Plastik Şekillendirme Ödev Soruları

Tam metin

(1)

1) Kenar uzunlukları 10 cm olan alüminyum küp üzerine 70 MPa değerinde düşey doğrultuda bir basınç uygulanıyor. Alüminyumun elastisite modülü 70 GPa ve Poisson oranı 0,3 olduğuna göre;

a) Kübün yeni boyutlarını bulun.

b) Düşey yöndeki 70 MPa’lık basınca ek olarak yatay yönlerde 70 Mpa’lık basınç uygulanırsa yeni boyutlar ne olur?

2)

3)

(2)

4) Boru şeklinde bir parça boru ekseninde basılarak yüksekliği 100 mm’den 70 mm’ye indirilecektir. (Akma mukavemeti 200MPa’dır ve ideal tam plastik malzeme gibi davranmaktadır, boru iç çapı 20mm, dış çapı 50mm)

a) Akmaya başladığı andaki basma kuvveti nedir?

b) Borunun boyunun 70mm olduğu sırada uygulanan son kuvvet nedir?

c) Toplam şekil değiştirme işini (w) bulunuz?

5) Aşağıdaki şekilde görülen kare şeklinde t = 2 mm et kalınlığındaki parçaya şekil üzerinde görülen normal gerilmeler (σx = 80 MPa, σz = 120 MPa) etki ediyor. Bu parça üzerine gerilmeler uygulanmadan önce ABCD dairesi (Ø9 cm) çiziliyor. Gerilmeler uygulandıktan sonra; (E = 6,9 GPa , ѵ = 1 / 3)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :