – 2019

Soru-1-)

Soru-2-)

Soru-3-)

7. Sınıf 3. Ünite 3. Bölüm Çıkmış Sorular 2/2 Testi (7.3.3.)

3. Ünite 3. Bölüm: Enerji Dönüşümleri

(26)

---

Hazırlayan: Mehmet Şerif VARLIK 7.3.3. : Enerji Dönüşümleri Eğitim-Öğretim Yılı: 2018 – 2019

Soru-4-)

Soru-5-)

Soru-6-)

Soru-7-)

(27)

---

Hazırlayan: Mehmet Şerif VARLIK 7.3.3. : Enerji Dönüşümleri Eğitim-Öğretim Yılı: 2018 – 2019

Soru-9-)

Soru-10-)

(28)

---

Hazırlayan: Mehmet Şerif VARLIK 7.3.3. : Enerji Dönüşümleri Eğitim-Öğretim Yılı: 2018 – 2019

Soru-12-)

Soru-13-)

Soru-14-)

Referanslar

Benzer Belgeler

Dariuzs Kolodziejczyk, Giri~~ bölümünün "Mufassal Defterdeki Di~er Belgeler ve Bilgiler (Other Documents and Information in the Defter-i MufassaI)" alba~l~~~~ alt~nda

O zamandan beri yıllar yılları kovaladı ve sımsıkı kapalı, âdeta ecinniler elindeki köşkün ü- zerine yağmurlar, karlar yağ dı, güneşler açt'ı, ve

Bu gruplar kontrol grubu (Grup I), 3 ay boyunca sadece stronsiyum ranelat uygulanan grup (Grup II), sadece ooferektomi uygulanan grup (Grup III), ooferektomi sonra profilaktik

Ekonomik olarak gelişmekte olan ülkelerden birinde yapılan bir çalışmada viskokanalostomi ameliyatının ameliyat sonrası birinci yılda ameliyat öncesine göre %42.6

İş memnuniyeti oranı ile meslek grubu, cinsiyet, yaş, eğitim durumu, medeni hal, çocuk sayısı oranları arasında yapılan ayrı ayrı karşılaştırmalarda, istatistik

POBK’nın gelişiminin tahmini için kadın cinsiyet, POBK veya taşıt tutma hikâyesi, sigara içmeme, postoperatif opioid kullanımı gibi risk faktörlerini içeren Apfel

Çalışmamızda Ocak 2004-Ekim 2009 tarihleri arasında değişik şikayetlerle Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Polikliniği’ne başvuran ve böbrek biyopsisi

Akla gelen diğer bir çözüm de; kırık sekeli nedeniyle fizik tedavi programına alı­ nan olgulardan çok geniş ve kontrollü seriler oluştu­ rulup, bunlarda