• Sonuç bulunamadı

Trilyonlarını TEV'e bağışladı

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Trilyonlarını TEV'e bağışladı"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Güncel

rchmwai

KADINLAR CENAZE NAMAZINDA

Safiye Ayla'nın cenaze namazı kılınmadan önce imam,

kadınlara nasıl namaz kılacaklarını uygulamalı olarak gösterdi. Cenaze törenine katılanlar arasında bulunan Emel Sayın İle Esin Afşar, ön saflarda namaz kıldı.

Nuran ÇAKMAKÇI/ISTANBUl

Trilyonlarını

TEVı

T

ÜRK müziğinin ünlü sanatçısı Safiye Ayla’nın, 1968 yılında yazdığı vasiyetle, Türk Eğitim Vakfi’na (TEV)bağışladığı mal varlığı trilyonlarla ifade ediliyor. Vasiyetini 30 yıl önce, eşini kaybettikten hemen sonra yazan Ayla, çocuklara olan sevgisini ve iyi bir eğitim görmeleri gerektiği inancım hiçbir zaman kaybetmedi. Ayla’nın ve eşi Şerif Muhiddin Targan’ın adı şimdi resim ve müzik dallarında eğitim gören gençlerle yaşayacak. Ayla’nın TEV e bıraktığı gayrimenkuUer arasmda, maddi değeri 3 trilyon lirayı aşan Sıraselviler

Caddesi’ndeki hanın dışında, 50 milyarı aşkın maddi değeri olan Etiler’deki villası, Florya’da değeri ölçülemeyen bir arsa ve Suadiye’de maddi değeri 25

milyarı aşan bir dairesi bulunuyor.

TARİHİ FOTOĞRAF

Safiye Ayla TEV’in kurucuları Nejat Eczacıbaşı ve Vehbi Koç arasında mirasını vakfa bağışlıyor.

Yılmaz Morgül, Safiye Ayla’nın tabutu başında kitaptan dualar okudu. Bu sırada çevredekilerin gözleri yaşardı.

EMEL SAYIN MUAZZEZ ABACI

T

ÜRK Sanat Müziği’nin duayeni, Atatürk’ün en sevdiği sanatçılardan biri olan Safiye Ayla’yı son yolculuğuna binlerce hayranı ve dostu uğurladı. Safiye Ayla için ilk tören, TRT İstanbul Radyosu’nda yapıldı. Sanatçı, Teşvikiye Camii’nde kılman öğle naıriazının ardından Zincirlikuyu Mezarhğı’nda eşinin yarımda toprağa verildi. Geçtiğimiz çarşamba günü uzun süredir yattığı Amerikan Hastanesi’nde vefat eden Safiye Ayla’nın cenaze namazım kılanlar arasmda, kadınlar da bulundu. Görevli imam, cenaze namazı öncesinde kadınlara namazı nasıl

kılacaklarını uygulamak olarak gösterdi.

Emel Sayın’ın yanı sıra Türk Sanat Müziği’nin ünlü isimlerinden Muazzez Abacı, Adnan Şenses, Seçil Heper, Mustafa Sağyaşar ve Yılmaz Morgül de Safiye Ayla’yı son yolculuğuna uğurlayanlar arasındaydı. Üzerinde cumhurbaşkanlığı forsu bulanan çelengin dikkat çektiği cenazeye, İstanbul Valisi Kutlu Aktaş ve İstanbul Emniyet Müdürü Haşan Özdemir de katıldı. Cuma namazı öncesi tabutun başma gelen Yılmaz Morgül, cebinden çıkarttığı dua kitabından dualar okudu ve gözyaşlarına hakim olamayan Emel Sayın’ı teselli etti. “Safiye Hanım ölmedi, o her zaman kalbimizde yaşayacak. O ölümsüzdür” diyen Muazzez Abacı, oldukça üzüntülü görünüyordu. Cenazeye katılan Haşan Mutlucan da Safiye Ayla için “Çok kıymetli sanatçıydı” dedi.

Sinan O ZBAIKAN /M AGAZIN SERVİSİ

Referanslar

Benzer Belgeler

E¤er atom, ›fl›na do¤ru hareket edi- yorsa, ve ›fl›n›n atom taraf›ndan alg›lan- mas› isteniyorsa, ›fl›n›n dura¤an bir atom için gerekli olan frekanstan

Bu nedenle büyük araflt›rma laboratu- varlar› bile, halk›n ilgisinin (dolay›s›yla da devlet yard›m›n›n) sürmesi için za- man zaman "dünyan›n en küçük

In the interacting boson model (IBM) boson degrees of freedom are introduced which are believed and, at least in some cases, have been shown, to be related to

Bu çalışmada, böyle bölgesel magnetik alanlı bir demet-plazma sis­ teminde de toplam plazma, elektron siklotron ve iyon siklotron gibi karakteristik frekanslara

Şehrin büyük ve sayılı meydan­ larından biri olan Beyazıd meydanı, bügün Beyazıd camii, medresesi ve bunlara yakın olarak da hamamla Şimkeşhane ve Haşan

Şimdi bu genç mücadelecinin hayatı­ nın, konumuzla ilgili safhasına geliyo­ ruz. Mütarekeden sonra memleketin ileri gelen vatansever kişileriyle bir müdafai hukuk

Hayat’a göre 13 yaşında iken saraya gi­ ren bu afet-i cihan orada musiki dersleri ve­ ren Hacı Arif Bey’e gerekli dersi, ilk “tenef­ füs” sırasında vermiş

Erksan bu fil­ miyle sinemamızda ilk gerçekçi köy film i de­ nemesine girdi ama sansürün de hışmına uğ­ radı ve film o kadar çok makas yedi kİ, film olmaktan