• Sonuç bulunamadı

[Satvet Lütfi Tozan ile İsmail Derviş arasındaki mektuplaşmalar]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "[Satvet Lütfi Tozan ile İsmail Derviş arasındaki mektuplaşmalar]"

Copied!
4
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

6/7/1971. Sevgili kardeşim İsmail,

Kendimi, sana karşı bir cinayet işleniş kadar suçlu hissediyorum. Ancak, belki de duymuş olduğun hikayemi bir defa daha benden duyarsan, belki de bana biraz olsun hak verebilirsin.

Ben, 2-3 senederiberi kendimi bir hayli yorgun ve birtkin hissederken, geçen senenin hemen başlangı­ cında süresi *f-5 ay olan bir surmenaj’a tutuldum ve komaya girerek hastaneye kaldırıldın? Benden hemen bir hafta on gün sonra da Zeynebciğim aynı şekilde hastaneye kaldırılmış. Ben aylar sonra kendime geldi­

ğimde Zeyneb hala komada bulunuyordu. Bir müddet sonra da zavallıyı ebediyyen kaybettim Ben, iyileştim ve Hastaneden eve döndüm. Fakat , tahmin edersin ki herşey artık benim için ne kadar boşalmıştı. Yakın bir dostu­ mun , Sabahadclin Tekdağ, İsrarı üzerine Senenin son ayında Hoelden evvel birlikte Londraya gittik ve İyi tanınmış birçok doktorlara kendimi adamakıllı kontrol ettirdim. Hepsi de beni pek iyi ve sağlam buldular. Herhalde Balkanlılığın tesiri olacak. Londarada bir ay kaldıktan sonra iki üç gün için Parise geçtik, fakat yanımda sevgili kardeşim senin adresin olmadığı için, çok üzülerek söyleyeyimki, seni bulamadım.

Ben henüz pek iyi kalem tutamadığım için, bir paralize vaziyeti falan değil, fakat ellerimdeki hafif­ li’: hasebiyle uzun uzaduye yazamadığım için bu mektubmu yalcın dostum Sabahadclin Tekdağ'a yazdırıyorum.

Senin sıhhat ve afiyette olduğunu ümid ederim. Birkaç ay sonra yine bir Londra ve bazı diğer

taraflara gitmeyi tasarlıyoruz, şayet realize edebilirsek hususiyle seni de görmek için Parise uğrarım.

Gözlerinden hasret ve sevgiyle öperim kardeşim.

(2)

0 <r,\> * r\ I ^ ^ (' ■ á j p cvx^Q ^ j ( ' • - ^ \tíC Crr ^ o V ^ *ü r j v' ajll" t c h . í . ¿ ^ - --. \ ■ * -,’ > 4 f - r . O j . -^ V ‘ o ^ ¿ > J , X ^ J ^ < £ ¡ A J o 0 v P '.v " ^ -\ ^ -- ^-»í^ , , , ' v^o - Z C"í -«- _' -C * - ^ " CN° ^

. -

- -

,

J < ^ _ , , , 0 . , -* ^ 1 ^ ~ ~ L I . _ V J ^ — --- V — ) Ö , "-* - ^ Z' -* • H> - , c ' .—" * ~ \ * Cr— \_ ■ -í 4¿f . ‘c a t : ^ ^ ^ t ^ v ^ 0 v r ^ <^ " ' ^ J— L /■ ’ • L ' j ? “■-£ " '”’ ^ \M%-

, Ay.

' OjJ \. >-'_o t P- _J o

(3)

S fı V 1 V. el> ^ ^ C— -S" ' S ^ û ^ -- X o j l p'jp i t V ^ V ~ ó U ^ ' _1 U --- - ^ rJ- V- V. L ^ _ i ^ ¿_ ^ ^ y ^ } (^ r-^->v ^ — — co ^ ^

J> J.

