• Sonuç bulunamadı

2.Sınıf Matematik Eldeli Toplama İşlemi Etkinlik-3 » Leventyagmuroglu.com

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2.Sınıf Matematik Eldeli Toplama İşlemi Etkinlik-3 » Leventyagmuroglu.com"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Aşağıda verilen eldeli toplama işlemlerini örnekteki gibi yapınız.

www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU

w w w .lev entya g mur oglu .co m w w w .lev entya g mur og lu .co m w w w .lev entya g mur oglu .co m 36 37 73 1 13 48 23 … 65 28 … 41 19 … 15 17 … 45 36 … 78 12 … 27 23 … 52 29 … 75 15 … 63 29 … 18 38 … 32 58 … 29 19 … 46 18 … 39 27 … 49 45 … 34 58 … 27 69 … 72 19 … 2.SINIF MATEMATİK

ELDELİ TOPLAMA İŞLEMİ

Adı:……….….… Soyadı:………

(2)

Aşağıda verilen eldeli toplama işlemlerini örnekteki gibi yapınız.

www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU 2.SINIF MATEMATİK

ELDELİ TOPLAMA İŞLEMİ

Adı:……….….… Soyadı:……… Sınıfı ve No:…………... ETKİNLİK-3 w w w .lev entya g mur oglu .co m w w w .lev entya g mur oglu .co m w w w .lev entya g mur oglu .co m 48 36 84 1 14 16 16 … 28 28 … 45 45 … 18 24 … 27 43 … 76 14 … 73 17 … 65 27 … 19 49 … 38 29 … 69 13 … 62 28 … 17 19 … 23 27 … 72 18 … 34 49 … 16 28 … 57 14 … 48 48 …

Referanslar

Benzer Belgeler

Aşağıdaki tablolarda verilen toplama işlemlerini örnekteki gibi yapınız... www.leventyagmuroglu.com

Sonuçların altına balondaki harfleri yazınız.. www.leventyagmuroglu.com

Aşağıdaki işlemleri yapınız, şifreyi bulunuz ve boyayınız.. www.leventyagmuroglu.com

Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız... www.leventyagmuroglu.com

2.SINIF MATEMATİK ELDELİ TOPLAMA İŞLEMİ.. Aşağıdaki eldeli toplama

Aşağıda verilen toplama işlemlerini örnekteki gibi yapınız ve resimleri boyayınız... www.leventyagmuroglu.com

Aşağıda verilen toplama işlemlerini örnekteki gibi yapınız ve resimleri boyayınız... www.leventyagmuroglu.com

www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU.. ELDELİ