8.SINIF LGS TÜRKÇE DOĞRUDAN VE DOLAYLI ANLATIM TESTİ VE CEVAPLARI

Tam metin

(1)

1

8. SINIF - MAT

Türk

çe Dersi Etkinlik P

aylaşımı f

ac

ebook grubu

8. SINIF TÜRKÇE

TEST 5

turkcedersietkinlikpaylasimi

Bilal KIŞ - Taşkın SOYSAL - Osman Nuri CEYLAN - Mehmet Akif ÜNALDI

Türk

çe Dersi Etkinlik P

aylaşımı f

ac

ebook grubu

Doğrudan-Dolaylı Anlatım. Örtülü Anlam

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “örtülü

anlam” vardır?

A) Hafta sonlarında arkadaşlarla toplanır, köyün yakınındaki ormanda yürüyüşe çı-kardık. B) Kitapları masanın üzerine gelişigüzel bı-raktı. C) Duygu Hanım her gün terapistine uğru-yordu. D) Belediye Başkanı Asım Türker şehir mey-danında vatandaşlarla bayramlaştı. 2. Başkasına ait bir sözün, içindeki mesaj de- ğişmeden kendi sözcüklerimizle aktarılma-sına “dolaylı anlatım” denir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dolay-lı anlatım” vardır?

A) “Beyaz Gemi” Cengiz Aytmatov’un en gü-zel eserlerindendir.

B) Aytmatov, çocukluğun gelecekteki insan karakterinin tohumu olduğunu düşünü-yor.

C) Bu romanın kahramanı yedi yaşındaki bir çocuktur.

D) Kitap, dünya edebiyatında geniş yankı uyandırdı. 3. 1. Dikkat dağınıklığı olan öğrencilerin derse odaklanmakta zorlandığını belirtti. 2. Bu, seninle son görüşmemiz olabilir, de-di. 3. Gelecek sene başka bir şehre taşınacak-mış. 4. Öğretmenimiz haftaya tiyatro izlemeye gi-deceğimizi söyledi.

Numaralandırılmış cümlelerin hangisin-de “doğrudan anlatım” vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

4. Cümlede açıkça söylenmeyen ama o cüm- leden ulaşabileceğimiz yargılara örtülü an-lam denir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “örtülü anlam” yoktur? A) Bu konuları sadece teyzesiyle konuşabi-liyordu. B) 8/A sınıfı da bu testi çözerken hiç zorlan-madı. C) Nisan ayının ortalarında, bir kişisel geli-şim semineri düzenlenecek. D) Bu sene kış mevsimi çok sert geçti. 5. (1) Kayseri’ye gittiğimde bu kez Erciyes Da-ğı’nı göremedim.

(2) Kayseri, Erciyes’in eteklerindeki plato-nun tam ortasında savunmasız bir kenttir.

(3) Kentte artık cam binalar, modern hasta-neler var.

(4) Kayseri demek mantı demektir, pastır-ma demektir, ticaret demektir.

Numaralandırılmış cümlelerin hangilerin-de “örtülü anlam” vardır?

A) 1 ve 2 B) 1 ve 3

C) 2 ve 3 D) 3 ve 4

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde

“doğ-rudan anlatım” vardır? A) Modern yaşam çabasının bazı insanları zorladığı belirtiliyor. B) Komşulara karşı büyük bir sınav verdik, dedi. C) Kimsesiz çocuklar için bir bakımevi yap-tıracakmış.

D) Bu saatten sonra yola çıkamayacağını söyledi.

(2)

2

8. SINIF - MAT

Türk

çe Dersi Etkinlik P

aylaşımı f

ac

ebook grubu

8. SINIF TÜRKÇE

TEST 5

turkcedersietkinlikpaylasimi

Bilal KIŞ - Taşkın SOYSAL - Osman Nuri CEYLAN - Mehmet Akif ÜNALDI

Türk

çe Dersi Etkinlik P

aylaşımı f

ac

ebook grubu

Adı-Soyadı

Sınıf Şube

Doğrudan-Dolaylı Anlatım. Örtülü Anlam

Cevap anahtarını

indirmek için

kodu okutunuz

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “örtülü

anlam” vardır?

A) Kuşların ölmesine sentetik tarım ilaçları neden oldu.

B) Domatesler, doğal gübre kullanıldıktan sonra lezzetli oldu.

C) Sabah erkenden kalkıp meyve fidanları-nın altını çapaladık.

D) Hatay mutfağı, yöreye gelen misafirlerin beğenisini kazanıyor.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “örtülü anlam” yoktur?

A) Bu sene ekinleri sonbaharda ekeceğiz. B) Katılımcılar etkinlikte hatıra fotoğrafı da

çektirdi.

C) Terkos Gölü’nün kenarında rehberimiz bir konuşma yaptı.

D) Sinop Cezaevi artık müze olarak kullanı-lıyor.

9. Hangisi “dolaylı anlatıma” örnek olabilir? A) Bizim köyde elmalar küçük ama lezzetli olur. B) Namık Kemal’in “Vatan yahut Silistre” ki-tabını aradığını anlattı. C) Hangi balıktan istiyorsun, diye sordu. D) Davut Reis “Babam çiftlik kurmak için uy-gun yer arıyor.” dedi.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde

“dolay-lı anlatım” vardır?

A) Bunlar için para istemez, dedi.

B) Bir yanlışlık olmasın, bana bugün için randevu verildi, diye konuştu. C) Gece yarısına kadar adaya ulaşabilecek-lerini söyledi Mehmet Kaptan. D) İşte, yılan çalıların arasında, diye bağrış-tılar. 11. 1. İpek yanıma gelip “Hangi evi alacağımı şaşırdım doğrusu.” dedi. 2. Sana bir şey göstereceğim ama kimseye söyleme, olur mu, dedi sessizce. 3. Biraz sonra peşimizden gelip bize yetişe-ceğini söyledi. 4. Yarışmanın bir gün sonraya ertelendiğini açıkladılar.

Numaralandırılmış cümlelerden hangileri “doğrudan anlatım” cümleleridir?

(3)

CEVAP ANAHTARI

CÜMLEDE ANLAM TEST-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 B B D B A B A C B D TEST-2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A B B A D C C C A A TEST-3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 D C B B C D D A B B TEST-4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 D D D B A C A D C D C TEST-5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A B B C B B B C B C A TEST-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A C A A C A B A B C TEST-7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 C C D C D B C A C B A D TEST-8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 B A C C B C A A A A B TEST-9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 D B C A C C D C A D TEST-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A C D A B D C B C TEST-11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 B B A A A B A C D D A

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :