[Köse Raif Paşa]

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Meşhur köse Raif paşa, biçki ve dikiş hususunda bimenentti.

Haiepte valiliği zamanında, orada bulunmuştuk. Bir kaza kur­ banı olan en kfiçük mahtumu, zavallı Siiatle arkadaşlık ettiğim için bizzat gördüm.

Paşanın başında, M. Anatol Fransmki gibi bir takke; önünde t

dikiş makinesi; yanında çekmecesi; makas, santimetre, terzi tebeşiri, toplu iğne desteleri, biçki pat­ ronları...

Boş zamanlarında, sıvırya yelek, caket, pantalon diker. Pijama da dilimin ucuna geldi amma o ma­ hut o zaman daha yoktu.

¿»2 2—

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :