• Sonuç bulunamadı

İndir

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "İndir"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Zıt Anlamlı Kelimeler - 4 TÜRKÇE

Aşağıda verilen sözcüklerin zıt anlamlısını boyayalım.

Aşağıda verilen sözcüklerin zıt anlamlılarını yazalım.

Aşağıda verilen sözcüklerin zıt anlamlılarını cümle içinde kullanalım. açık barış aşağı ağır zayıf geri aralık kavga ortası cılız kilolu uzak kapalı savaş yukarı hafif şişman ileri barış çirkin ağır dolu

uzun siyah kuru

önce genç gece

sağ az hızlı

ön fakir zarar

derin ödül doğu

(2)

Zıt Anlamlı Kelimeler - 4 TÜRKÇE

Aşağıdaki resimlerde anlatılmak istenen zıt anlamlı kelimeleri örnekteki gibi yazalım.

Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlılarını karşılarına yazalım.

Aşağıdaki zıt anlamlı kelimeleri eşleştirelim.

doğu geniş kötü

aşağı büyük güzel

üst zayıf derin

kuzey temiz esir

sağ gece katı

yaşlı uzun hızlı boş sıcak mutlu mutlu üzgün

beyaz alçak kuru savaş soru

barış yaş yüksek siyah cevap

Referanslar

Benzer Belgeler

Araştırıcılar yapmış olduğu araştırmada, sosyoekonomik düzeyi düşük olan öğrencilerin bu öğrenme yönteminden daha fazla yararlandıklarını ortaya

Hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi, bu sürecin anahtarıdır; keza, yasadışı silah ticaretinin önlenmesi ve gelişmekte olan ülkelerin küresel yönetişim

2012 yılında Türk jetinin Suriye tarafından düşürülmesinden sonra ortada belirsizlik ve kayıp pilotlar olduğu için konuyla ilgili yayımlar 1,5 aya yakın sürdü.. Ancak

Özellikle hayvancılığın yaygın olduğu, sosyoekonomik olarak gelişmekteki ve hastalık için endemik olan bölgelerde aile taramasının önemli bir konu olduğunu

lent pneumococcal conjugate vaccine and 23-valent pneu- mococcal polysaccharide vaccine among adults aged ≥65 years: Recommendations of the Advisory Committee on

Uluslararası bir çalışmada da, 11 merkezin yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalar- dan izole edilen 798 Enterobacteriaceae kökeninin %91 oranında duyarlı olduğu isepamisin

1 Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye 2 Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp ve

Şu satırların kaleme alındığı günlerde yo­ ğun olarak Sayın Semra Özal’ın ANAP İstan­ bul İl Başkanlığı için küçük politikacılar gibi kulis hatta