• Sonuç bulunamadı

Turkish Journal of Geriatrics

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Turkish Journal of Geriatrics"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

EDİTÖRDEN

Dünya Sağlık Örgütü'nce "YAŞLILAR YILI" olarak ilan edilen 1999 yılında Geriatri "Turkish Journal of Geriatrics" Dergisi tarafından " EN İYİ ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ" verilecektir.

Geriatri ve Gerontoloji konularında Türkiye'de yapılmış tüm araştırmalara açık olan bu yarışmaya başvuran meslektaşlarımızın çalışmaları çeşitli üniversitlerin, tıp fakültelerinin değişik bilim dallarında görevli öğretim üyeleri tarafından değerlendirilecektir. Jürinin ödüle değer bulduğu araştırma Geriatri Dergisinin 1999 yılı son sayısında ilan edilecek ve araştırmacılar Ankara'ya davet edilerek ödülleri kendilerine takdim edilecektir.

Yarışmaya gönderilen ve herhangi bir dergide yayınlanmamış olan araştırmalar Geriatri Dergisinin 2000 yılı sayılarında basılacaktır.

Katılma koşulları dergimizin bu sayısında ilan edilmiştir. Dergimize elektronik ortamda http://www.ato.org.tr/konuk/geriatri internet adresinden de ulaşabileceğinizi hatırlatırız. Konuya ilgi duyan meslektaşlarımıza duyurur, katılımlarını bekleriz.

Saygılarımla

Referanslar

Benzer Belgeler

Materials and Methods: A total of 15851 victims who were admitted to Bursa Branch of the Council of Forensic Medicine of the Ministry of Justice between 01/01/2011 and

Cinsel istismar olgularında çocuk ile görüşme; diğer istismar türlerine göre çok daha fazla önem taşır (10).. Ço- cuk ve ergenlerin maruz kaldığı cinsel istismar

From the Table 1.2 it was revealed that 8.1% of the respondents said that strategies for improving teacher’s motivation to enhance pupils’ academic performance in public

Cilt 2· Sayı 2· Mayıs 2018 Journal of Early Childhood Studies Volume 2· Issue 2· May. Hattie,

Internal examination at the autospy revealed multiple injuries caused by the cardiac massage: rib and sternum fractures, massive intraperitoneal bleeding, liver laceration

Araştırmada çocuk gelişimi ve okul öncesi öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilerin çocuk hakları bağlamında katılım hakkı ile ilgili görüşlerini belirlemek

Bizim olgumuzda da çok nadir görülen perimembranöz ve musküler VSD birlikteliği bulunmaktaydı ve musküler VSD’nin cerrahi olarak kapatılmasındaki güçlükler nede-

Yine Gong ve ark.’nın yayınladıkları 5048 hastayı kapsayan meta-analizde stapler ile ileostomi kapatılan hastalarda ince bağırsak tıkanıklığı elle anastomoz