• Sonuç bulunamadı

X-STR Analizinin Adli Bilimlerdeki Önemi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "X-STR Analizinin Adli Bilimlerdeki Önemi"

Copied!
5
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ABSTRACT

-cal findings gathered from crime

-termining the criminal. The most important examination method of -sis. Biological evidence collected

-and electrophoresis. All of the

-tire genome. Non protein-coding

-called as satellites. The shortest one of these is called as micros-atellite (STR = Short Tandem Re -morphism in high rates. In forensic

Y-STR and mitochondrial DNA

ex-more complicated kinship cases.

-dreen have the same father. Also,

material.

Key words: X-chromosome STR,

-REVIEW

Correspondence to:

IMPORTANCE OF X-STR ANALYSIS IN

FORENSIC SCIENCE

(2)
(3)
(4)
(5)

Referanslar

Benzer Belgeler

Lisans Lisans Ytiksek Lisans Doktora Conderen Kabul eden Ogrenci Sayrsr. De[i9im

Yurtdışı Ajanda Tahm. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları

Elektronik başvuru çıktısında yer alan proje yürütücüsü ve PYK adına üst düzey yetkili tarafından ıslak imzalı (Üniversiteler için rektör, kamu Ar-Ge birimleri için

Biyolojik materyal olarak Doğu Akdeniz - Güneydğu Anadolu Bölgesinde yaşayan ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına DNA analizi için başvuran

Lineer diskriminant fonksiyonu, çok değişkenli  ve 1  kitlelerini öyle tek değişkenli 2 kitlelere dönüştürür ki, bu tek değişkenli kitlelerin

Son iki örnek göz önüne alındığında iki değişkenli DP problemlerini grafiksel çözmek için algoritmamızı aşağıdaki gibi yeniden

Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizerX. Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve

[r]