• Sonuç bulunamadı

[Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Fehmi Yavuz tarafından Salih Keramet Nigar'a gönderilen yazı]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "[Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Fehmi Yavuz tarafından Salih Keramet Nigar'a gönderilen yazı]"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

D E K A N L I Ğ I

H U S U S İ Ankara, 20 / X I / 195 9

Sayın Salih Keramet

Ortaköy Muallim Naci Caddesi No: 118 İSTANBUL

Müessesemiz 100* yıldönümü *+ Aralık 1959 Cuma günü, büyük bir merasimle kutlanacaktır. Bu müstesna günde, müessese mizdeki hizmetlerini ve müessesemize karşı ilgilerini daima şükranla andığımız sizi de aramızda görmek istiyoruz.

Yol ve Ankara’daki ikâmet ve diğer zarurî masrafları­ nız Fakültemizce karşılanacaktır. Biletinizi gönderebilmemiz ve otelde yerinizi şimdiden ayırtabilmemiz bakımından:

1) Ankara’daki merasime iştirak edip edemiyeceğinizi; 2) Hangi gün Ankara’ya gelmek istediğinizi;

3) Hangi vasıtayla (Uçak veya yataklı tren);

26 Kasım 1959 tarihine kadar Dekanlığa bildirmek

lütfunda bulunmanızı önemle ve saygılarımla rica ederim.

rv/'

(2)

n,

' .

j 'T r fc

2j5.II.I959

Sayın Dekan

Prof.Fehmi Yavuz,

Siyasal Bilgiler Fakültesi, A N K A R A

Sayın Dekan,

20.11.1959 tarihli nâzik dâvetnâmenizi şükrânla bugiin aldım.

Kuruluşunun 100.cü yıldönümünü 4 Aralık 1999 da kutlayacak olan

Müeaseseıizin o şerefli gününü »eski ve yeni meslekdaşlaeımızm

arasına katılarak»birlikte tes'it edebilmekle bahtiyar olurum.

Istanbulian l Aralık akşam»yahut 2 Aralık sabah treniyle hareketi

tercih edeceğimi de saygılarımı i bildiririm.

3.K.Nigâr

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

萬芳醫院實驗診斷科全面升級,以提供品質與便民的服務 萬芳醫院實驗診斷科為配合醫學與科學的進步、提升服務品質與實驗準確度,5

、 EPON812 平板包埋等程序處理後,於 TEM 超薄切片( 80nm )下 證實 chitin cholesteric liquid crystal texture 的存在( Arced pattern of f ingerprint

In several zones o f Azerbaijan (especially in central Aran regions) geological, ecological process that happen in environment and ground waters rise to the surface

Ankara ve Bilecik'teki gözlemlerinden yararlanan Memleket Hikâyeleri yapıtında yurt gerçeklerini ve toplumun türlü kesimlerinden insanların yaşayışlarını

Sonra tabii ki söz dönüp dolaşıp Resim ve Heykel Müzesi’ne geliyor; Belkıs Mut- lu’ya, “Peki müzenizi nasıl koruyorsu­ nuz.. Müze hakkında çok şey

CMC sınavı kalp yetersizliği klinikleri, kardiyak kateterizasyon laboratuvarları ve elektrofizyoloji laboratuvarlarında çalışan hemşirelerin yanı sıra yoğun

Akut koroner sendromda diğer bir hemşirelik tanısı; reperfüzyon sırasında iskemik hücrelerin irritabilitesine sekonder gelişen hız, ritim ve iletim

nilıatülarap), (Sanihatiilacem) kitap­ larını yazacak kadar arapçaya, fars- çaya vukuf hasıl etmiş bir üstada böyle dil uzatılmasını kınamıştım.. Şu anda