jy j x p ^ > . « O V 9-> ^ , r ^ C J L , ^ > o ' ^ V^C» s / y « o _ . ^ u , . / 1 'Z-^ CJ- ,-- 0>» i ^ t - fL— k “" ~“ •* f_-> -, < ^ , u o ^ # . S ¿ ^ v V ¿J ____ - f * ^ ^ ^ ^ j u ^ y ^ 0 j ÿ ^ * - £ < ^ - > « ^ cxx^ J t - ^ ^ ^ z 1 • (^ * V — ' ' Ù X ^ C ^ I . y j/sy\ '--^.V.L ^ ^ <Ar- 'V-'O v— * ^ - 0 1 ---c_> I p ' ,1 <^*J x. i^ ^J r*0 Le* î» i ô J J 1--- (fkT \ cj j^^_,- _ o Y -CO r_V ° 0 ^ _ , ■^aJ Ù 0» « ¿ 1

ô^ '- v V y J \ ^ j \ c_ixuj_. *pyj y-> c _ ^j-" ^2 ^

^ ¿-- V c > • V 2,0^ «tC»,r^ — - * ' ' - 1 y p / / ^ ' J> J -V- y*_ 1- r- ó. ^ 0 j U ’ v-L r - Q i ^ p £-ds. v Oj^ ! c-^45 /v

(4)

İstanbul, ^-/İC^IÇTI

M r, jsdid c f r v tç./^

^ ' A Ut r/' o o n*e--(~

/¿zA^co / s ?

Sevgili kardeşim İsmail,

5 Eylül tarihli mektubun beni hem çok sevindirdi hem de çok üzdü, S°nden uzun zaman sonra haber almak beni sevinçler® garketti, muhterem refikanın rahatsızlığı beni raüt-essir eden kısmı. Seni bulup üzen ve dolandıran namussuz kadın ise henüz kapımı çalmadı. Tanıdığım bir kimse değil. Gelirse ters yüzü çıkacağından emin ol.

Sefir Haşan Işık beyin methü senasını başkalarından da işittim. Bugünkü hayatımızda öylelerinin mevcut o l d u ğ u m işitmek bile insanı memnun ediyor. Böylesine kıymetli insanlar artık

çok azaliyor İsmail. Bu gibilerin de yerlerini hayatta, namussuz ve ahlâksızlar alıyor ve dünyamız da artık kötülerin dünyası olmaya başlıyor.

Zeynebimi kaybettikten sonra ben de artık bu kocaman evde rahatsız ve huzursuz olmaya başladım. Galiba bazı tasfiyeler yapmak icabediyor. Muvaffak olabilirsem biraz da dinlenmek ve eski dostları aramak için o taraflara gelebilir, tabii hemen de

seni ararım ve bulurum.

Senden mektup almak eminimki beni güzel eski günlere götürecek ve pek çok sevindirecek, inşallah arası uzamaz.

Hanım efendiye büyük geçmiş olsun, hürmetler eder, senin de hasret ve muhabbetle gözlerinden öperim kardeşim.

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Taha Toros

1980’den bu yana Akademi Kitabevi Edebiyat ödülleri’ni kurarak bir çok ünlü ismi edebiyat dünyamıza kazandıran Hadi Olca’nın cenazesi bugün Kulaksız

Yoğun egzersiz sırasında kalp hızı 195’e çıktığında atım hacmi de ortalama 105 ml’ye çıkar.. Sporculardaysa durum biraz daha

Mustafa A ta’nın resimleri bana tüm bu insanların tek bir insan olduğunu ve bu tek bir insanın şu anda, tüm tarih ve geleceği yüklenmiş olan

Nadire ve Mete Göktuğ çifti, burayı aynı zamanda ikinci ev olarak kullan­ dıkları için binanın ismini “ Galata Evi” koymuşlar. “Bundan sonra bu evin devamı

Bu klinikte 2008- 2009 yılları arasında yata- rak tedavi gören hastaların yatış dosyaları geriye dönük olarak taranmış, hastaların sosyodemografik verileri, alkol/

Literatürde en sık uygulanan ve önerilen adölesan sağlığını geliştirme programlarının beslenme, egzersiz, hijyen, uyku, alkol, ilaç, sigara kullanımı ve

Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi’nde 2017 yılı 8(17) sayısında yayımladığımız “Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde İdrar Kaynaklı