[Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği tarafından gönderilen yazı]

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

TT-b3S-0»3

B E Y O Ğ L U GÜZELLEŞTİRME ve KORUMA DERNEĞİ İstanbul, 30.10.1989 Sayın Arkadaşlar,

Beyoğlu tekrar yaşamaya başladı. Yıllardır süregelen çabalarımızın meyvalarını yavaş da olsa alıyoruz.

Toplum da artık Beyoğlu'nun yeni, dinamik ve modern bir tarzda yaşama döneceğine inanmaya başlıyor.

Bu noktada faaliyetlerimizi yoğunlaştırarak arttırmak, Beyoğlu'nun Sanat-Kültür ve Ticâret hayatındaki canlanışını hızlandıracaktır. Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği yeni yönetim kurulu ile tanışmak, istek, temenni ve ihtiyaçlarımızı sohbet ederek görüşmek üzere, sîzlerle beraber olmayı diliyoruz.

Saygılarımızla,

Aydırı Gün

Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Tarih : 7 Kasım Salı

Yer : Etap Marmara Oteli Balo Salonu

Saat : 15.00

Beyoğlu istiklal Cad. 208 Tei: 143 17 0 2 - 144 04 51

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :