• Sonuç bulunamadı

2.Sınıf Matematik Eldeli Toplama İşlemi Etkinlik-23 » Leventyagmuroglu.com

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2.Sınıf Matematik Eldeli Toplama İşlemi Etkinlik-23 » Leventyagmuroglu.com"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

Aşağıda verilen toplama işlemlerini örnekteki gibi yapınız . . . . . . www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. 12 8 15 9. 20 23 24. 43 47. 90. 2 19 4 21. ……. ….. ….... ….... .. …... …... 16 1 23 8. ….. ….. …... ….. …... …... 14 11 9 21. ……. ….. ….... ….... .. …... …... 16 4 26 3. ….. ….. …... ….. …... …... 2 18. 7 13. ……. ….. ….... ….... .. …... ….. w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. 2.SINIF MATEMATİK ELDELİ VE ELDESİZ TOPLAMA İŞLEMİ. Adı:……………….….… Soyadı:………………… Sınıfı ve No:………….... ETKİNLİK-23. http://www.leventyagmuroglu.com/. Aşağıda verilen toplama işlemlerini örnekteki gibi yapınız. www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. 10 5 22 6. 15 27 28. 42 55. 97. 8 20 5 10. ……. ….. ….... ….... .. …... …... 12 8 15 9. ….. ….. …... ….. …... …... 7 12 25 30. ……. ….. ….... ….... .. …... …... 4 8 24 18. ….. ….. …... ….. …... …... 3 17. 6 30. ……. ….. ….... ….... .. …... ….. w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. 2.SINIF MATEMATİK ELDELİ VE ELDESİZ TOPLAMA İŞLEMİ. Adı:……………….….… Soyadı:………………… Sınıfı ve No:………….... ETKİNLİK-23. http://www.leventyagmuroglu.com/

Referanslar

Benzer Belgeler

Aşağıdaki tablolarda verilen toplama işlemlerini örnekteki gibi yapınız... www.leventyagmuroglu.com

Sonuçların altına balondaki harfleri yazınız.. www.leventyagmuroglu.com

Aşağıdaki işlemleri yapınız, şifreyi bulunuz ve boyayınız.. www.leventyagmuroglu.com

Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız... www.leventyagmuroglu.com

2.SINIF MATEMATİK ELDELİ TOPLAMA İŞLEMİ.. Aşağıdaki eldeli toplama

Aşağıda verilen toplama işlemlerini örnekteki gibi yapınız ve resimleri boyayınız... www.leventyagmuroglu.com

Aşağıda verilen toplama işlemlerini örnekteki gibi yapınız ve resimleri boyayınız... www.leventyagmuroglu.com

www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU.. ELDELİ