7. Sınıf deneme sınavı 3

Tam metin

(1)

www.matematikclub.com, 2006

Cebir Notları

Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr

7. Sınıf Deneme Sınavı 3

1.

(

)

2 4

2 2

2x− + x− x=

denkleminin çözüm kümesi hangisidir?

A)

{ }

2 B)

{ }

3 C)

{ }

8 D)

{ }

16

2. Hangi sayının 5 katından 2 çıkarıldığında aynı sayının yarısının 2 fazlasına eşit olur?

A) 9 4 B) 9 8 C) 9 10 D) 9 12 3. y=x−5 ve y=2 +x 3

doğrularının kesim noktası aşağıdakilerden hangisi-dir? A) (–7, – 8) B) (–8, –11) C) (10, –8) D) (–8, –13) 4. 5 2 2 > − − x

eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisi-dir?

A)

{

...,−2 − , 1

}

B)

{

−1 ,0,+1,...

}

C)

{

−8'denbüyüksayılar

}

D)

{

−8'denküçüksayılar

}

5. 3 1 2 1 b a = ve a+b=75⇒ b kaçtır? A) 15 B) 30 C) 35 D) 40 6. Aşağıdakilerden hangisi 1 4 4+ = y x denkleminin grafi-ğidir?

7. Đki karenin kenar uzunlukları a ve a + 3 birimdir.

Çevreleri toplamı 92 cm ise büyük karenin kenar kaç birimdir? A) 13 B) 17 C) 18 D) 21 8. 7 3 +

x sayısı x in hangi değeri için rasyonel değildir? A) – 9 B) – 8 C) – 7 D) – 3

(2)

www.matematikclub.com 9. −a+(−a)−2a+−a+a+5 işleminin eşiti

aşağıdakiler-den hangisidir?

A) 2 a

B) a C) 2 D) 5

10. A(– 4, 2) noktasının x eksenine göre simetriği olan noktanın y eksenine göre simetriği hangi noktadadır?

A) (4, 2) B) (– 2, – 4)

C) (4, – 2) D) (– 4, 2)

11. Bir mahallede oturan ailelerden % 80’inde TV, % 60’ında

radyo vardır. % kaç ailede hem TV hem de radyo var-dır?

A) 30 B) 35 C) 40 D) 45

12. Bir otomobil A kentinden B kentine hiç durmadan 6 saatte

gidip dönüyor. Gidişte 60km/h dönüşte 80 km/h hız yaptığına göre, gidiş saati kaç saattir?

A) 7 12 B) 7 24 C) 9 36 D) 7 45

13. Bir mağaza sattığı gömleklere peş peşe % 10’luk bir

indi-rim uygulayarak satıyor. Son satış yüzdesi aşağıdaki-lerden hangisidir?

A) % 70 B) % 77 C) % 80 D) % 81

14. Cengiz bir işin yarısını 4, Erkil aynı işin

4 1

ünü 3 günde tamamlıyor. 2 gün çalıştıklarında bu işin kaçta kaçını tamamlar? A) 12 5 B) 12 7 C) 12 10 D) 12 11

15. 10 kişi 6 günde 24 m2 duvar boyarsa 6 işçi 10 günde kaç m2 duvar boyar?

A) 18 B) 20 C) 22 D) 24

16. 1.000.000.000 liranın %60 tan 4 aylık faizi kaç TL dir?

A) 2.105 B)3.103

C) 2.108 D) 2.102

17. %90 dan 180 günlüğüne bankaya yatırılan bir para süre

sonunda 180.000.000 TL faiz getiriyor. Bu para kaç TL.dir?

A) 400 milyon B) 500 milyon

C) 600 milyon D) 700 milyon

18. 0,1881.1010 sayısı kaç basamaklıdır?

A) 14 B) 12 C) 11 D) 10

19. % 30 kârla 650.000 liraya satılan kalemin etiket fiyatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 375.000 B) 405.000

C) 500.000 D) 550.000

20. Ardışık üç tek sayının toplamı 45 olduğuna göre or-tanca sayının

3 1

i aşağıdakilerden hangisidir?

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :