5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı (5)

Tam metin

(1)

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EVLİYA ÇELEBİ ORTAOKULU SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI ADI SOYADI: SINIFI: PUAN:

Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız. 20p

(…..) Kredi kartı üzerinde yer alan bilgileri tanımadığımız kişilerle paylaşmamalıyız.

(…..) İnsanların karşılaştıkları problemi çözme gayreti ve merak duygusu beraberinde yeni buluşlar getirmiştir.

(…..) Medya okuryazarlığı bilincine ulaşmış birey her türlü medya aracını kullanarak doğru ve güvenilir bilgiye ulaşabilir. (..…) Kırklareli, Nevşehir, Hakkâri, Ardahan, Gümüşhane ve Sinop sanayinin geliştiği şehirlere örnektir.

(..…) Giyim mağazasına giderek satın aldığımız kazak ve pantolon gibi ürünlerin giyilmesi üretim faaliyetine örnektir. (..…) İklimin ılıman, yeryüzü şekillerinin sade ve su kaynaklarının bol olduğu yerler tarımsal faaliyetler için uygundur. (…..) Belediye başkanları merkezî yönetim tarafından atanır.

(…..) TEMA Vakfı, ülkemizde ulaşım alanında hizmet veren bir sivil toplum kuruluşudur.

(…..) Toplumu oluşturan bireylerin mutlu ve huzurlu olabilmesi için ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. (…..) Türk bayrağını temiz bir şekilde ve özenli olarak kullanmalıyız.

Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz. 20p

Mucit - hizmet - bilimsel etik - meslek - Genel Ağ - tüketim - temel hak – sağlık - mahkeme - on sekiz

Yeni bir buluş ortaya koyan kişiye ……….. adı verilir.

Araştırmalarımızda yararlandığımız kaynakları, kaynakçaya yazarak ………....…..………. uygun davranırız. Ülkemizde yaşayan insanlar bilgiye ulaşmak için en çok ………. tercih etmektedir.

Eğitim, sağlık, ulaşım ve bankacılık gibi faaliyet alanları …………...……….… sektörü içinde yer alır. İnsanlar marketten zeytinyağı satın alıp yemeklerde kullanırsa ………. faaliyeti yapar. İnsanların geçimlerini sağlamak için sürekli olarak yaptıkları işe …….………..… denir.

Bir insanın doğuştan sahip olduğu ve insanca yaşayabilmesi için gerekli olan haklara ……… denir. Eczaneler ve hastaneler toplumun ……...………..… ihtiyacını karşılamak için hizmet verirler.

Adliyelerde bulunan ……....……….… toplumun adalet ihtiyacının karşılanmasında etkilidir.

……….. yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme, seçilme ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir. www.egitimhane.com

(2)

Her bir test sorusu 5 puandır.

1. Aşağıdakilerden hangisi insanların buluş yapmasını sağlayan temel sebeplerden biri değildir?

A) İhtiyaç ve istekler B) Merak duygusu C) Karşılaştıkları problemleri çözme gayreti D) Para kazanma isteği

2. Buluş yapan kişilerde ve bilim insanlarında bulunması gereken bazı özellikler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir?

A) Eleştiriye kapalı olma B) Sabırlı ve kararlı olma C) Yeniliklere açık olma D) Çalışkan olma

3.Aşağıda verilenlerden hangisi teknoloji kullanımının toplumsal ilişkiler üzerindeki olumlu etkisine örnektir?

A) İnsanların olaylar karşısında duyarsız kalması B) İnsanların sadece kendini düşünmesi C) İnsanlar arasındaki yardımlaşma duygusunun artırması D) İnsanlar arasında sürekli gerginlik yaşanması

Doğu Karadeniz ve Erzurum-Kars yöresinde ekonomik faaliyet olarak büyükbaş mera hayvancılığı gelişme göstermiştir.

4.Bu durumun ortaya çıkmasını sağlayan coğrafi özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Yeryüzü şekillerinin sade ve düz olması B) Yaz yağışlarının fazla olması

C) Sıcaklığın yaz aylarında çok yüksek olması D) Toprağın verimli olması

5.Ülkemizde tarım faaliyetlerinin yoğunlaştığı yerlerde aşağıda verilen mesleklerden hangisine daha fazla

ihtiyaç duyulur?

A) Maden mühendisliği B) Makine mühendisliği C) Veterinerlik D) Ziraat mühendisliği

Yeryüzü şekillerinin sade, iklim koşullarının uygun ve ulaşım ağının gelişmiş olduğu yerler sanayi tesisi kurmak için

daha uygundur.

6.Buna göre aşağıda verilen illerimizden hangisinde sanayi faaliyetleri daha az gelişmiştir?

A) Gaziantep B) İstanbul C) Kayseri D) Şırnak

7. Kâğıt, kereste ve mobilya fabrikalarının bulunduğu yer ve çevresinde sosyal hayat zaman içinde değişebilir.

Bu durumun gerçekleşmesini sağlayan ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir? A) Hayvancılık B) Madencilik C) Ormancılık D) Tarım 8.Alışverişe çıkmadan önce ihtiyaç listesini hazırlayan ve alacağı ürünlerin kalitesine dikkat eden bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Bilinçli bir tüketicidir. B) Alışveriş için plan yapmaz.

C) Ürünleri alırken seçici davranmaz. D) Aile bütçesini aşacak şekilde alışveriş yapar.

 � İlçedeki resmî törenlere başkanlık etmek  � İlçedeki vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak

 � İlçe sınırları içinde kanunların uygulanmasını sağlamak

9.Yukarıda bahsedilen görevler aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilir? A) Belediye başkanı B) Kaymakam C) Muhtar D) Vali

10.Köy ve mahallenin yönetiminden sorumlu olan görevli aşağıdakilerden hangisidir? A) Cumhurbaşkanı B) Milletvekili C) Muhtar D) Vali

(3)

A) Gönüllülük esasına göre çalışırlar. B) Masrafları üyelerinin bağışlarıyla karşılanır.

C) Topluma hizmet etme amacıyla kurulmuşlardır. D) Maddi kazanç sağlama amacı taşırlar. 12.Temel hak ve özgürlüklerimiz ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Güvenlik görevlileri insanların konutlarına istediği zaman girebilir. B) Düşünce özgürlüğü kısıtlanamaz.

C) Herkes yaşama hakkına sahiptir.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :