• Sonuç bulunamadı

Editörden

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Editörden"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

EDİTÖRDEN / EDITORIAL

Sayın Okurlarımız, Değerli Meslektaşlarımız,

Bildiğiniz gibi dergimiz Türk Dermatoloji Dergisi, Türk Dermatoloji Derneği’nin bilimsel yayın organı olarak 2007 yılından bu yana yayın hayatını sürdürmektedir. Bu tür dergiler için görece olarak kısa sayılabilecek bir süre içerisinde dergimiz, ülkemiz dermatolojisinin bilimsel dünyasında kendisine bir yer edinmiş ve her sayısı ile etkinliğini ve yararlılığını arttırma çabası içerisinde olmuştur. Bu gelişmede derginin kuruluşundan bugüne kadar görev almış editör kurullarının, editörlerin ve yardımcılarının çok değerli katkıları olmuştur. Bu vesile ile bayrağı devralmış olan yeni editörler olarak derginin kuruluş ve gelişim aşamasında görev almış önceki editörlerimize, sırasıyla Serap Utaş, Şebnem Özkan ve Nihal Kundakçı hocalarımıza ve onların nezdinde emeği geçen tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Bilimsel dergilerin en önemli işlevi, konusu olan bilim dalında bilgi ve deneyim paylaşımına aracılık etmektir. Dergimiz bu işlevini orijinal araştırmalar, olgu sunumları, alanında deneyimli yazarların hazırladığı eğitim ve derleme makaleleriyle arttırarak sürdürecektir. Ancak, bir yandan da yerel olmakla yetinmeyip farklı ülke bilim insanlarının da okur ya da yazar olarak ilgisini çekebilecek, dünya dermatolojisiyle bütünleşmiş bir dergi olmaya çalışacaktır. Bu hedefe ulaşmanın en önemli yolu ise uluslararası indeksler tarafından taranabilen ve böylece yayınladığı makalelere daha çok atıf yapılan yani etki faktörü yüksek bir dergi haline gelmektir. Elbette bu oldukça sabır ve zahmet gerektiren, zorlu bir süreç demektir ve bu sürecin ilk adımını da iletişim aracının yani derginin yayın dilinin değiştirilmesi (ya da iki dilde yayınlanması) oluşturur. Bu konudaki son kararı derginin üyeleri adına yetki sahibi olan Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu (TDDYK) verecektir. TDDYK yeni Editörler Kurulu’muzun önerisiyle derginin reklam almadan yayınlanmasına karar vermiş, böylece derginin bilimsel yazılara ayrılan sayfa sayısının artmasına ve daha nesnel yayıncılığa olanak sağlamıştır. TDDYK’nin biz editörlere bildirilen bir diğer kararı ise dergimizde yayınlanacak araştırma makalelerinin sayısını arttırmaya yönelik teşviklerin sağlanmasıdır. Buna göre, yayınlanmak üzere kabul edilmiş araştırma makalelerinin sorumlu yazarlarına, kabul tarihinden sonraki ilk Ulusal Dermatoloji Kongresi için kongre katılım ve konaklama desteği (yaklaşık karşılığı 2500 TL) verilecektir.

Dergimizin 2015 yılının bu ilk sayısında özgün araştırma ve olgu sunumu makalelerinin yanı sıra ülkemizin alanlarında deneyimli üç değerli yazarının öncülüğünde hazırlanan derleme makaleleri de bulacaksınız. Bu sayıyla birlikte tekrar gündeme getirdiğimiz “Sürekli Eğitim” bölümünün içeriğini, eşsiz klinik deneyimlerini ulusal ve uluslararası düzeyde yayınladığı kitaplarıyla da paylaşan Can Baykal öncülüğünde hazırlanmış olan “Malign melanom: risk faktörleri ve temel klinik özellikler” başlıklı makale oluşturmaktadır. Diğer derleme makaleleri ise yine alanlarında yaptıkları başarılı çalışmalarıyla tanıdığımız iki yazar tarafından hazırlanmıştır. Sırasıyla “Derleme” bölümünde Osman Köse “Dermatolojide kök hücreler” başlıklı yazısı ile “Uzman Görüşü” bölümünde ise Mehmet Salih Gürel “Dermatoloji pratiğinde reflektans konfokal mikroskop kullanımı” başlıklı yazısı ile çok değerli bilgi ve deneyimlerini okurlarımızla paylaşmışlardır. Bu yayın döneminde dergimize yeni bir bölüm daha ekledik. “Dermatoloji Tarihi” başlıklı bu bölüm, özellikle Türk dermatolojisinin tarihine ilişkin yaptığı araştırmalarla geçmişe ışık tutan ve sanal müze çalışmalarıyla da bu bilgilerin geleceğe aktarılması anlamında çok değerli katkılar sağlayan Adem Köşlü hocamız tarafından hazırlanacaktır. Bu sayıda “Sanal Türk Dermatoloji Müzesi Arşivi”nin gelişim süreci anlatılacaktır.

Türk Dermatoloji Dergisi’nin bu sayısının içerik olarak siz okurlarımızın beğenisini kazanacağı umudu ile daha iyisini yapma gayreti içerisinde olacağımız gelecek sayıda görüşmek üzere hepinize sağlık ve esenlikler dileriz.

Soner Uzun Editör

Referanslar

Benzer Belgeler

Hiçbir inceleme ve araştırma yapılmadan sırf politik tercihlerle sayıları hızla artırılan hukuk fakültelerinden mezun olan genç mes- lektaşlarımızın

The main material of the study; Tomato production areas in Sanliurfa, Central district, Birecik, Bozova, Ceylanpinar, Hilvan, Siverek, Suruc and Viransehir districts,

H1: Hemşire Liderli Bedenimin Kahramanıyım Programı giri- şim grubundaki çocukların cinsel istismar bilgi düzeylerinin artırılmasında kontrol grubuna göre etkilidir.. Gereç

Çalışmada ele alınan yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, çalışma durumu, medeni durum, aile yapısı, aylık gelir, hastanın has- talık süresi gibi sosyo-demografik

Siirt ili ekolojik koşullarında kışlık olarak yetiştirilen yemlik kolza bitkisinde, azotlu gübre dozu uygulamalarına bağlı olarak bazı tarımsal

GGE biplot ve korelasyon analizi sonuçlarına göre; tane verimi (TV) ile hektolitre (HL) ve bin tane ağırlığı (BT) arasında pozitif ve önemli, protein (PR) ve

Araştırmada muhtarların ‘Damgalama ile Mücadele Eği- timi’ öncesi ve sonrası ruhsal sorunlu olan bireylere yönelik toplum tutumları karşılaştırılmış, eğitim

Araştırmamızda bitkilerin maruz kaldıkları abiyotik stres (yüksek sıcaklık, su kısıntısı) faktörlerinden dolayı, Verim kompanetlerinde (bitki boyu, yaprak sayısı,