• Sonuç bulunamadı

Tarabya'da Huber'in Malikanesi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tarabya'da Huber'in Malikanesi"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

IK YAPILARI

TA R A B Y A ’ dd

HUBER’İN MALİKANESİ

Boğaza 19. Yüzyılın damgasını basan, Avrupa kâşanesi tipindeki, büyiik yapılardan kalan son bir kaç örnekten bir tanesi, Tarabyadaki Huber'in köşküdür. Osmanlı İmparatorluğuna son yarım yüzyı. Iında silâh satan Krupp’un Türkiye temsilcisi olan Huber'e ait olan mâlikâne en son Fransız Sörler Okuluna ait iken adının «Boğaziçi İnşaat ve Turizm Şirketi» olduğunu, asılan levhasından öğrendiği­ miz bir firma tarafından satın alınmıştır. Bu turizm firmasının bu nefis yapıyı korumak için gereken ted­ birleri alacağına ve emsali çok olan olaylardaki gibi bir gece içinde tutuşup gitmemesi için bütün özeni göstereceğine inanıyor, kâşanenin son durumuna ait bu resmi yayınlıyoruz.

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Panel E‟ de karaciğer Hsp-90 ekpresyon grubunda ise kontrol grubu Q10 grubuna göre daha yüksek, kronik egzersiz grubu kronik egzersiz+Q10 grubuna göre yüksek, akut

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Başvuru Sahibi, veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı

Zira, kendilerini nefis muhasebesine tabi tutan kişilerden meydana gelen toplum da doğal olarak kendisini kontrol eden, kendi içinde ve dışarıya karşı uyumlu,

Sonuçlar, öğrencilerin algıladıkları stres düzeyi ile üniversiteye uyumun değişkenlerinin (duygusal uyum, üniversite ortamına uyum, karşı cinsle uyum, akademik

Buna bağlı olarak çalışmada turizmin tarihsel süreç içindeki değişimi modern öncesi, modern ve post-modern dönemler kapsamında “Modern Ön- cesi Turizm

Bu makama işaret ettiği kabul edilen “Ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis gerçekten kötülüğü çok emreder. Ancak Rabbimim esirgediği müstesna!

Horizontal göz hareketlerinin düzenlendiği inferior pons tegmentumundaki paramedyan pontin retiküler formasyon, mediyal longitidunal fasikül ve altıncı kraniyal sinir nükleusu

臺灣金線連是蘭科(Orchidaceae)金線連屬(Anoectochilus)之小型地生蘭,為

The purpose of this study was to investigate the choice of friendship 5-6 year olds attending preschool make based on variables of their choice of playmates, aggression,

Buna göre, oksijenden kaçma e¤ilimindeki manyetik bakteriler, kendilerini Dünya’n›n manyetik alan›na göre yönlendirme becerilerine ba¤l› olarak, düfley do¤rultuda

Marmara Dental Journal (2013) 2: 84-86 Griscelli Syndrome and Periodontal Therapy Approach: A Case Report Mamaklıoğlu et

Tez çalışmasında, yapay sinir ağları, bulanık c-ortalamalar kümeleme algoritması, hücresel sinir ağı ve morfolojik bölütleme metotları kullanılarak akciğer

Krom süslemeye sahip difüzör görünümlü AMG’ye özgü arka apron Çok kollu tasarıma sahip, aerodinamik olarak optimize edilmiş, mat bakır boyalı ve parlak tornalanmış

Gelişmiş Ülke Sistemlerinin Özellikleri  Hasta, hekim - hastane arasına para girmemekte,.  Finansman, primlerle veya vergilerle, bazen karma

Ocaklardan çıkarılan madenin taşınması s ırasında oluşan toz nedeniyle köyde kanser vakalarında artış yaşandığını söyleyen Ağırtaş, şunları söyledi: “Maden

G azeteciye tiyatro yazarı Refik Erduran, bu yıl kurulan İstanbul Sanat Tiyatrosu’ nda sah­ neye koyduğu "Tamirci” adlı oyun ve ardından Nazım

Bu yolun alem- darlığım yaparken kaleme aldığı «Yıldızların altında», «Voyvo», «Siyah gözlü kadın» isimli parçaların ne de­ rece alâka topladığı

Her seferinde övülen bu resimler, onun, kendi tar - zıııda sarsılmaz bir şöhret kazanmasına yol açtı.. O yıl, yaş haddi gibi bir gc rekçeyle emekliye

MTX uygulamasını takiben 1 hafta sonra β-hCG değeri 2044 mIU/ml ölçülmüş olup başlangıç değerine göre yükselme göstermesi ve servikal yerleşimli gebelik

çük hikâylerden on sekizini ihtiva ediyor, ve küçük hikâye ciltlerinde eğer cilde ayrı bir isim .’ erilmiye- cekse ilk hikâyenin adım vermek mutadken Oktay

The first case, a female German Holstein calf was one month old at examination and showed a cleft palate, a right sided cleft lip and jaw, diverging rostral cerebral hemispheres,

Ders kitaplarında bazı eksiklikler, sınırlılıklar ve özensizlikler olmakla birlikte, 2004 yılı öğrenme programlarına göre yazılmış Hayat Bilgisi ve Sosyal