• Sonuç bulunamadı

Arjantin'de doğup Paris'te büyüyen bir dans adını klasikler arasına yazdırdı:aşkın tutkulu adımı:tango

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Arjantin'de doğup Paris'te büyüyen bir dans adını klasikler arasına yazdırdı:aşkın tutkulu adımı:tango"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Arjantin'de doğup Paris'te büyüyen bir dans

;

adını klasikler arasına yazdırdı

?

.

Aşkın tutkulu adımı: Tango

Son zamanlarda Türkiye’de ‘Tango Dostları’

adını duyurmaya başladı. Geçen yıl ağustos

ayında dernekleşen bu grup, tango geceleri

düzenleyerek gençlere bu ölümsüz dansı

sevdiren bir köprü oluyor.

Tango asla eskimiyor. Klasik­ leşmiş bir elbise biçimi gibi... Aşkın hüzünlü sesi gibidir tan­ go. Kadınla erkek arasındaki ölümsüz çekimin ateşli ve tutku­ lu estetiğini yansıtır.

Arjantin’de doğan ve Paris- te büyüyen tango, 1. Dünya Sa­ vaşı sonlarında moda oluyor. Sonra Avrupa'nın şık çevrelerin­ de yayılıyor. Tango dersi veren ve tangoyu anlatırken bile heye­ can duyan Ümit İris, “Tangoda

heyecan vardır” diyor. Tango ya­

pan ikili, dans ederken bütün­ leşir. Erkek tam anlamıyla dan­ sa hâkimdir ve tango erkekte yumuşak hareketler götürmez. Tangoda iki kişi tek bir kişi gibi dans eder.__________ _______

Erkek, kadını taşır

Tlıtkulu bir dans tango... Adım tekniği ve yürüyüşleri bambaşka. “En hareketli dans

bile bunun kadar yorucu değil, çünkü erkek kadının yarı ağır­ lığını alır üzerine” diye anlatıyor

Ümit İris.

Kesik ve sert hareketler var tangoda. Ayak hareketleri ön planda. Klasik tangonun karak­ teristiği ise yürüyüşü. Avrupa tangolarında ritm ön planda.

“Türk tangoları bir zamanlar Türk Sanat Müziği gibi benim­ senmişti” diyor Ümit İris. İs­

kandinav ülkelerinde yeniden tango kulüpleri kurulduğunu anlatıyor.

Türkiye’de ‘Tango Dostları’ son zamanlarda adlarım duyur­ maya başladılar. Bu grubun kı­ sa öyküsü şöyle:

17 Ocak 1979’da AKM’de Fehmi Ege’yi anma gecesi dü­ zenlenir. Büyük bir tango gece­ si olur bu gece... Bütün tango se­ venler bir dernek altında toplan­ mak üzere karar alırlar. Ve aynı yıl Nedim Erağan, Şecaattin

Tanyerli, Engin Ege, Aleks Ke­ leci, Kemal Soysal, Faruk Ata- kaan, Sezai Akleman ve Fehmi Akgün Tango Sevenler Müzik

Kültür ve Yardımlaşma Derne­

ği’ni kurarlar. Türkiye’deki ilk tango derneğidir bu. 12 Eylül­ den sonra Dernekler Yasası de­ ğişince dernek kapanır.

Kuruluş______________•

Hep bir araya gelmek isteyen tango sevenler 17 Ağustos 1990’da “Tango Dostları” ola­ rak bir dernek daha kurarlar. Derneğin kurucuları arasında

Nedim Erağan, Fehmi Akgün, Pınar Yeltin Akyüzol, Tunca Il­ gıt, Sezai Akleman, Ender Ka­ mil Boyacı, Eşref Yağmur, Na­ mık Denizhan, Fikret Everest ve Orhan Kural vardır.

Tango günleri________

Ayda bir yemekli toplantılar­ da bir araya geldiklerini söyle­ yen Nedim Erağan 25 Şubat 1991’de AKM’de büyük bir kon­ ser verdiklerini ve çok ilgi gör­ düklerini anlatıyor.

Arjantin’de 100’ün üzerinde tango derneği olduğuna dikkat çekiyor. Ayrıca Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nca

Ankara Sanat Festivali kapsam ında 24-25-26 mayıs tarihlerinde Arjantin’den gelecek Raul Garaulgarello orkestrası ile Engin Ege Ürkcsuası konser verecekler.

Matinelerden diskoteğe

İstanbul’un eski yıllarım bilenler, Taksim- York’ ve ‘Paris’ stili diye ikiye ayırıyorlar.

Şişli arasındaki danslı matineli yerleri özlemle- Örneğin, Airport ve Taxim New York, Clup anlatıyorlar. 35 yıldan bu yana dansla

uğraşan ve dans dersleri veren Ümit İris,

“ Restoranlarda bile dans edilirdi” diye

anlatırken pistlerin dans eden insanlarla birden dolduğu günleri buruk bir özlemle anlatıyor. İstanbul’da artık bu tür yerlerin yerini tavernalar, kulüpler ve barlar aldı. Dans etmek için birkaç diskotek ve bazı büyük otellerin dışında gidilebilecek hiçbir yer yok.

Diskoteklere gidenler, diskotekleri ‘New

29 ve Şamdan Paris stili diskotekler olarak tanımlanıyor.

İstanbul’da dans edilebilecek diskotekler şunlar:

Stüdyo 54 (Ece Bar-Etiler), Discorium (Esentepe), Airport (Zincirlikuyu), Taxim (Talimhane), Hydromel (Harbiye), Regine (Harbiye), Scotch (Maçka), Twenty

(Taksim), Clup 29 (Etiler-kışlık), Çubuklu 29

(Çubuklu-yazlık), Şamdan (Etiler). TANGO — Erkeğin kadım kraliçe gibi kollarında taşıdığı dans.

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

In conclusion, it was seen that starter culture obtained from koumiss can be used in production of yoghurt and also received results can be used as a base for investigations on

Görüşmelerde öğretmenler; öncelikle yeni öğretim programının içeriğinin önerilen iki ders saatine göre fazla oldu- ğunu, kazanımları tam olarak anlayamadıklarını

— Bendeniz de öyle!.... Eskiler a- rasmda beni en fazla Fuzulî duygulandırdı. Ötekini de şuhluğundan, şakraklığın­ dan severdim belki... Fakat ikisi arasında

Yazılar mı ya­ zılmazdı, röportajlar mı ya­ pılmazdı, telgraflar mı çekil­ mezdi, yoksa adına geceler düzenlenip Nobel’e aday mı gösterilmezdi?. Yer

F akat kış aylarında alınan gaze- j te sayısı ikiden bire iner ve müş- ' terileri hemen hemen yaz ayla­ rında bile ağaçlar altında esen rüzgârlardan

Ayrı ayrı bir çok şeyleri Galip Ataç’tan çok daha eyi bilen bir çok insanlar varsa da bildiklerini Galip Ataç kadar vV kalabalığa öğretebilen pek az

Bununla beraber, Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülke ekonomilerindeki hızlı yükseliş, AB üyeliği ve Ortak Pazar olgusunun İngiltere açısından

Kanatlılarda cecum’un büyüklüğü ile pozisyonu arasındaki ilişkinin türlere göre değiştiği; herbivora ya da omnivora’da cecum’un büyük, piscivora ve- ya carnivora