• Sonuç bulunamadı

Küçük kanuni Gülden Özgediz, babasının yolunda tek oyuncağı kanun

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Küçük kanuni Gülden Özgediz, babasının yolunda tek oyuncağı kanun"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

TUTKUSU“ ' » .

okulu 3. sınıf öğrencisi Gülden Özgediz, ka­ nunu kendine özgü bir yorumla çalıyor. En büyük tutkusunun ka­ nun olduğunu söy­ leyen Gülden, televiz­ yonda bir süre önce “Bir Sanat G ecesi”nde j

konuk olduktan sonra ! adından söz ettirdi...

LOCZ

kanuni Gülden Ozgediz, babasının yolunda

Tek oyuncağı

D

İlkokul 3. sınıf öğrencisi olan Gülden

Özgediz, 35 eseri hatasız ve kendine özgü

bir yorumla çalıyor... Ekrana çıktığından

bu yana, yurdun dört bir yanından övgü

dolu mektuplar alıyor...

I

'z M İR , (hha)-Türk Müziği enstrüman­ ları arasında çalınması çok zor olduğu kabul edilen kanunu, 8 yaşındaki Gül­ den özgediz, minicik parmaklarıyla âdeta konuşturuyor.

Bir süre önce TRT ekranlarında

“Bir Sanat G ecesi” programının sürp­ riz konuğu olan küçük Gülden, Mustafa Erses yönetimindeki saz heyetinin eşli­ ğinde çaldığı Klasik Türk Müziği parça­ larıyla büyük ilgi toplamıştı. O günden beri yurdun dört bir yanından takdir ve övgü dolu mektuplar alan Gülden ö z ­ gediz, İzmir Gazi ilkokulu'nun 3. sınıf .öğrencisi.__________________

ANNESİ İSTİFA ETTİ

kanun

İzmir Radyosu kanun sanatçıların­ dan Orhan Özgediz'in kızı olan Gülde-

n'in doktor olan annesi Gönül özgediz

de, “Kızımla daha yakından ilgilene­ bilmek için, erken emekli olmak zo­ runda kaldım” diyor.

Orhan özgediz, kızının 5 yaşın­ dayken kanuna büyük ilgi duyduğunu ancak bu pahalı enstrümanı düşürüp kı­ racak korkusuyla, ondan uzak tuttukla­ rını belirterek şunları söyledi:

“Meğer kızım süper bir yetenek­ miş. Evde olmadığım zamanlarda, ka­ nunu kucağına alır, mızrapları parm a­ ğına takar, çalmaya çalışırmış. Onun bu merakı üzerine kendisiyle ilgilen­ meye başladım. Kısa sürede temelini kavradı. Şimdi 35 parçayı, hatasız ve kendine özgü bir yorumla çalıyor.”

Gülden Ozgediz de, oyuncaklarının, bebeklerinin kendisini ilgilendirmedi­ ğini, tek oyuncağının kanun olduğunu belirtiyor ve “İleride babam gibi bir kanun sanatçısı olmak istiyorum” di­ yor.

Gülden özgediz'in öğretmenleri de onunla iftih a r ettiklerini b e lirte re k

“Derslerinde de son derece başarılı. Hem müziği, hem de okulu aksatm a­ dan bir arada yürütüyor. Kendisinden çok memnunuz” diyorlar.

OKULDA VE

EVİNDE

Okulunda başarılı bir öğrenci olan G üldenden öğretmenleri çok memnun (Üstte). Gülden'e kanun sevgisi, İzmir Radyosu sanatçılarından babası Orhan Özgediz'den geçmiş. Doktor olan annesi Gönül ise, kızıyla daha yakından ilgilenmek için mesleğinden ayrıldı (yanda).

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Güney Kore’deki hükümet sistemi, başbakanlık kurumunun mevcut olması, yürütmenin kolejyal yapıya sahip olması, karşı imza kuralının olması, bakanların ve

Babaların doğum sonu dönemde bebek bakımına katılımı ile ilgili olarak “planlanan bir gebelik olma” durumu ile babanın eğitimi (p=0.005), doğum öncesi kontrollere

Antiretrovi- ral tedaviyi izlemede kullanılan CD4 tayini için geliştirilen, parmak ucu kanında 10 dakikada, elektronik cihazsız ve ucuz sonuç sağlayan çalışma;

Beslenme yetersizlii immun sistem ilevlerinde baskılanmaya ve infeksiyon sıklıında artıa neden olurken, infeksiyonlar sırasında yetersiz beslenme immun sistemi olumsuz

OPUS © Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi  1843 modeli kullanarak elde edilen kendine özgü risklerin hisse senetleri fi- yatlanmasında önemli bir rol

NİSAN 2021 TÜRK DİLİ Yaşadığı dönemin konuşma dilini şiirlerinde ustalıkla kullanan, Magtımgu- lı’nın oluşturduğu edebî geleneğin en önemli temsilcilerinden

Fakültesi Sağlık Yönetimi Hastane İşletmeciliği Anabilim Dalı 3 19 Sağlık Bilimleri Enst.- Sağlık Yönetimi ABD- Sağlık Yönetimi. Sağlık Bilimleri Enst.- Sağlık

– Daha sonra endotelial hücre proteinleri, sitokin resptörleri, diğer hücre içi proteinler dahil oldu – Hücre içi molekülleri dahil etme şartı ; Farklılaşmada rol